رشته مدیریت

پایان نامه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                              صفحه فصل اول: کلیات تحقیق. ۱۱-۱- مقدمه. ۲۱-۲- بیان مساله. ۲۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۳۱-۴- اهداف تحقیق ۶۱-۵- سوالات تحقیق ۶۱-۶- […]

رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در بانکداری

        متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : کلیات پژوهش.۲مقدمه.——————————————————————————————————-۳۱-۱٫ بیان مسأله ۳۱-۲٫اهمیت و ضرورت پژوهش– ۵۱-۳٫اهداف […]

رشته مدیریت

پایان نامه رابطه توانمند سازی کارکنان با یادگیری سازمانی

زمستان ۹۳       متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبچکیده: ۱فصل اول کلیات تحقیق. ۲مقدمه ۳١-۱ بیان مسأله ۳١-۲ اهمیت و ضرورت موضوع […]

رشته مدیریت

پایان نامه رابطه بین سرمایه های فکری با تعهد سازمانی

    متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرستعنوان                                                                                                 صفحهفصل اول. ۲کلیات تحقیق ۲۱-۱مقدمه: ۳۱-۲بیان مسئله: ۴۱-۳اهمیت وضرورت تحقیق: ۶۱-۴اهداف تحقیق: ۷۱-۵فرضیه های تحقیق: […]

رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر مؤلفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی

    متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده ۱فصل اول. ۲۱٫۱٫ مقدمه. ۳۲٫۱٫ بیان مساله. ۴۳٫۱٫ اهمیت تحقیق ۸۴٫۱٫ اهداف تحقیق ۹۱٫۴٫۱٫هدف اصلی ۹۲٫۴٫۱٫ […]

رشته مدیریت

پایان نامه ابعاد سرمایه فکری صادرکنندگان فعال بر عملکرد صادراتی

(M.A) گرایش مدیریت بازرگانی- مالی عنوان: “تأثیر ابعاد سرمایه های فکری صادرکنندگان فعال بر عملکرد صادراتی آنها(موردمطالعه: صادرکنندگان فعال در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران) “                                          سال تحصیلی ۹۲-۹۳   چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر ابعاد سرمایه های فکری بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان فعال در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک­ها

متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده: بمقدمه:. ر‌فصل اول ۱۱-۱مقدمه. ۲۱-۲ بیان مسئله. ۲۱-۳ بیان ضرورت پژوهش. ۵۱-۴ چارچوب نظری پژوهش. ۶۱-۵ فرضیه اصلی […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و توانمندسازی کارکنان

در دهه اخیر، سرمایه اجتماعی به یکی از مباحث اساسی مورد توجه محافل آکادمیک و تحقیقاتی جهان تبدیل شده است.سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجار ها ، ارزش های غیر رسمی،قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی است که رفتارهای متقابل افراد در چارچوب آن شکل می گیرد و موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد می شود و […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندسازی حسابرسان و بهره‌وری آن‌ها

ا شهریور ۱۳۹۲      متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبفصل اول۱۱) کلیات تحقیق ۱۱-۱) مقدمه. ۱۱-۲) بیان مسئله و اهمیت موضوع. ۲الف) بیان […]

رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت

فهرست مطالب                                                                                                صفحهچکیده . ۱فصل اول : کلیات تحقیق۱-۱- مقدمه ۲۱-۲- بیان مسئله. ۳۱-۳- سئوالات تحقیق ۴۱-۴- اهمیت وضرورت تحقیق . ۵۱-۵- اهداف تحقیق ۶۱-۶- فرضیه های تحقیق ۶۱-۷- قلمرو تحقیق . ۷۱-۸- تعریف نظری واژه ها ۷۱-۹- تعریف عملیاتی واژه ها . ۹  فصل دوم : ادبیات تحقیق۲-۱- مقدمه .۱۰۲-۲- هوش . ۱۰۲-۳- انواع هوش […]