رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین

تابستان ۱۳۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب۱-۱- مقدمه. ۱۲۱-۲-بیان مسئله. ۱۳۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۵۱-۴- سوالات پژوهش. ۱۶۱-۵- فرضیات […]

رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند

اسفند ۱۳۹۳      متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرستعنوان                                                                                                                                                صفحهچکیده. ۱۱فصل اول: کلیات تحقیق. . ۱۲۱-۱ مقدمه۱۳۱-۲ بیان مسأله.۱۳۱-۳ اهمیت موضوع و ضرورت […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر محرک­های ارزش ویژه برند برطنین برند: مورد مطالعه دانشگاه­های منتخب در شهر تهران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)  چکیده برندسازی در حوزه مراکز آموزش عالی موضوع جدیدی است […]

رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت­های ایرانی در بازار هدف

تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت­های ایرانی در بازار هدفمرداد ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)متن پایان نامه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان

موضوع: بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان  (مطالعه موردی: شعب شهر کرمانشاه) آذر۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند

 عنوان  بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند ( مطالعه موردی: خرده فروشان مواد غذایی در شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳) شهریور ۱۳۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل آکر

بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل آکر مطالعه موردی: موسسه مالی و اعتباری مهر استاد مشاور: سرکار خانم نیلوفر ایمان خان سال تحصیلی ۱۳۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی […]

رشته حسابداری

پایان نامه بررسی اثر تصویرذهنی وادراک از برند بانک ملت برمراجعه مجدد

بررسی اثر تصویرذهنی وادراک از برند بانک ملت برمراجعه مجددزمستان ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)متن پایان نامه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) […]

متفرقه

پایان نامه:عنوان مطالعه عوامل موثر بر انتخاب برندهای لوکس در شهر کرمانشاه

استاد راهنما: بابک جمشیدیان دکتر   استاد مشاور: دکتر مهرداد قنبری تابستان ۱۳۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالبصفحهچکیده: ۱فصل اول :. ۲کلیات تحقیق ۲۱-۱)مقدمه ۳۱-۲)بیان مسله ۴۱-۴) جنبه جدید بودن و نوآوری درتحقیق: ۶۱-۵) اهداف تحقیق: ۷۱-۶) قلمرو تحقیق:. ۷۱-۶-۱) قلمرو موضوعی: ۷۱-۶-۲) قلمرو زمانی:. ۷۱-۶-۳) قلمرو مکانی:. ۷۱-۷)  سوالات تحقیق […]

رشته مدیریت

پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند

دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A” رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت بیمه عنوان بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند   (مورد مطالعه : شرکت بیمه پارسیان استان قزوین  ) استاد  راهنما دکتر حسین عابدی استاد  مشاور دکتر بابک حاجی کریمی (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) متن پایان نامه : […]