رشته حسابداری

پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال ۱۳۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)متن پایان نامه :فهرست مطالبعنوان                                                                                                           صفحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چکیده ۱فصل اول۲ کلیات ۲۱-۱ مقدمه ۳۱-۲ بیان مسأله ۳۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴۱-۴  هدف وجنبه نوآوری تحقیق ۶۱-۵  سوال تحقیق ۶۱-۶ فرضیه ی تحقیق ۶۱-۶-۱ فرضیه اصلی تحقیق ۶۱-۶-۲  […]