دسته بندی نشده

پایان نامه احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب. ۱۱-۱ مقدمه. ۲۲-۱ بیان مسئله. ۴۳-۱ اهمیت و ضرورت مسئله. ۶۴-۱ اهداف پژوهش. ۸۵-۱ سئوالات پژوهش. ۸. ۱۰۱-۲ مقدمه. ۱۱۲-۲ واژه […]

روانشناسی

پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با سلامت روانی دانش‫آموزان دبیرستان‫های دخترانه

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با سلامت روانی دانش‫آموزان دبیرستان‫های دخترانه تابستان ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب عنوان                                                      صفحه چکیده. . ۱ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲-  بیان مسئله . ۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۵ ۱-۴- اهدف پژوهش. ۶ ۱-۴-۱- هدف اصلی. ۶ ۱-۴-۲- اهداف […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با  رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهردار ی های استان هرمزگان

عنوانبررسی رابطه بین تعلق سازمانی با  رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهردار ی های استان هرمزگاناستاد مشاور:دکتر محمد نور رحمانیشهریور۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)متن پایان نامه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج […]

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه رابطه تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب  ۱۲مقدمه. ۱۲۱-۱- بیان مسئله. ۱۳۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۱۵۱-۳- اهداف تحقیق. ۱۷۱-۳-۱- اهداف اصلی. ۱۷۱-۳-۲- اهداف فرعی. ۱۷۱-۴- تعریف مفاهیم ۱۷۱-۴-۱- نگرش ۱۷۱-۴-۲- تصورات قالبی. ۱۸۱-۴-۳- اعتماد اجتماعی. ۱۸۱-۴-۴- پایگاه اجتماعی- اقتصادی ۱۹۱-۴-۵- هویت قومی (قوم مداری) ۱۹۱-۴-۶- گردشگر (زائر) ۲۰۱-۵- […]

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انواع خشونت در میان تماشاگران مسابقات فوتبال

 عنوان :بررسی عوامل مؤثر بر انواع خشونت در میان تماشاگران مسابقات فوتبالاستاد مشاور :دکتر ابوالفضل  ذوالفقاری زمستان ۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده مقدمه:امروزه  فوتبال  پرطرفدارترین ورزش  در بین مردم جهان می باشدو بر ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی یک جامعه تأثیرگذار است.در طی مطالعاتی که که تحلیلگران اجتماعی درباره ارزش […]

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک

زمستان ۱۳۹۰ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیدهطرح مسأله:هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران می باشد. شهروندی دموکراتیک با تأکید بر هر دو بعد حق/ وظیفه شهروندی، با آگاهی از حقوق خویش ، ملزم می گردد وظیفه خود را به عنوان […]

روانشناسی

پایان نامه نقش اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب۱۳۱-۱- مقدمه: ۳۵۶۶۱-۴-۱- هدف اصلی. ۶۱-۴-۲- اهداف جزئی. ۷۷۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: ۸ فصل ۱۱۱۱۱۱۲-۲- ۱- هدف‌ها ۱۱۱۱۱۳۱۳۱۴۱۵۱۶۱۸۱۸۱۹۲۰۲۲۲۲۲۳۲۵۲۷۲۷۲۹۳۰۳۲۳۳۳۳۳۴۳۶۳۸۴۰۴۳۴۸۵۱۵۲۵۳۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۸۵۸۵۹۵۹۶۰۶۰۶۱۶۱۶۲۶۳۶۳۶۳۶۴۶۴۶۶۶۸۲-۶-۱- پژوهش‌های انجام ‌شده در داخل کشور. ۶۸۲-۶-۲- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور. ۷۰۷۴۳-۱- مقدمه: ۷۴۳-۲- طرح پژوهش: ۷۴۳-۳- جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری و […]

جغرافیا

پایان نامه نقش مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری نمونه ی مورد مطالعه شهر پل سفید

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهریگروه: علوم انسانی عنوان پایان نامه:نقش مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری نمونه ی مورد مطالعه شهر پل سفید زمستان ۱۳۹۳چکیدهیکی از مباحثی که در دوران جدید مورد توجه قرار گرفته نقش مشارکت های شهروندی در عملکرد مدیریت شهری در کلیه عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، خدماتی و . می باشد […]

جغرافیا

پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل

 پایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهریگروه جغرافیا عنوان پایان نامه:بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل دی ماه ۱۳۹۳ چکیدههویت و ایجاد هویت در شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده و به عنوان یکی از […]

رشته مدیریت

پایان نامه:بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

    موضوع: بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه   استاد راهنما: دکتر فخرالدین معروفی   استاد مشاور: دکتر افشین باغفلکی بهمن  ۱۳۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون […]