رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین

تابستان ۱۳۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب۱-۱- مقدمه. ۱۲۱-۲-بیان مسئله. ۱۳۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۵۱-۴- سوالات پژوهش. ۱۶۱-۵- فرضیات […]

رشته مدیریت

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی

       متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی در شرکت […]

رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر آمیخته ترفیع بر رفتارهای پس از خرید مصرف کنندگان

بهار ۱۳۹۴      متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیدهفصل اول: کلیات تحقیق۱-۱-  مقدمه. ۳۱-۲- بیان مسئله پژوهش. ۴۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۶۱-۴- […]

رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان

اسفند ۱۳۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) مقدمه. ۲۱-۱-بیان مسأله: ۲۲-۱-ضرورت تحقیق: ۳۳-۱-مروری بر ادبیات گذشته. ۴۴-۱-هدف تحقیق ۵هدف اصلی: ۵اهداف فرعی: […]

رشته مدیریت

پایان نامه نقش ترفیعات فروش در فروش یک برند

بررسی نقش ترفیعات فروش در فروش یک برند ) مطالعه موردی محصولات شرکت اریکا ( زمستان ۱۳۹۱     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست […]

رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر سیاستهای مشتری محوری بر عملکرد شرکت بیمه

بررسی تأثیر سیاستهای مشتری محوری بر عملکرد شرکت بیمه سامان در رشته بیمه عمر و تشکیل سرمایه  تابستان ۹۲     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و […]

رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر رضایت مشتریان داخلی بر کیفیت خدمات شهرداری

    متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فصل اول : کلیاتچکیده . ۱مقدمه. ۲۱-۱- بیان مساله ۴۱-۲- اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۵۱-۳- اهداف تحقیق […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک تجارت شهر اصفهان

 استاد مشاور: دکتر سعید فتحی مهر ۱۳۹۰ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب […]

رشته مدیریت

پایان نامه بررسی تاثیر منصفانه بودن قیمت بر رضایت مشتریان در صنعت خودرو

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                                     صفحه فصل اول ۹ ۱-۱مقدمه : […]

رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر خرید کتب کودک و نوجوان

متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مندرجات عنوان                                                                         صفحه فصل اول: کلیات تحقیق ۱- ۱٫ مقدمه ۲ ۱- ۲٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۲ […]