تربیت بدنی

پایان نامه : رابطه بین ترکیب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان  پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه بسیار خوب در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عنوان رابطه بین ترکیب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان استاد راهنما(استادان راهنما) دکتر روح ا حق شناس گرگابی استاد مشاور(استادان مشاور) دکتر نعمت […]

تربیت بدنی

پایان نامه : تاثیر ۶ هفته تمرینات دایره­ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانش­ …

واحد دامغان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: تاثیر ۶ هفته تمرینات دایره­ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانش ­آموزان کشتی­گیر منطقه ۱۱ شهر تهران استاد راهنما: دکتر نعمت الله نعمتی  استاد مشاور: دکتر علی یونسیان متن پایان نامه : فهرست مطالب عنوان       صفحه  چکیده […]

تربیت بدنی

پایان نامه : تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه تربیت بدنی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی عنوان: تاثیر ده هفته مصرف مکمل چای سبز و تمرینات ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی در مردان چاق دارای اضافه وزن استاد راهنما: دکتر علی حسنی استاد مشاور: دکتر ناهید مسعودیان متن پایان […]

تربیت بدنی

پایان نامه :تاثیر مصرف سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه تربیت بدنی  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ( گرایش فیزیولوژی ورزشی) عنوان: تاثیر مصرف سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی استاد راهنما: دکتر عباس صادقی استاد مشاور: […]

تربیت بدنی

پایان نامه : مقایسه متغیرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» گرایش: مدیریت ورزشی  عنوان: مقایسه متغیرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (۹۳-۱۳۹۲)  استاد راهنما: دکتر زینت نیک آیین  استاد مشاور: دکتر عبدالرضا امیر تاش متن پایان نامه : مقدمهآموزش […]

تربیت بدنی

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت ورزشی عنوان: ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز استاد راهنما: دکتر عباس نظریان مادوانی متن پایان نامه : چکیدههدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین […]

تربیت بدنی

پایان نامه : ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) عنوان ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز استاد راهنما دکتر احمد ترکفر استاد مشاور دکتر ژاله رفاهی متن پایان نامه :  – مقدمه در طول دهه گذشته، رویکرد تنظیم هدف در صنعت، آموزش و ورزش طرفداران زیادی بدست آورده است. […]

تربیت بدنی

پایان نامه رشته تربیت بدنی : تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب برنیمرخ متابولیکی زنان هایپرگلایسمی

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی تربیت بدنی (M.A) موضوع تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب برنیمرخ متابولیکی زنان هایپرگلایسمی متن پایان نامه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل […]