حقوق

پایان نامه : بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید …

عنوان بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲   تابستان ۱۳۹۴   چکیدهشناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه ی علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار […]

حقوق

پایان نامه : شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

عنوان: شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی   استاد راهنما: دکتر محمد جواد جعفری     تابستان ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیده:موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و […]

حقوق

پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

موضوع: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)     استاد راهنما: جناب آقای دکتر همایون مافی   استاد مشاور: جناب آقای دکترسام محمدی       تابستان ۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیده:یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری […]

روانشناسی

پایان نامه : بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد

فهرست مطالبعنوان                                                                               صفحه مقدمه ۳۱-علت انتخاب موضوع تحقیق ۳۲-بیان مسئله ۵۳-اهمیت و ضرورت پژوهش ۵۴-سوالات تحقیق ۶۵-فرضیه های پژوهش ۶۶-پیشینه تحقیق ۷۷- محدودیت های تحقیق ۸۸-اهداف پژوهش ۸۹ -روش جمع آوری اطلاعات و منابع ۹۱۰- خلاصه تحقیق ۹تاریخچه هوش هیجانی ۱۱مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار –آن ۱۸۱- خود آگاهی هیجانی ۲۰۲- قاطعیت ۲۰۳-حرمت ۲۱۴-خودشکوفایی ۲۱۵- […]

حقوق

پایان نامه : تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا

رشته تحصیلی: حقوق گرایش: خصوصی   عنوان: تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا استاد راهنما:   بهار ۱۳۹۵   چکیده تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به‌مجرد وقوع بیع تحقق نمی‌یابد؛ بلکه تعهدی است که ۲ طرف ملتزم به ایفای آن هستند. این التزام که با انعقاد […]

حقوق

پایان نامه : نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

استاد راهنما: استاد مشاور: پائیز  1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالبچکیده. ۱الف) بیان مساله. ۳ب) سؤالات پژوهش. ۵۱- سؤال اصلی پژوهش. ۵۲- سؤالات فرعی پژوهش. ۵ج) اهمیت پژوهش. ۶د) اهداف پژوهش. ۶هـ) فرضیه‌های پژوهش. ۷۱- فرضیه اصلی:. ۷۲- فرضیه‌های فرعی:. ۷و) روش گردآوری. ۷ی) پیشینه پژوهش. ۷گفتار اول: مفهوم پیش فروشی. […]

حقوق

پایان نامه : بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

عنوان: بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی   استاد راهنما: دکتر هوشنگ شامبیاتی   پاییز ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالب       عنوان                   چکیدهمقدمه صفحه۱۲ الف) طرح تحقیق ۲ ب) اهمیت موضوع ۲ ج)سؤالات تحقیق ۳ ه) فرضیات تحقیق ۳ و) پیشینه تحقیق ۴ ز) روش تحقیق ۵ ح) ساماندهی […]

روانشناسی

پایان نامه : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

خانم آمنه موسوی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالب صفحه عنوان                        ۲ فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱-    مقدمه. ۳ ۱-۲-    بیان مسئله ۴ ۱-۳-    اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶ ۱-۴-    اهداف تحقیق ۷ ۱-۵-    فرضیه های تحقیق ۷ ۱-۶-    متغیرها ۸ ۱-۷-    تعریف مفهومی و عملیاتی   فصل دوم:ادبیات و […]