رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی رابطه حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی

عنوان:ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت  شهریورماه ۱۳۹۳       برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در […]

رشته مدیریت

پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان

      متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحهچکیده۱  فصل اول:  طرح تحقیق ۱-۱- مقدمه.۳۱-۲ – تعریف مساله و بیان موضوع.۳۱-۳ – اهداف تحقیق.۴۱-۴ […]

رشته مدیریت

پایان نامه طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی برای صنعت شوینده

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) Contents ۱-۶- جامعه آماری.۳۱۱-۷- نمونه تحقیق۳۱۱-۸- ابزارهای تحقیق.۳۱۱-۹- شیوه انجام تحقیق.۳۱۱-۱۰- شیوه تحلیل داده ها۳۲فصل دوم -ادبیات تحقیق۳۳۲-۱- صنعت شوینده۳۴۲-۱-۱- اهمیت شوینده ها […]

رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بر تجربه ی مشتری

    متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فصل اول:کلیات پژوهش۱-۱-مقدمه ۲۱-۲-بیان مسئله ۲۱-۳-هدف تحقیق ۳۱-۴-سؤالات تحقیق. ۳۱-۵-فرضیه‌های و مدل مفهومی تحقیق ۴۱-۶- نوع تحقیق […]

رشته مدیریت

پایان نامه تحلیل و اندازه‌گیری فضای کسب و کار در شرکت‌ دانش‌بنیان

 پاییز ۱۳۹۲     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                              صفحهفصل اول: کلیات پژوهش                                        مقدمه۱۱-۱      شرح و بیان مساله پژوهش ۲۱-۲      اهمیت […]

رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر نوآوری کارکنان

عنوان :تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر نوآوری کارکنان (مطالعه موردی: صندوق مهر امام رضا(ع))  زمستان ۱۳۹۳        متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                              […]

رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

(مورد مطالعه: مدیران اتوبوسرانی شهرداری تهران )  زمستان ۱۳۹۳      متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبصفحه                                                                                                                    عنوانچکیده ۱فصل اول: کلیات تحقیق […]

رشته مدیریت

پایان نامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان فروشگاه های رفاه

 عنوان: بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان فروشگاه های رفاه استان کهگیلویه وبویراحمد شهریور:۹۳      متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                صحفهفصل اول کلیات […]

رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان شرکت

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان شرکت نگین گلفام نقش جهان بر اساس مدل گلمن  بهمن ۱۳۹۱     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) […]

رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر یادگیری سازمانی

بررسی تأثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر یادگیری سازمانی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  پائیز ۱۳۹۲     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و […]