رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی ورتبه بندی میزان تاثیرگذاری اجزای برند

تابستان۱۳۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)  عنوان                                                                                            شماره صفحهچکیده.۱مقدمه۳فصل اول:کلیات تحقیق۱-۱٫اهداف تحقیق.۴۱-۱-۱٫هدف اصلی.۴۱-۱-۲٫ هدف کاربردی.۴۱-۱-۳٫اهداف علمی.۴۱-۱-۴٫فرضیه های تحقیق۵۱-۱-۵٫سوال اصلی تحقیق ۵۱-۱-۶٫فرضیه های […]

رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی

 عنوان : شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های فرهنگی بر اساس مدل BSC تابستان ۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل […]

رشته مدیریت

پایان نامه رتبه بندی موانع اجرای برنامه ریزی های استراتژیک

(مطالعه موردی، شرکت سایپا یدک)سال تحصیلی:۹۳      متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)   ۱فهرست مطالبعنوان                                                                                                                   صفحه چکیده ۱فصل اول – کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه. ۳۱-۲ […]

رشته مدیریت

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی

تابستان ۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالبچکیده ۱فصل اول کلیات تحقیق ۲۱-۱٫ بیان مسأله. ۴۱-۲٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵۱-۳٫ […]

رشته مدیریت

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی

       متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی در شرکت […]

رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بر تجربه ی مشتری

    متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فصل اول:کلیات پژوهش۱-۱-مقدمه ۲۱-۲-بیان مسئله ۲۱-۳-هدف تحقیق ۳۱-۴-سؤالات تحقیق. ۳۱-۵-فرضیه‌های و مدل مفهومی تحقیق ۴۱-۶- نوع تحقیق […]

رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان خودرو در زنجیره تامین

             زمستان ۱۳۹۳      متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب                               عنوان                                                                                                     شماره صفحهچکیده ۱فصل اول: کلیات تحقیق.۲۱-۱ مقدمه۳۱-۲ بیان مسئله.۴۱-۳ اهمیت موضوع […]

رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی  عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

شناسایی و رتبه بندی  عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی ، با  تلفیق مدل  پذیرش فناوری ، تئوری عمل مستدل و نظریه رفتار برنامه ریزی شده( مورد مطالعه : مشتریان بانک صادرات اصفهان ) تابستان ۱۳۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم […]

رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری

 ماه/ سال:تیرماه ۱۳۹۴     (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیدههدف از این تحقیق شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار […]

رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی

عنوان :شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون  تابستان ۱۳۹۳     متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست […]