روانشناسی

پایان نامه : مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی بر میزان یادگیری و یاد …

ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون محقق ساخته بود که قبل و بعد از اعمال متغیرهای مستقل بر روی دانش آموزان اجرا شد بعد از ۲۰ روز از اجرای متغیرها نیز آزمون یادداری اجرا گردید که این آزمون موازی آزمون یادگیری بوده . برای محاسبه معنی‌داری نتایج در بین گروه ها از آزمون T مستقل استفاده […]

روانشناسی

پایان نامه : مقایسه میزان افسردگی واضطراب در معلمان مدارس کودکان استثنایی ومعلمان مدارس عادی

موضوع تحقیقفرضیه تحقیقتعریف مفاهیم و واژه هاتعریف عملیاتی اضطرابتعریف عملیاتی افسردگی فصل دوم: پیشینه تحقیقتاریخچه اضطرابتاریخچه افسرد گیتعاریف ونظریه های اضطرابتعاریف ونظریه های افسردگی۱- افسردگی از دیدگاه روان پویایی۲- افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان۳- افسردگی ا زدیدگاه شناختی۴- افسردگی از دیدگاه اجتماعینظریه ملانی کلایننظریه کامروننظریه ادوارد بیبرنیکنظریه الکساندر لوئیانواع اضطراب۱- اضطراب موقعیتی۲- اضطراب خصیصه ایانواع افسردگی۱- […]

روانشناسی

پایان نامه : بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

۵- سوالهای پژوهش۶- فرضیه های تحقیق  ‌۷- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی۶-۷-۱- متغیر پیش بینی کننده  ‌۷-۳- هوش هیجانی۷-۴- هیجان۷-۵- سلامت روانی۷-۶- علائم جسمانیتعریف نظریتعریف عملیات۷-۷- اضطراب و اختلال در خوابتعریف نظریتعریف عملیاتی۸-۷- اختلال در کنش اجتماعیتعریف نظری۹-۷- افسردگی شدید یا اساسیتعریف نظریتعریف عملیاتیچکیده فصلفصل دوم – مرور و تحلیل یافته های پیشین […]

روانشناسی

پایان نامه : مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۷ شهر مشهد

۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتیتعاریف نظریتعاریف عملیاتی فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق۲-۱مقدمه۲-۲ مبانی نظری تحقیق۲-۲-۱تعاریف مدیریت کلاس۲-۲-۲   اهداف مدیریت کلاس۲-۲-۳   سازمان دهی و مدیریت کلاس۲-۲-۴    ابعاد مدیریت کلاس۲-۲-۵   فنون مدیریت کلاس۲-۲-۶ موانع مدیریت کلاس درس۲-۲-۷   خلاصه‌ای از اصول سه سبک ایجاد نظم و انضباط در کلاس۲-۲-۸   تئوریهای مدیریت کلاس۲-۲-۹ سبکهای مدیریت کلاس۲-۲-۱۰ اصول کلی […]

روانشناسی

پایان نامه : بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال ۱۳۸۶

عنوان   صفحه فصل اول کلیات و مقدمه     ۱-۱ مقدمه ۳ ۱-۲ بیان مسئله ۴ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ ۱-۴ اهداف تحقیق ۶ ۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق ۶ ۱-۶ متغیرهای تحقیق ۷ ۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی ۸ فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های نظری     ۱-۲ […]

عمران

پایان نامه : ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری

  استاد راهنما : دکتر سعید منجم    مهر ۱۳۹۰ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)متن پایان نامه :چکیده :روش مطرح شده در این پژوهش بر مبنای پارامتر جدید طراحی به نام نرخ تغییر انحنای یک قوس به همراه قوسهای اتصال آن ( CCRS )  می باشد. این پارامتر جدید برای داده های بسیاری […]

علوم انسانی

پایان نامه : حقوق و تکالیف زوجین از منظر قرآن و روایات

حقوق و تکالیف زوجین از منظر قرآن و روایات   سال تحصیلی۹۱-۱۳۹۰ فهرستعناوین                                                                                        صفحهچکیده ۲فصل اوّل : کلیّاتبخش اوّل: کلیّات تحقیق۱- مقدّمه.۳۲- بیان مسأله ۴۳- پیشینه ی تحقیق ۴۴- ضرورت انجام تحقیق ۵۵- سئوالات تحقیق ۵۶- فرضیه ها ۵۷- اهداف.۶۸- مشکلات تحقیق.۶ فصل دوّم : مفهوم شناسی۱- حقوق.۸۱-۱- حق در لغت.۸۱-۲- حق در اصطلاح.۹۱-۲-۱- حق در […]

حقوق

پایان نامه : نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

چکیدهتدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، […]

حقوق

پایان نامه : مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سید الهام­الدین شریفی استاد مشاور: جناب آقای دکتر ربیعا اسکینی شهریور ۱۳۸۸ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیدهگسترش روابط تجاری در قالب معاملات و ایجاد تعهدات تجاری اقتضای وضع و تدوین اصول و قواعد خاص تجاری را در بر دارد.ماهیت متفاوت اعمال حقوقی،اقتضائات متفاوتی را می­طلبد.در حقوق ایران […]

حقوق

پایان نامه : اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران   استاد راهنما: آقای دکتر احسان تاریمرادی   استاد مشاور: آقای دکتر محمد رضایی خانی   سال تحصیلی : بهار ۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیدهاز جمله قاعده های فقهی که در […]