دسته بندی نشده

پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۱ الف – بیان مساله تحقیق ۱ ب- اهمیت تحقیق. ۴ ج- اهداف تحقیق ۵ د- پیشینه تحقیق […]

حقوق

پایان نامه وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده با توجه به اهمیت وقف و بالا رفتن جایگاه وقف اموال غیر مادی که شامل پول و سهام است و نقش خطیر در رشد و تعالی جامعه داشتن این موضوع و جنبه عام المنفعه داشتن آن ,محقق این پژوهش را تحت عنوان وقف پول […]

حقوق

پایان نامه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران

موضوع:مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)زمستان ۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                                              صفحه چکیده—————————————— ۱مقدمه —————————————– ۲الف- مسأله تحقیق——————————- ۲ب- سؤالات تحقیق ——————————– ۶ج- فرضیه های تحقیق—————————– ۶د- هدف تحقیق ———————————- ۶ه – سابقه تحقیق ——————————- ۶و – نوآوری تحقیق——————————- […]

حقوق

پایان نامه ماهیت حقوقی جریان ثبتی

استاد مشاور: دکتر عباس برزویی مهر ماه ۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)      چکیده: املاک جریان ثبتی به املاکی اطلاق می گرددکه در جریان ثبت بوده و به هر دلیلی اعم از اعتراض ثالث و غیره عملیات ثبتی آنها خاتمه نیافته است و منجر به ثبت ملک در […]

حقوق

پایان نامه بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی ایران

استاد مشاوردکتر سیّد محمد هادی مهدویخرداد   1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                  صفحهمقدمه.      1 بیان مسأله . ۱ سابقه تحقیق. ۲ ضرورت و نوآوری تحقیق. ۴ سؤالات تحقیق. ۴ فرضیات تحقیق . ۵ هدف­ها و کاربردهای تحقیق ۵ روش­ و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه      […]

حقوق

پایان نامه استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده    اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه ای حقوق مدنی متمع شود و در مواردی که قانون بنا بر جهت خاص استثنا ء کرده باشد ( ماده ۹۶۱ قانون مدنی ) . اجرای این اصل کلی منوط […]

حقوق

پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

چکیده    گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید؛ در این حالت طرفین، قراردادی عادی (قولنامه ای) تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند […]

حقوق

پایان نامه بررسی حقوقی روند قانون تعین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

سال تحصیلی:۱۳۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) مطالبعنوان                                                                                          شماره صفحهچکیده.                                   1مقدمه                          2طرح موضوع                    […]

حقوق

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

عنوان:بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی زمستان ۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبچکیده. ۱مقدمه. ۲الف) بیان موضوع. ۵ب) اهمیت موضوع. ۶ج)اهداف پژوهش. ۶د) سوالات تحقیق ۶ر)فرضیه های تحقیق ۷ز)نوع و روش تحقیق ۷ی)سوابق تحقیق ۷ه)موانع تحقیق ۷مقدمه. ۹مبحث اول: تعریف تابعیت و تقسیمات آن. ۹گفتار اول: مفهوم […]

حقوق

پایان نامه آثار و محدودیت های  حقوقی  اسناد مالکیت  ثبت شده

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبفصل اول. ۱۲کلیات پژوهش. ۱۲مقدمه. ۱۳بیان مساله. ۱۵سوالات پژوهش. ۱۸فرضیه ها ی پژوهش. ۱۸اهداف تحقیق ۱۹جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : ۲۱روش کار. ۲۱ساختار پژوهش. ۲۲گفتار اول : تعاریف. ۲۲فصل دوم. ۲۷ادبیات ، مبانی نظری ومفهومی پژوهش. ۲۷مبحث اول: سابقه تاریخی حقوق ثبت […]