دسته بندی نشده

پایان نامه تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 عنوان :تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی  پاییز ۱۳۸۹      (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل […]

حقوق

پایان نامه معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه

 محمد مصطفی دعاگویی تابستان ۱۳۸۸ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش […]

حقوق

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

چکیده:«شرط خودداری از ازدواج مجدد» یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج به نفع همسر منتخب خود تعهد می‌کند که تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری نداشته باشد. ولی در خصوص اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی بیان شده است. غالب فقها، این شرط را بدلیل […]

حقوق

پایان نامه دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبعنوان:                                                                                                             صفحهچکیده ۱مقدمه. ۲بخش اول: دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی. ۴فصل اول: صلاحیت بین‌المللی دادگاه ۵مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی. ۷گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی ۸گفتار دوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی. […]

حقوق

پایان نامه تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس

چکیده:در قواعد عمومی قراردادها حاکمیت اراده طرفین پذیرفته شده است و آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط قراردادی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب […]

حقوق

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

بهار ۱۳۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبچکیده .۱مقدمه ۲۱- بیان مساله ۴۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .۴۳- سوالات تحقیق ۴۴- فرضیه های تحقیق .۵۵- پیشینه تحقیق .۵۶- روش تحقیق ۵۷- ساختار تحقیق ۶فصل اول(کلیات) .۷۱-۱ – تعهد .۸۱-۱-۱- مفهوم تعهد۸۱-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد ۱۰۱-۱-۲-۱- تعهد رابطه حقوقی […]

حقوق

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

تابستان ۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبعنوان                  صفحهچکیده ۱مقدمه. ۲الف ) بیان مسئله. ۳ب ) ادبیات تحقیق. ۴ج )اهداف تحقیق. ۵د ) سوالات تحقیق. ۵ه ) فرضیه های تحقیق. ۵ن) روش تحقیق. ۶ی ) ساختار تحقیق. ۶فصل اول کلیات۱-۱– تعریف […]

حقوق

پایان نامه قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبچکیده ۶مقدمه. ۷مبحث اول: بررسی مفاهیم عقد و حقوق قراردادها ۱۰گفتار اول: نقد تعریف عقد در قانون مدنی ۱۰بند اول: استعمال مسبب به جای سبب ۱۱بند دوم: خروج عقود تملیکی از تعریف. ۱۱بند سوم: خروج عقود معوض از تعریف. ۱۲گفتار دوم: بررسی مفهوم قراردادها […]

دسته بندی نشده

چالشهای فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن

حقوق کیفری پست مدرن، مدرنیته، اصول بنیادین حقوق کیفری، تحولات اندیشه ها، حقوق کیفری کلاسیک                                                            * dr.mdjafari@semnan.ac.ir مقدمه امروزه نویسندگان متعددی در کشورهای غربی سعی مـی کننـد در نوشـتگان خـود بـه بازسـازی وبازاندیشی در قلمرو حقوق کیفری بپردازند۱. این رویکرد را میتوان هـم عّلّـّت و هـم معلـول وضـعپست مدرن در حقوق معاصر دانست. به این […]

الهیات -فقه و فلسفه

پایان نامه:بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

  عنوان: بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی   استاد راهنما: دکترذبیح مطهری خواه   استاد مشاور: دکترحسن رضا خلجی پاییز۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالبعنوان                                                صفحهچکیده ۱مقدمه. ۲کلیات تحقیق ۴۱- بیان مسأله. ۵۲- پیشینه تحقیق ۷۳- پرسش‏های تحقیق ۸۴- اهداف تحقیق ۸۵- فرضیه‏های تحقیق ۸۱-۱مفهوم […]