حقوق

پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب عنوان————————————————————–صفحه                                                                                                                                            مقدمه ۱ الف) بیان مساله : ۲ ب) اهداف تحقیق: ۵ ج) سابقه و ضرورت تحقیق: ۵ د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق): ۶ ه) فرضیه های تحقیق: ۷ و) روش کار: ۷ ۷ ۸ بخش  اول  : مفاهیم  و  پیشینه جرایم  […]

حقوق

پایان نامه مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

سال تحصیلی:۹۱-۹۰ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب چکیده . ۱۶ مقدمه. ۱۸ بیان مسئله . ۱۹ سابقه پژوهش. ۲۰ سوال های پژوهش. ۲۳ فرضیات پژوهش . ۲۳ اهداف پژوهش . ۲۴ روش پژوهش . ۲۴ فصل اول: کلیات. ۲۵ مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن. ۲۶ […]

حقوق

پایان نامه مسؤولیت مدیران شرکت­های سهامی عام در مقابل سهامداران

دکتر عیسی مقدم سال تحصیلی ۱۳۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب و مندرجات چکیده:. ۱ مقدمه:. ۲ اهداف تحقیق :. ۲ پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :. ۲ سؤال فرعی:. ۲ فرضیه های تحقیق:. ۳ . ۴ کلیات. ۴ ۱-۱- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی. ۵ ۱-۱-۱- […]

حقوق

پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها استاد مشاور: دکتر رضا مقصودی بهار ۱۳۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                                صفحه چکیده. ۱ مقدمه. ۲ فصل اول- کلیات ۱-۱- تعاریف. ۸ ۱-۱-۱تعریف قرارداد. ۸ ۱-۱-۲- تفاوت عقد و قرارداد. ۱۰ ۱-۲- تعریف اراده و مراحل تکوین […]

حقوق

پایان نامه بررسی مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در مسیر تحولات تقنینی حقوق کیفری ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب چکیده‌:. ۱ الف-مقدمه. ۱ ب- بیان مسئله. ۲ ج- مرور سوابق تحقیق. ۷ د-اهمیت  و ضرورت تحقیق. ۹ ه-پرسش تحقیق. ۹ و-فرضیه های تحقیق. ۹ ز-اهداف تحقیق. ۱۰ ح-جنبه نوآوری تحقیق. ۱۰ ط- نوع روش تحقیق. ۱۰ ی- روش گرداوری اطلاعات. ۱۱ ک- […]

حقوق

پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فقهی مواعد و مرور زمان در حقوق ایران

گرایش:  خصوصی عنوان: بررسی مبانی حقوقی و فقهی مواعد و مرور زمان در حقوق ایران زمستان  ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده مرور زمان مدنی را می توان به طور مشروع و طبق ادله خاص یا قواعد و اصول عمومی فقهی و البته با شرایط خاص تعلیق و انقطاع […]

حقوق

پایان نامه نقش امارات در دادرسی مدنی

زمستان ۱۳۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده حق و عدالت از جمله سرفصل‌هایی است که در نزد همه‌ی انسان‌ها قابل احترام است و بی شک هنگامی حق منشا اثر است که مورد تردید نباشد و گرنه حق مورد تردید نیاز به اثبات دارد و از این رو امارات به […]

حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   استاد  مشاور: دکتر رضا فانی بهمن ۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب عنوان                                                            صفحه  چکیده تحقیق ۱ کلیات تحقیق الف. مقدمه. ۲ ب. موضوع تحقیق ۳ پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق. ۴ ت.اهداف جزئی […]

حقوق

پایان نامه بررسی ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی و مقایسه آن با حقوق مصر

 عنوان : بررسی ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی و مقایسه آن با حقوق مصر پاییز ۱۳۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب  عنوان                                                                                                     صفحه  مقدمه الف . موضوع تحقیق ( بیان مساله ) ۱ ب . ضرورت تحقیق . ۳ پ . سوالات اصلی تحقیق ۴ ج . فرضیات تحقیق […]

حقوق

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی سقط جنین  با تأکید برقانون جدید مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

دکتر محمد رضا نظری نژاد   سال تحصیلی۱۳۹۲-۱۳۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                               صفحه                                                                       چکیده۱ مقدمه.۲ ۱- بیان مسأله۳ ۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۴ ۳- سؤالات و فرضیه های تحقیق.۵ ۴- سابقه وپیشینه تحقیق.۵ ۵- روش تحقیق.۷ ۶- ساماندهی تحقیق۷ فصل اول: کلیات۸ ۱-۱- تعریف سقط جنین.۱۰ […]