رشته حسابداری

پایان نامه رشته حسابداری :بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح افشای اطلاعات در …

کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع :

بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
موضوع تحقیق :
انقلاب صنعتی در اروپا باعث به وجود آمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید
که این شرکت ها نیاز به سرمایه های زیادی داشتند . تامین این سرمایه از طریق
یک یا چند نفر امکانپذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه های کوچک توسط شرکت
های سهامی ، اقدام به سرمایه گذاری های کلان گردید با توجه به ویژگی های
شرکت های سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت
ها بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از
اطلاعات مالی شرکت ها افزایش یافتند .
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری

استوار می باشد این در حالیست که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه
گذاری به نوبه خود به خود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد .
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر
مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت وظیفه پردازش داده های مالی را بر
عهده دارد . اگر چه استفاده کننده بخش عمده ای از محصولات این سیستم
اطلاعاتی ، مدیریت یک واحد اقتصادی است اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت
هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچین

99