دسته بندی نشده

پایان نامه : بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری

qطرح تحقیق qمقدمه qبیان مسئله qاهداف تحقیق qاهمیت موضوع تحقیق qفرضیه های تحقیق qتعریف واژه ها واصطلاحات qموانع ومحدودیت های تحقیق  مقدمه :شاید برای عده ای تصور اینکه بتوان در مدرسه ای از تشویق استفاده کرد کمی دشواراست اما واقعیت این است که می توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شکوه معلمان وشاگردانی بود […]

حقوق

پایان نامه : ضمانت در تعهدات

عنوان:  ضمانت در تعهدات   استاد راهنما: دکتر حسن رحیم زاده میبدی   زمستان ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                                        صفحهچکیده ۱فصل اول: کلیات موضوع ۲۱-۱- مقدمه ۳۲-۱- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع ۴۳-۱- ادبیات یا پیشینه تحقیق ۴۴-۱- اهداف تحقیق ۵۵-۱- سوالات تحقیق ۵۶-۱- فرضیه‏های تحقیق ۶۷-۱- روش تحقیق ۶ […]

حقوق

پایان نامه : بررسی رویکرد امنیت جهانی با نظر بر تروریسم مبتنی بر عقاید وهابی و مقایسه آن با فقه و …

  مقدمه تروریسم به طرق مختلف به عنوان یک تاکتیک و استراتژی شرح داده شده است. جرم و یک وظیفه مقدس؛ واکنش موجه به ظلم و ستم و یک عمل غیر قابل توجیه. تروریسم اغلب تاکتیک موثری برای طرف ضعیف تر در جنگ بوده است. با توجه به ماهیت پنهان و اندازه کوچک از سازمان […]

حقوق

پایان نامه : رابطه بین فلسفه و دین از نگاه فارابی

مقدمه. ۳۲-بیان مساله. ۳۳-اهمیت ضرورت انجام تحقیق. ۴۴-سوالات تحقیق. ۵۵-فرضیه های پژوهش. ۵۶-پیشینه پژوهش. ۶۷- محدودیت های تحقیق. ۷۸-هدف کلی. ۷۹-روش تحقیق. ۷۱۰- خلاصه تحقیق. ۸۱-۲-مفهوم دین. ۱۰۲-۲-مفهوم فلسفه. ۱۱۳-۲-فلسفه دین. ۱۳۲-۴-شباهت‌ها و تفاوت‌ها دین و فلسفه. ۱۴۲-۴-۱- روش‏های معرفتی در علوم و معارف اسلامی. ۱۴۲-۴-۲- عصمت معرفت وحیانی و حجیت عقل. ۱۵۲-۴-۳- اشتراک در […]

حقوق

پایان نامه : شناسایی عوامل پیدایش پدیده همسر آزاری در ایران

مقدمه ۱بیان مسأله اساسی ۱اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۲مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۲جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۳اهداف مشخص تحقیق ۳سؤالات تحقیق ۳فرضیه‏های تحقیق ۳تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۳روش شناسی تحقیق ۴فصل دوم: مفاهیم و سابقه فقهی موضوع ۴بخش اول:سابقه فقهی موضوع۴بخش دوم:تعریف همسر ۱۳بخش سوم: آزار رساندن […]

حقوق

پایان نامه : تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس

داند و همان طوری که می دانیم اصل، در همه پیمان ها، استواری و لزوم وفای به آن هاست که بر پایه یتأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است.با این وجود اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت […]

حقوق

پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

۱-۴-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .۵۱-۵-سوالات تحقیق. ۶۱-۶- فرضیه های تحقیق ۶۱-۷-ادبیات و پیشینه تحقیق. ۶۱-۸-مشکلات پیش روی ۸۱-۹-اهداف مشخص تحقیق. ۸۱-۱۰-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. ۹۱-۱۱- روش تحقیق ۹۱-۱۲- تقسیم مطالب .۹فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰۲-۱- مفاهیم. ۱۱۲-۱-۱-تعاریف واژه ها ۱۱۲-۱-۱-۱-غایب مفقود الاثر. ۱۲۲-۱-۱-۲-مفهوم موت و اقسام آن. ۱۵۲-۱-۲- […]

حقوق

پایان نامه : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

عنوان تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح استاد راهنما پاییز۱۳۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیدهشروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین  با توافق زن و شوهر وارد مفاد  ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در  رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در  ذکر نشده‌اند و […]

روانشناسی

پایان نامه : روش تحقیق علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

 عنوان صفحه چکیده: ۱مقدمه: ۲ فصل اول – بیان مسئله. ۴– اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق   ۷– اهداف تحقیق ۱۰ فصل دوم – پیشینه تاریخی تحقیق ۱۱– دیدگاه‌های‌ نظری تحقیق. ۱۴– تاریخ ادبیات تحقیق. ۲۲– تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران  ۲۹– آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم؟. ۳۲– شناخت شخصیت […]

روانشناسی

پایان نامه : آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

استاد راهنما : دکتر سیدمرتضی نوربخش نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالبعنوان                                                         صفحه فصل اول ۱مقدمه ۲بیان مسأله ۳اهداف تحقیق ۴فرضیات تحقیق ۵سوالات تحقیق ۵تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات ۳۶  فصل دوم ۷مدیریت ۸قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت ۱۰دوره کلاسیک ۱۰مدیریت علمی ۱۱اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی […]