رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

عنوان :مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی(مطالعه موردی: مقایسه شرکت­های هواپیمایی ترکیش و ایران­ایر در شهر کرمانشاه در سال ۹۲) خرداد۱۳۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود […]

رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بر تجربه ی مشتری

    متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فصل اول:کلیات پژوهش۱-۱-مقدمه ۲۱-۲-بیان مسئله ۲۱-۳-هدف تحقیق ۳۱-۴-سؤالات تحقیق. ۳۱-۵-فرضیه‌های و مدل مفهومی تحقیق ۴۱-۶- نوع تحقیق […]

رشته مدیریت

پایان نامه عوامل موثر بر انتخاب بانک توسط مشتریان

Reviewing the factors which influence the customers to choose the bank, based on CRM  approach مقطع:کارشناسی ارشدزمستان ۱۳۹۲     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر روابط عمومی بر وفاداری مشتریان بانک

زمستان ۱۳۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبچکیده ‌زفصل اول: کلیات پژوهش. ۱۵۱-۱ مقدمه. ۱۶۲-۱ بیان مسئله. ۱۷۳-۱ اهمیت و ضرورت […]

رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

دی ۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                           صفحهچکیده ۱فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱٫ مقدمه. ۳۱-۲٫ بیان مسئله. ۳۱-۳٫ اهمیت پژوهش. […]

رشته مدیریت

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت کاشی عقیق یزد

فهرست شکل هاشکل۳-۱ : فرآیند تحقیق. ۴۹شکل۳-۲: انواع مدل های تصمیم گیری در روش مدل چند شاخصه ۶۰ فهرست نمودارهانمودار ۴-۱:میانگین مناظر. ۷۲نمودار۴-۲:توزیع نرمال. ۷۳نمودار۴-۳:فراوانی منظر مالی. ۷۴نمودار ۴-۴:فراوانی منظر مشتری. ۷۵نمودار ۴-۵:فراوانی منظر فرآیند داخلی. ۷۶نمودار ۴-۶:فراوانی منظر رشد و یادگیری. ۷۷نمودار ۴-۷:انتظارات و ادراکات ۸۰نمودار۴-۸:انتظارات و ادراکات بعد مالی. ۸۱نمودار۴-۹:انتظارات و ادراکات بعد […]

رشته مدیریت

پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط الکترونیکی

فصل ۴٫ تحلیل داده­ ها۴-۱٫ ترسیم نقشه استراتژی ۵۶۴-۲٫ تکمیل پرسشنامه مقایس اتزوجی . ۵۷۴-۳ الویت بندی مناظرE-CRM 574-4. اولویت دهی شاخص‌های منظررضایت مشتری . ۵۹۴-۵٫  اولویت دهی شاخص‌های منظرارتباط بامشتری ۶۰۴-۶٫ اولویت دهی شاخص‌های منظرفرایندهایCRM 614-7. اولویت دهی شاخص‌های منظرشناخت مشتری ۶۲۴-۸٫ اولویت دهی به شاخص‌هابصورت شبکه‌ای ۶۳فصل۵ . جمع بندی وپیشنهادها۵-۱٫ جمع بندی […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری

. فهرست مطالب۱ فصل اول-  کلیات تحقیق ۱۱-۱ مقدمه. ۲۱-۲ از بازاریابی سنتی تا مدیریت ارتباط با مشتری ۲۱-۳ ظهور مدیریت ارتباط با مشتری ۳۱-۴ تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر روند بازاریابی ۳۱-۵ تعریف مسأله و اهمیت موضوع ۶۱-۶ ضرورت انجام تحقیق ۹۱-۷ اهداف تحقیق ۱۰۱-۷-۱ اهداف اصلی ۱۰۱-۷-۲ اهداف فرعی ۱۰۱-۷-۳ اهداف کاربردی […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک تجارت شهر اصفهان

 استاد مشاور: دکتر سعید فتحی مهر ۱۳۹۰ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب […]

رشته مدیریت

پایان نامه توسعه الگوی مدیریت ارتباط با مشتریان برای بانک سینا

  استاد مشاور: دکتر آرش شاهین  مهر ماه ۱۳۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده […]