رشته مدیریت

پایان نامه بررسی ارتباط اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسانات قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی     عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسانات قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده های سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۶   دیماه ۱۳۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و مالزی در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰

  تابستان ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیدهبازار سرمایه که تأمین‌کننده میان‌مدت و […]

رشته حسابداری

پایان نامه  تأثیر تغییرات قیمت سهام بر افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور : دکتر احمد خدامی پور بهمن ماه ۱۳۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل […]

رشته حسابداری

پایان نامه تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

 گرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهرانزمستان ۱۳۹۳   (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)متن پایان نامه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج […]

رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

در رشته  حسابداری  عنوان :ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهامدر بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   تابستان ۱۳۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)متن پایان نامه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها […]

اقتصاد

پایان نامه: بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

استاد راهنما : دکتر اله کرم صالحی (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول ۱-۱- مقدمه ۲-۱- تعریف موضوع ۳-۱- اهمیت تحقیق ۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع ۵-۱- سوابق مربوط ۶-۱- فرضیات تحقیق ۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق ۸-۱- قلمرو زمانی تحقیق ۹-۱- روش تحقیق ۱۰-۱- ساختار تحقیق فصل […]

رشته حسابداری

پایان نامه: ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

موضوع: ارزیابی نوسانات قیمت سهام با بهره گرفتن از شبیه سازی مونت کارلو استاد راهنما: دکتر احمدعلی اسدپور استاد مشاور: آقای مهدی دسینه متن پایان نامه :فهرست مطالبعنوان                                                                                                  صفحهچکیده ۱فصل اول : کلیات تحقیق۱-۱٫ مقدمه. ۳۱-۲٫ تشریح و بیان موضوع تحقیق. ۴۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق. ۷۱-۴٫ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۱۰۱-۵٫ اهداف […]

رشته حسابداری

پایان نامه رشته حسابداری :ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری