مهندسی برق

پایان نامه مهندسی برق کنترل: پایدار سازی ویدئو

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

پایدار سازی ویدئو

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این تز ، یک روش جدید در پایدارسازی مقاوم دیجیتالی سکانسهای ویدئو ارائه شد ه است. این روش شامل چهار مرحله اساسی زیر می باشد : ۱- تخمین حرکت تصویر ۲- تخمین پارامترهای حرکت دوربین ۳- فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته لرزش از حرکت های عمدی دوربین ۴- جبران حرکت های ناخواسته در تصویر در قسمت تخمین حرکت از روشی استفاده شد ه است که در آن اولا بردارهای حرکت بدون خطا تخمین زده می شوند و درمقابل خطا کاملا مقاوم می باشند ثانیا در تخمین پارامترهای حرکت دوربین برای کاهش خطای اثر اختلاف عمق در تصویر، بلوک ها از قسمتهای از تصویر انتخاب می شوند که دارایی عمق متوسط و نزدیک به هم را دارند بنابراین میتوان در تخمین پارامترهای حرکت دوربین از یک مدل حرکت بین فریمی دوبعدی ساده شده استفاده نمود. در قسمت فیلترینگ حرکت از یک نوع فیلتر پائین گذری استفاده شده است که در آن شیفت فازی آن صفر می باشد.
با بهره گرفتن از این روش در پایدارسازی تصاویر ویدئو در صورتیکه حرکت های دوربین شامل حرکت های انتقالی و چرخشی تواما” با هم باشند و تصاویر شامل اختلاف عمق قابل توجه ای نیز باشد درست عمل کرده و کارائی لازم در حذف لرزشهای تصویر را دارد.

ی بر مطالب فصلها
در فصل اول اشاره خواهیم داشت بر روش های کلی پایدارسازی ویدئو و ی خواهیم نمود بر تاریخچه و روش های که تا کنون در پایدارسازی ویدئو ارائه شده است، اشکالات و محدویت های هرکدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان اصول کلی و مراحل مهم پایدارسازی ویدئو را ارائه خواهیم نمود.
در فصل دوم مدلسازی حرکت فریمی را خواهیم داشت و در آن حرکت دوربین و اثر آن بر روی تصویر را مدل خواهیم کرد و به یک مدل ساده شده دوبعدی خواه یم رسید بطوریکه با بهره گرفتن از این مدل قادر خواهیم بود میزان حرکت های دوربین را در جهت های مختلف بر اساس حرکت های پیکسل های متناظر در دو فریم متوالی تصویر را بدست آوریم.
در فصل سوم تخمین حرکت بر اساس روش های تطبیق بلوکی که شامل روش های جستجوی سریع و جستجوی کامل می باشد ارائه شده است.
در فصل چهارم تخمین حرکت بر اساس روش ساختارهای هرمی نوضیح داده شده است که شامل الگوریتم های تولید ساختار هرمی و پایدارسازی آنها و همجنین الگوریتم ساختار بین هرمی پایدار می باشد.
در فصل پنجم تخمین حرکت بر اساس رو ش تطبیق بلوکی بر روی تصویر صفحه رمزگری شده بیتی اشاره شده است . که در آن در مورد تجزیه یک تصویر سیاه و سفید بصورت صفحه تک بیتی و صفحه رمزگری بیتی توضیحاتی داده می شود.
در فصل ششم به روش های عددی برای محاسبه پارامترهای حرکت دوربین با بهره گرفتن از مدل حرکت بین فریمی اشاره خواهیم نمود.
در فصل هفتم روش های کاهش و تشخیص خطا در تخمین بردارهای حرکت ارائه شده است و در این فصل به موضوعات مهمی از قبیل دلایل ایجاد خطا و فاکتورهای موثر در کاهش خطا اشاره شده است و همچنین به معیارهای اشاره خواهیم نمود که میتواند در تشخیص خطا استفاده شود.
در فصل هشتم به بحث فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته از حرکت های عمدی در دوربین اشاره خواهیم نمود و فیلترهای مختلفی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و نتایج شبیه سازی های انجام شده بر روی این فیلترها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در فصل نهم به نتایج مهم این تحقیق اشاره خواهیم نمود و همچنین پیشنهاداتی را ارائه خواهیم کرد که میتواند برای ادامه ی کار مفید واقع شوند.
مقدمه
در پایدارسازی ویدئو هدف حذف لرزشها ی تصاویر ویدئو می باشد و برای انجام آن می بایستی سه مرحله اساسی زیر انجام شود که بترتیب عبارتند از:
۱- تخمین پارامترهای حرکت دوربین ۲- فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته لرزش از حرکت های خواسته عمدی ۳- جبرانسازی حرکت های تصاویر ویدئو.

99