پایان نامه کارشناسی ارشد نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

فزاينده اي در کشور هاي توسعه يافته در زمينه تامين مالي معاملات رواج يافت. که اين تکنيک يک روش تامين مالي غير ترازنامه اي متکي بر مزيت عملياتي پروژه مي باشد که در آن اعتبار دهنده به جريانات نقدي ناشي از عمليات پروژه به عنوان وثيقه براي بازپرداخت تسهيلات اعتباري دريافتي پروژه توجه مي نمايد. ويژگي اصلي روش مذکور، عدم اتکاء و يا اتکا محدود آن به حاميان مالي و سرمايه گذاران پروژه می باشد.

بنابراين مشاركت عمومي- خصوصي را مي توان به عنوان توافقنامه اي ميان دولت و بخش هاي خصوصي تعريف نمود كه ممكن می باشد اپراتورها و تامين كنندگان منابع مالي را نيز در بربگيرد. كه بر اساس آن بخش يا بخشهاي خصوصي بتوانند نسبت به ارائه خدمات عمومي همراستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوري بخش خصوصي و به نحوي اثربخش كه ريسك كافي به بخش خصوصي منتقل گردد، بپردازند. اهداف دولت شامل كارايي و اثربخشي ارائه خدمات مي باشد كه در زمينه اثربخشي ارائه خدمات به كيفيت و كميت خدمات توجه مي گردد. همچنين اهداف سودآوري بخش خصوصي بهبود كارايي پروژه و حداقل کردن تاثير ريسك بر سودآوري مي باشد.

 

 

 

۱-۹- روش تحقيق

بر اساس مباني نظري طرح شده، تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از لحاظ روش، توصيفي با بهره گیری از همبستگي و مدلسازي رياضي مي باشد و در اين راستا جهت بررسي موضوع از روش داده هاي ترکيبي (Panel Data) در قالب نرم افزار Eviews بهره گیری مي گردد.

۱-۱۰- جامعه تحقيق

الف:قلمرو مکاني: كشورهاي ارمنستان، بلغارستان، شيلي، كلمبيا، گرجستان، هند، اندونزي، ايران، اردن، قزاقستان، مقدونيه، مالزي، مكزيك، پاكستان، پرو، فيليپين، لهستان، روماني، تايلند، تركيه و اوگاندا

ب:    //   زماني: در اين تحقيق تجزيه و تحليل مقطعي بر مبناي داده هاي ۱۲ ساله از سال۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۱ انجام مي گردد.

تأثیر و تاثير تامين مالي پروژه محور در مشارکت عمومي خصوصي و توسعه اقتصاد کشور و بررسي عوامل موثر در مشارکت عمومي خصوصي۹۳

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk