رشته مدیریت

پایان نامه مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده

                                            گرایش: مدیریت بازرگانی- داخلی عنوان تحقیق :مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده با بانک های خصوصی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی  سال تحصیلی: پاییز ۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی […]

رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش  افزوده سهام

متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده: ۱فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱ مقدمه. ۳۱-۲ تاریخچه مطالعاتی ۳۱-۳ بیان مسئله. ۶۱-۴ فرضیه‌های تحقیق ۸۱-۵ اهداف تحقیق ۸۱-۵-۱ […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه

زمستان  ۱۳۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبفصل اول : کلیات تحقیق ۱۱ – ۱٫ مقدمه. ۲۱-۲٫ بیان مسأله. ۳۱-۳٫ اهمیت […]

دسته بندی نشده

پایان نامه شیوه های پولشویی در بانک و راههای جلوگیری از آن

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب (تفصیلی)عنوان                                                                                                              صفحه چکیده                                                                                                                ۱مقدمه                                                                                                                  ۲الف- هدف و انگیزه تحقیق                                                                                         ۴ب- پیشینه تحقیق                                           […]

حقوق

پایان نامه بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین …

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ مقدمه۲ بیان مسئله.۳ سؤال­های تحقیق ۴ فرضیه ­های تحقیق۴ اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع ۴ پیشینه تحقیق.۵ روش تحقیق۶ ساختار تحقیق.۶   فصل یکم:کلیّات.۹ ۱-۱-تعریف­ها.۹ ۱-۱-۱-تعریف داوری۹ ۱-۱-۱-۱-تعریف لغوی داوری ۱۰ ۱-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی داوری .۱۱ ۱-۱-۱-۳-تعریف قانونی داوری۱۲ ۱-۱-۱-۴- […]

رشته مدیریت

پایان نامه مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب                        ۹ ۱-۱)مقدمه. ۱۰ ۱-۲) مساله […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸

عنوان : بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸    زمستان     ۱۳۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی […]

رشته مدیریت

پایان نامه ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

تابستان ۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده :پژوهشگر در این تحقیق سعی کرده […]

حقوق

پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا

 موضوعبررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکااستاد مشاوردکتر اسماعیل رمضانپورپاییز ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده  معمولاً٬ جرم هایی را که برای دست یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند جرم های اقتصادی می نامند. از جمله منابع شناخت این جرم ها می توان […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیدهفساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است […]