رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در میزان اشتغال

بررسی تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در میزان اشتغال محبوسین آزاد شده شهرستان مشگین‌شهر دی ماه ۱۳۹۲     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست […]

روانشناسی

پایان نامه مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی رفتاری

 زمستان ۱۳۹۳     فهرست مطالب ۱. ۲ ۳ ۵ ۹ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۶ ۱۷. ۱۷. ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۹. ۲۰. ۲۰. ۲۱. ۲۲ ۲۵. ۲۶. ۲۷ ۲۷. ۲۸ ۲۸ ۲۹ ۳۰. ۳۰ ۳۰ ۳۲ ۳۴ ۳۶ ۳۷. ۳۹. ۴۰ ۴۰ ۴۰. ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۳ ۴۳ […]

دسته بندی نشده

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان ذهن­ آگاهی بر نشخوارفکری

بررسی اثربخشی درمان ذهن­آگاهی بر نشخوارفکری و ابراز وجود مردان معتاد تحت درمان با متادون ۱۳۹۳     (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                  شماره صفحهچکیده ۱۲فصل اول: […]

دسته بندی نشده

پایان نامه مهارتهای زندگی در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                      صفحهچکیده ۱فصل یکم. ۲مقدمه پژوهش. ۲مقدمه. ۳بیان مسأله. ۵اهمیت و ضرورت پژوهش. ۷اهداف پژوهش. ۹هدف اصلی. ۹اهداف فرعی. ۱۰فرضیه‏های تحقیق. ۱۰تعاریف […]

دسته بندی نشده

پایان نامه شیوه های پولشویی در بانک و راههای جلوگیری از آن

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب (تفصیلی)عنوان                                                                                                              صفحه چکیده                                                                                                                ۱مقدمه                                                                                                                  ۲الف- هدف و انگیزه تحقیق                                                                                         ۴ب- پیشینه تحقیق                                           […]

دسته بندی نشده

پایان نامه جرم شناسی جرایم تروریستی

  عنوانجرم شناسی جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان  زمستان ۱۳۹۳     (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                   صفحهچکیده ۱فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱-مقدمه. ۲۱-۲-بیان مسئله. ۳۱-۳- اهد […]

دسته بندی نشده

پایان نامه تأثیر استعمال مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرستعنوان                                                                                                                                                      صفحهچکیده ج مقدمه.دفصل اول:کلیات۱-۱- اهداف تحقیق۱۱-۲- روش تحقیق. ۲۱-۳- سؤالات۳۱-۴- فرضیه ها۴۱-۵- پیشینه تحقیق.۵فصل دوم: مسئولیت کیفری۲-۱- مسئولیت کیفری.۶۲-۱-۱- عناصر […]

دسته بندی نشده

پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده

تابستان ۱۳۹۲     (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۱ فصل اول :کلیات ۳ بیان مسئله ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷ سوالهای […]

دسته بندی نشده

پایان نامه بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان از سال ۸۶ تا۹۱

شهرستان رفسنجان از سال ۸۶ تا۹۱ پاییز ۹۳      (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرستمقدمه. ۱طرح تحقیق ۳۱- بیان مسأله. ۳۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵۳- پرسش […]

دسته بندی نشده

پایان نامه امنیتی شدن حقوق کیفری با تأکید بر نظام حقوق کیفری ایران

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)                                                      فهرست مطالبعنوان                                                                                                           صفحهچکیده۱فصل اول: کلیات پژوهش۱-۱-مقدمه۳۱-۲- بیان مسئله۴۱-۳- اهمیت و ضرروت انجام پژوهش۵۱-۴- اهداف مشخص پژوهش۶۱-۵- سؤالات پژوهش۶۱-۶- فرضیه‌های  پژوهش۶۱-۷- […]