مهندسی شیمی

پایان نامه مهندسی شیمی: بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

پایان نامه ها

مهندسی شیمی – فرآیند

عنوان:

بررسی پدیده های انتقال در شرائط خلاء

متن پایان نامه :

چکیده:
در مجموعه صنایع شیمی ما با تعداد زیادی فرآیندها روبرو هستیم که یا در شرایط خلاء انجام می شود و یا سیستم های خلاء در آنها به نحوی کاربرد دارد اما متاسفانه در بین مهندسین شیمی کمتر آشنایی تخصصی با این تکنولوژی پرکاربرد وجود دارد. برای مطالعه پدیده های انتقال (انتقال مومنتم، حرارت و جرم) در سیستم های خلاء، اطلاع از قوانین گازها، رژیم جریان گازها در شرایط خلاء و آشنایی با برخی مفاهیم ضروری می باشد. واژه خلاء معمولا به قسمتی از فضا گفته می شود که فشار آن به مراتب کمتر از یک اتمسفر باشد. و به طور کلی منظور شرایطی است که فشار گاز در آن زیر فشار اتمسفری باشد.
ایجاد خلاء مستلزم دو فرآیند است اول تخلیه گازی که در آغاز در حجم محفظه کار وجود داشته و دوم سازگاری بین گنجایش پمپ و تولید گازی که از اول در فاز گازی نبوده است بلکه از درزها نشت کرده است، که دومین گازی است که از جداره ها و مواد موجود در محفظه آزاد می شود.
جهت انجام یک طراحی نیازمند دانستن سرعت پمپ خلاء جهت تهیه و خرید پمپ و مدت زمانی که لازم است تا سیستم به فشار مورد نظر برسد هستیم که در این فصل به معرفی سرعت گاز و روش های محاسبه رسانایی برای فرم های مختلف اتصال لوله ها (سری موازی) روش محاسبه سرعت پمپ به عنوان پارامتر اصلی طراحی در سیستم خلاء و مدت زمان تخلیه ارائه شده است.
مقدمه:
تکنولوژی خلاء یکی از پر کاربردترین تکنولوژی ها در صنایع HIGH TECH است که متاسفانه در کشور ما توجه چندانی به گسترش و بومی سازی آن نشده است. یکی از دلایل این بی توجهی ماهیت این تکنولوژی می باشد که یک تکنولوژی میان رشته ای است و متولی منحصر به فردی جهت گسترش آن وجود ندارد.
در مجموعه صنایع شیمی ما با تعداد زیادی فرآیندها روبرو هستیم که یا در شرایط خلاء انجام می شود و یا سیستم های خلاء در آنها به نحوی کاربرد دارد اما متاسفانه در بین مهندسین شیمی کمتر آشنایی تخصصی با این تکنولوژی پرکاربرد وجود دارد.
در این سمینار سعی ما بر این بوده است تا ضمن معرفی تکنولوژی خلاء و اجزاء سیستم های خلاء نگاهی گذرا نیز بر فرآیندهای انتقال در شرایط خلاء داشته باشیم.

فصل اول

99