رشته مدیریت

پایان نامه نقش بدبینی سازمانی در بی تفاوتی سازمانی

    متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                                     صفحهچکیده ‌طفصل اول: کلیات تحقیق۱-۱) مقدمه- ۲۱-۲) بیان مسئله- ۳۱-۳) اهمیت وضروریت تحقیق- ۴۱-۴)اهداف تحقیق: […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی ارتباط بین سکوت سازمانی و نگرش های شغلی در ادارات تربیت بدنی

مقدمه: امروزه از منابع انسانی به عنوان منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی سازمان و به عبارتی مهمترین سرمایه هر سازمان یاد می‌شود و همین عامل حیاتی است که در تعامل با سایر متغیرهای سازمانی به سازمان معنا و مفهوم می‌بخشد. از طرفی در دنیای مدام در حال تغییر، که رقابت […]

رشته مدیریت

پایان نامه:بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

گروه مدیریت عنوان بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان) پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی استاد راهنما   استاد مشاور   نگارش   اردیبهشت ۱۳۹۴   متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت […]

رشته مدیریت

پایان نامه دولتی : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی

 استاد راهنما دکتر فتاح شریف زاده استاد مشاور دکتر میرعلی سید نقوی متن پایان نامه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده  مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی  […]

رشته مدیریت

پایان نامه دولتی : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی  تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه :شرکت نفت فلات قاره ایران  استاد راهنما دکتر فتاح شریف زاده استاد مشاور دکتر میرعلی سید نقوی متن پایان نامه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا […]

رشته مدیریت

پایان نامه مدیریت دولتی : ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات شاهرود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی گرایش: مالی عنوان: ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی استاد راهنما: جناب آقای دکتر حمید معینی متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل […]