علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه:فرهنگ فقر یا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقیرنشین در تهران

عنوان : فرهنگ فقر یا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقیرنشین در تهران (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالبچکیده. ۲فصل اول  ۲۱-۱ – مقدمه. ۲۱-۲- هدف اصلی تحقیق ۲۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع. ۲۱- ۴ – سوال های اصلی تحقیق ۲۱- ۵- فرضیه های تحقیق ۲۱- ۶ – […]

زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه : تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه های سنی الف و ب در دهه ی هشتاد

  پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد  رشته زبان و ادبیات فارسی   تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه­های سنی الف و ب در دهه­ی هشتاد     استاد راهنما دکتر نرگس باقری     استاد مشاور دکتر زهرا غریب حسینی   اسفندماه ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیده:مفاهیم مذهبی­ای چون خداشناسی، از جمله مفاهیم  […]

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه: بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات اجتماعی

عنوان بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به انحرافات اجتماعی    (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                صفحهچکیده فارسی .۱فصل اول: کلیات پژوهش۲۱-۱- مقدمه۳۱-۲- بیان مساله.۴۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش.۱۲۱-۴- اهداف پژوهش.۱۵فصل دوم: مبانی نظری پژوهش.۱۶۲-۱- مقدمه۱۷۲-۲- مروری بر تحقیقات پیشین.۱۸۲-۲-۱- تحقیقات داخلی۱۸                  ۲-۲-۲- […]

حقوق

پایان نامه رشته حقوق بین الملل : ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی حقوق بین الملل ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل استاد راهنما دکتر فرهاد طلایی چکیده کار کودک پدیده ای است که در جهان امروز قابل پذیرش نمی باشد آنهم بدان دلیل که کار کودک کودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی شان محروم می سازد […]

حقوق

پایان نامه رشته حقوق بین الملل : ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل استاد راهنما دکتر فرهاد طلایی چکیده کار کودک پدیده ای است که در جهان امروز قابل پذیرش نمی باشد آنهم بدان دلیل که کار کودک کودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی شان محروم می سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن زیان آور است. […]

روانشناسی

پایان نامه:بررسی مقایسه ای هوش هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

 خلاصه پژوهشپژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان کار و خیابان و کودکان عادی شهر تهران که سن آنها بین ۱۰ تا ۱۵ سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (۱۹۹۰) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز […]

روانشناسی

پایان نامه:بررسی مقایسه ای هوش هیجان کودکان عادی

فصل اولپرسش پژوهشآیا هوش هیجانی کودکان کار و خیابان تفاوت معناداری با کودکان عادی ۱۰ تا ۱۵ سال دارد؟فرضیه پژوهشهوش هیجانی کودکان کار و خیابان تفاوت معناداری با هوش هیجانی کودکان عادی دارد.اهداف پژوهش:۱-توصیف هوش هیجانی (EQ) کودکان کار و خیابان و عادی.۲-مقایسه تفاوت وش هیجانی (EQ) کودکان کار و خیابان بر اساس میزان معناداری۳-تعیین […]