تربیت بدنی

پایان نامه رابطه برخی از ویژگیهای پیکری با عملکرد بازیکنان والیبال شرکت کننده در مسابقات جهانی ژاپن درسال ۲۰۱۱

رابطه برخی از ویژگیهای پیکری با عملکرد بازیکنان والیبال شرکت کننده در مسابقات جهانی ژاپن درسال ۲۰۱۱ استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسن متین همایی تابستان۱۳۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب فصل اول: مقدمه وطرح پژوهش ۱-۱  مقدمه  ۲ ۱-۲  بیان مساله. ۶ ۱-۳   ضرورت و اهمیت پژوهش […]

تربیت بدنی

پایان نامه  تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر برخی شاخص های آسیب سلولی پس از یک دوره تمرین هوازی در پسران …

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده: در این تحقیق ۲۰ نفر دانش آموز پسر ۱۸ –  ۱۵ ساله (قد۴/۶± ۰۵/۱۷۲ سانتی متر و وزن ۵۱/۰± ۸۵/۶۴کیلوگرم)  هنرستان تربیت بدنی امام علی به صورت تصادفی به دو گروه مکمل ( ۱۰ نفر ) و دارو نما (۱۰ نفر) تقسیم شدند سپس […]

تربیت بدنی

پایان نامه تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات وارزش ادراک شده با رضایتمندی و وفاداری مشتریان در استخرهای شهر تهران

دکتر لقمان کشاورز  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی  بهمن ۱۳۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده   ارتباط بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده با رضایت­مندی و بازگشت مجدد مشتریان در استخرهای سرپوشیده شهر تهران هدف از این مطالعه […]

تربیت بدنی

پایان نامه تحلیل طرح سباح با استفاده ازمدل   SWOTدراستان آذربایجانغربی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده شنا ,ورزشی است که افراد در هر سنی و در هر سطحی از توانایی می­توانند در آن شرکت جسته و ضمن انجام تمرینات بدنی، بسیار نیز احساس لذت کنند. هدف از این تحقیق، تحلیل طرح سباح با بهره گرفتن از مدل SWOTدر استان آذربایجانغربی […]

تربیت بدنی

پایان نامه تأثیر‌هشت هفته تمرینات منتخب ومصرف چای سبز بر‌کاهش چربی زیر پوستی و نیمرخ‌لیپیدی‌خون‌در دانشجویان‌چاق غیر فعال‌ایلام

اساتید داور:    دکتربختیار ترتیبیان       دکترنرمین غنی زاده خرداد۱۳۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب عنوان                                                                    صفحه چکیده ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱ -۱- مقدمه.۳ ۱-۲- تشریح موضوع و بیان مسأله.۵ ۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۸ ۱-۴- فرضیات تحقق۱۰ ۱-۵- تبین و تعریف مفهومی متغیرها […]

تربیت بدنی

پایان نامه تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب

عنوان :  تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تکاب استاد مشاور :  دکتریحیی سخنگویی                                                           زمستان: ۱۳۹۰ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب   عنوان                                                                    صفحه   فصل اول :کلیات طرح                                                                                                                                                           بیان مسئله .۱ هدفهای تحقیق .۴ اهمیت موضوع تحقیق […]

تربیت بدنی

پایان نامه تأثیر یک دوره تمرین استقامتی برغلظت های اینترلوکین۶ ،گلوکز،انسولین ،ATP و چربی پلاسمائی موش های نرصحرائی

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی برغلظت های اینترلوکین۶ ،گلوکز،انسولین ،ATP و چربی پلاسمائی موش های نرصحرائی استاد مشاور: دکتر مقصود پیری زمستان ۱۳۹۰ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) عنوان صفحه فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه. ۲ ۱-۲بیان مسئله. ۳ ۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش. ۶ ۱-۴اهداف پژوهش ۸ ۱-۴-۱اهداف کلی پژوهش. ۸ […]

تربیت بدنی

پایان نامه تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

عنوان: تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال استاد مشاور : دکتر پریچهر حناچی تابستان ۱۳۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده: یکی از روش های غیر مستقیم برای اندازه گیری استرس اکسایشی، استفاده از پروتئین­های کربونیل به عنوان شاخصی از تغییرات اکسیداسیونی […]

تربیت بدنی

پایان نامه تأثیر نوع دستورالعمل کانون توجه و سن  بر اکتساب،یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت

دکتر امیر مقدم دکتر هادی جباری نوقابی   پاییز ۱۳۸۹ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده: هدف: هدف از انجام این پژوهش، تأثیر نوع دستورالعمل کانون توجه (درونی و بیرونی) و سن بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت بوده است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی […]

تربیت بدنی

پایان نامه تاثیر چهار هفته تمرین با تردمیل بر تعادل ایستا و پویای

 گرایش : بیومکانیک ورزشی عنوان :تاثیر چهار هفته تمرین با تردمیل بر تعادل ایستا و پویاینابینایان و کم بینایان استاد مشاور :دکتر فریده اشرف گنجوییزمستان    ۱۳۹۰ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                            صفحه  فصل اول : کلیات طرحمقدمه.۳       بیان مسئله.۳ ۳      هدف های تحقیق۵ ۱-۲-۱          هدف کلی۵ ۱-۲-۲             اهداف اختصاصی. […]