رشته مدیریت

پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمان

 زمستان ۱۳۹۲      متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب  عنوان                                                                                                                     صفحه چکیده . ۱فصل اول : کلیات تحقیق ۲مقدمه ۳۱-۱- بیان مسئله ۴۱-۲- […]

رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در بانکداری

        متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : کلیات پژوهش.۲مقدمه.——————————————————————————————————-۳۱-۱٫ بیان مسأله ۳۱-۲٫اهمیت و ضرورت پژوهش– ۵۱-۳٫اهداف […]

رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر مؤلفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی

    متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده ۱فصل اول. ۲۱٫۱٫ مقدمه. ۳۲٫۱٫ بیان مساله. ۴۳٫۱٫ اهمیت تحقیق ۸۴٫۱٫ اهداف تحقیق ۹۱٫۴٫۱٫هدف اصلی ۹۲٫۴٫۱٫ […]

رشته مدیریت

پایان نامه ابعاد سرمایه فکری صادرکنندگان فعال بر عملکرد صادراتی

(M.A) گرایش مدیریت بازرگانی- مالی عنوان: “تأثیر ابعاد سرمایه های فکری صادرکنندگان فعال بر عملکرد صادراتی آنها(موردمطالعه: صادرکنندگان فعال در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران) “                                          سال تحصیلی ۹۲-۹۳   چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر ابعاد سرمایه های فکری بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان فعال در صنعت موادغذایی صندوق ضمانت صادرات ایران […]

رشته مدیریت

پایان نامه تاثیرابعاد ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان

    متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه. ۳۱-۱- بیان مسئله: ۴ ۶۱-۳- اهداف تحقیق: ۶۱-۳-۱- […]

رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر عوامل ساختاری موثر بر همکاری های متقابل دانشگاه

متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبچکیده. ۱فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه ۳۱-۱ بیان مسأله ۳۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶۱-۳ اهداف تحقیق. ۸۱-۴ فرضیات […]

رشته مدیریت

پایان نامه اولویت بندی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش

شهریورماه ۱۳۹۲     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)  فهرست مطالب   عنوان                                                                                                                                 صفحه   چکیده ۱فصل اول کلیات تحقیق. ۲۱-۱: مقدمه. ۲۱-۲: بیان موضوع […]

رشته مدیریت

پایان نامه رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی براساس دیدگاه مبتنی بر منابع     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال […]

روانشناسی

پایان نامه بررسی عوامل زیرساختی استقرار مدیریت دانش

فهرست مطالبعنوان                                                                                                صفحه -بی مرزی .۴۷سیالی و روانی۴۷جذابیت.۴۷-انعطاف پذیری۴۷-روابط غیر رسمی ۴۷ابعاد ساختاری برای استقرار مدیریت دانش سازمانی.۴۸-رابطه مبتنی بر اعتماد۴۸-رابطه تعاملی برون سازمانی .۴۸-رابطه عاطفی فراگیر۴۹فرهنگ سازمانی۴۹فرهنگ متناسب با استقرار مدیریت دانش .۴۹-ابعاد فرهنگی مورد نیازجهت استقرار مدیریت دانش در سازمان .۵۱-فرهنگ تسهیم دانش.۵۱-فرهنگ مشارکتی .۵۲-فرهنگ اعتماد محور.۵۲-فرهنگ نوآورانه .۵۳-فرهنگ باز.۵۳-فرهنگ سازمانی یادگیرنده .۵۴یادگیری […]

روانشناسی

پایان نامه رابطه بین ساختار سازمانی و میزان آمادگی دبیران  

کلید واژه­ها: ساختار سازمانی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی، تخصص گرایی ، پذیرش تغییر فصل اول؛ کلیات پژوهش   ۱-۱- مقدمه: تغییر و تحول در سازمانهای امروزی به قدری سریع، چند جانبه، پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش بینی، همگامی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات، رشد، بالندگی و توسعه نمی باشند. تا […]