رشته مدیریت

پایان نامه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                              صفحه فصل اول: کلیات تحقیق. ۱۱-۱- مقدمه. ۲۱-۲- بیان مساله. ۲۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۳۱-۴- اهداف تحقیق ۶۱-۵- سوالات تحقیق ۶۱-۶- […]

رشته مدیریت

پایان نامه ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی

 عنوان :بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی ( شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان )  زمستان ۹۱     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل […]

رشته مدیریت

پایان نامه رابطه جو خلاقانه با میزان کار آفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شهر یزد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)متن پایان نامه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                                      صفحه چکیده.۱فصل اول: بیان مسئلهمقدمه.. ۳ عنوان تحقیق ۴ بیان مسئله.۴ […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد   دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

استاد مشاور:خانم اعظم سلیمانیسال تحصیلی ۱۳۹۲  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)متن پایان نامه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب :عنوان                                                                                                صفحهچکیده:. ۱فصل اول:  […]

رشته مدیریت

پایان نامه الگویی برای استراتژی کارآفرینی در واحدهای صنعتی

مطالعه موردی : شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندیسال تحصیلی : ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)متن پایان نامه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و […]

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه بررسی تأثیر برنامه درسی کارآفرینی در تعامل با خودکارآمدی بر ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش۱-۱٫ مقدمه ۱۱-۲٫ بیان مسأله ۴۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷۱-۴٫  هدف‌های کلی و جزئی تحقیق ۱۰۱-۵٫ فرضیه‌های تحقیق ۱۰۱-۶٫ متغیرهای تحقیق ۱۱۱-۷٫ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۱ فصل دوم: پیشینه پژوهش۲-۱٫ مقدمه ۱۵۲-۲٫ تعریف کارآفرین، کارآفرینی و دوره‌های دگرگونی […]

رشته مدیریت

پایان نامه : بررسی رابطه بین شایستگی های کانونی و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

عنوان: بررسی رابطه بین شایستگی های کانونی و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان استاد راهنما: دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم استاد مشاور: دکتر علی اکبر امین بیدختی ماه وسال تیر ماه ۱۳۸۷ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیدهبررسی رابطه بین شایستگی های کانونی و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنانهدف این تحقیق، سنجش رابطه بین […]

رشته مدیریت

پایان نامه مدیریت اجرایی: شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

گرایش استراتژیک عنوان: شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون استاد راهنما: دکتر جلال حقیقت منفرد استاد مشاور: دکتر عارفه فدوی اصغری متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در […]

رشته مدیریت

پایان نامه : تحلیل رفتار کارآفرینانه سازمانی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی

 پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت گرایش کشاورزی عنوان: تحلیل رفتار کارآفرینانه سازمانی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان استاد راهنما: دکتر محمد صادق اللهیاری استاد مشاور: دکتر محمد چیذری متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد […]