رشته حسابداری

پایان نامه رشته حسابداری : بررسی تاثیر سیستم های پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روش های حسابرسی حسابرسان مستقل

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

بررسی تاثیر سیستم های پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روش های حسابرسی حسابرسان مستقل

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
امروزه افزایش پیچیدگی و رشد ما فوق تصور پردازشگر های الکترونیکی
از یک طرف و میزان تاثیر اشتباهات و سو استفاده های احتمالی از طرف
دیگر مشکلات بسیاری را جهت حسابرسی موثر در محیط های رایانه ای
برای حسابرسان ایجاد نموده است .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

دراین تحقیق اطلاعات از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه بین مدیران و
حسابرسان ارشدسازمان حسابرسی جمع آوری گردیده و با بهره گرفتن از
روش های آماری توزیع ‏‎z‎‏ و آنالیز واریانس و آزمونهای ‏‎Duncan‎‏ و ‏‎Tukey‎‏ مورد
تجزیه و تحلیل قرارگرفت . نتایج این تحقیق نشان می دهد که اولا سیستم ها
ی پردازش الکترونیکی اطلاعات برروشهای حسابرسی حسابرسان مستقل
تاثیر دارد . ثانیا میزان تاثیر این سیستمهابرهریک از روش های حسابرسی متفاوت
می باشد . براساس آزمون ‏‎Duncan‎‏ مشخص گردید که سیستم های مکانیزه

مالی دارای بیشترین تاثیر بر روش های ردیابی ، مغایرت گیری ، نمونه گیری ،

99