رشته حسابداری

پایان نامه رشته حسابداری : بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس تهران

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی)

عنوان

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مسئله پژوهش
یکی از موضوعات مهم اقتصادی ومالی، عرضه سهام به صورت عمومی و تبدیل مالکیت خاص به عام می باشد که به دلیل منافع بسیار زیاد آن مانند افزایش سرمایه، رقابت بیشتر، کسب معافیت های مالیاتی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و.، غالبا مورد استقبال شرکت ها نیز واقع می گردد.

در کشورهای پیشرفته و دارای بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به ۳۰۰ – ۴۰۰ مورد در سال نیز می رسد؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، شامل

ارزش گذاری زیر قیمت، افت قیمت در بلند مدت و عرضه عمومی اولیه داغ، می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است.
با توجه به گسترش دامنه خصوصی سازی در کشور، مواجهه با ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، امری محتمل است و اهمیت تحقیق حاضر را نشان می دهد.
لذا مسئله اصلی این پژوهش که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که:
     آیا در بورس اوراق بهادار تهران، همانند دیگر بورس های توسعه یافته، ناهنجاری های مرتبط با عرضه عمومی اولیه وجود دارد؟
در ایران، در ارتباط با عرضه عمومی اولیه سهام، روش ها، نحوه قیمت گذاری و. بررسی هایی انجام پذیرفته است ولی پیرامون ناهنجاری های آن کمتر پرداخته شده، لذا از این جهت می توان این تحقیق را از سایرین متمایز نمود.
۱ـ۲ـ پرسش های پژوهش
پرسش هایی که با توجه به مسئله اصلی تحقیق مطرح می شود، به قرار زیر می باشند:

 1. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام،
  ارزش گذاری زیر قیمت واقعی[۱] است؟
 2. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام، افت قیمت در بلند مدت[۲] است؟

۱ـ۳ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن
اهدافی که در این تحقیق دنبال می شود عبارتند از:

 1. بررسی ناهنجاری های عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران (اعم از ارزش گذاری زیر قیمت و افت قیمت در بلند مدت)
 2. بررسی علل ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 3. بررسی علل افت قیمت در بلند مدت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

۱ـ۴ـ فرضیات پژوهش

 • ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
 • آیا در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش گذاری زیر قیمت، یکی از ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام ، وجود دارد.
 • آیا در بورس اوراق بهادار تهران، افت قیمت در بلند مدت، یکی از ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام، وجود دارد.

۱ـ۵ـ تعاریف عملیاتی

 • سهم: سند قابل معامله ای که نماینده تعداد سهام و میزان حقوق صاحب آن، در شرکت سهامی مزبور است.
 • عرضه عمومی اولیه سهام: فرایندی که طی آن، شرکت ها برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود در بورس اوراق بهادار می نمایند.
 • ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام: کسب بازده بالا در کوتاه مدت و بازده پایین در
  بلند مدت
 • دوره بلند مدت: شامل دوره های یک روز، یک ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه و دوازده ماه پس از عرضه عمومی اولیه که متغیرهای بلند مدت، طی آن ها مورد بررسی واقع می شوند.
 • دوره کوتاه مدت: روز انجام IPO

۱ـ۶ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

 • سازمان خصوصی سازی
 • تمامی سازمان های دولتی ای که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی ملزم به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
 • بورس اوراق بهادار تهران
 • کلیه افرادی که در آینده اقدام به پژوهش های بیشتر در این زمینه خواهند نمود.

۱ـ۷ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش
۱ـ۷ـ۱ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن
کلیه شرکت هایی که از تاریخ ۱/۱/ ۷۵، برای اولین بار اقدام به عرضه سهام خود نموده انده مشروط به این که:

 • جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند؛
 • سال مالیشان به ۲۹/۱۲ ختم گردد؛

با توجه به شرایط فوق، اعضای جامعه آماری، ۱۰۳ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد.
۱ـ۷ـ۲ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه
با بهره گرفتن از روش سیستماتیک استفاده شده در تعیین جامعه آماری، تمامی اعضای جامعه آماری به عنوان
نمونه های تحقیق نیز محسوب می شوند؛ به عبارت دیگر اعضای جامعه آماری و نمونه تحقیق یکسان هستند و به این ترتیب حجم آن شامل ۱۰۳ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که کلیه شرایط گفته شده را احراز نموده اند.
۱ـ۷ـ۳ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (پایایی اعتبار)
* داده هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت از محل مستندات ثانویه (بررسی اسناد و مدارک) اعم از آمارهای رسمی انتشار یافته نظیر صورت های مالی شرکت ها، آمار و اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار تهران، اسناد و اطلاعات حسابداری و گزارش های عملکرد شرکت ها، تهیه خواهد شد.
* متغیرهای تحقیق نیز شامل متغیرهای وابسته و کنترل می باشند؛ متغیرهای وابسته «ارزش گذاری زیر قیمت» و «افت قیمت در بلند مدت» و متغیرهای مستقل به تفکیک در زیر ارائه شده است.
عوامل موثر بر ارزش گذاری زیر قیمت به شرح زیر می باشد:

 1. اطلاعات حسابداری (کلیه این آمار، مربوط به سال پیش از عرضه عمومی می باشد.)
 • نسبت سود بعد از کسر مالیات به دارایی ها
 • وجه نقد
 • نسبت دارایی های جاری به بدهی جاری
 • نسبت بدهی ها به کل دارایی
 • درآمد فروش
 • کل دارایی ها
 1. اطلاعات مربوط به مالکیت
 • تعداد خریداران سهام در اولین روز عرضه عمومی
 • ساختار مالکیت پیش از عرضه عمومی (در صورت وجود سهامدار عمده با در اختیار داشتن ۵۱% یا بیشتر از سهام شرکت، مقدار ۱ و در غیر اینصورت مقدار ۰ می گیرند.)
 • درصد تعداد سهام در عرضه عمومی اولیه به تعداد کل سهام پس از عرضه عمومی (تعداد سهام را از تقسیم میزان سرمایه شرکت بر۱۰۰۰ – ارزش اسمی هر سهم – در دوره های ۱روز، ۱ماه، ۳ماه، ۶ماه، ۹ماه و ۱۲ماه پس از عرضه، محاسبه نموده و سپس نسبت یاد شده را به دست می آوریم.)
 1. شرایط بازار
 • متوسط بازده روزانه شاخص قیمت سهام (مربوط به ۲۰ روز پیش از اولین عرضه)
 1. اطلاعات مربوط به انتشار سهام
 • تعداد سهام منتشر شده برای اولین بار (حاصل از تقسیم میزان سرمایه شرکت در اولین روز عرضه بر ۱۰۰۰ – ارزش اسمی هر سهم-)
 • تعداد سهام فروخته شده در اولین عرضه عمومی
 • قیمت بازنگری شده (درصد): روش محاسبه آن عبارت است از :

میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در روز عرضه – قیمت عرضه شده
  میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در روز عرضه

 • صنعت (مجازی)

عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت نیز به شرح زیر می باشند:

 1. کیفیت، ریسک و شهرت شرکت
 • طول عمر شرکت (سال تاسیس تا زمان عرضه به بورس)
 • متوسط سود قبل از کسر مالیات سه سال قبل از عرضه عمومی اولیه
 1. اندازه شرکت
 • خالص دارایی های سال قبل از عرضه عمومی
 • ارزش بازار شرکت (حاصل ضرب قیمت روز سهم در تعداد سهام شرکت – سرمایه /۱۰۰۰ – طی دوره های ۱روز، ۱ماه، ۳ماه، ۶ماه، ۹ماه و ۱۲ماه پس از عرضه)
 1. هزینه های نمایندگی
 • تعداد سهام منتشر شده (تعداد سهام را از تقسیم میزان سرمایه شرکت بر۱۰۰۰ – ارزش اسمی هر سهم – در دوره های ۱روز، ۱ماه، ۳ماه، ۶ماه، ۹ماه و ۱۲ماه پس از عرضه، به دست می آوریم)

۱ـ۷ـ۴ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها
با توجه به این که هدف از این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر گذاری متغیر های مستقل بر متغیر وابسته
می باشند، لذا مناسب ترین روش برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از «رگرسیون های یک و چند متغیره»
می باشد.در این تحقیق، فرضیات زیر را مورد آزمون قرار خواهند گرفت:
آزمون فرضیه اول:
عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دچار ناهنجاری است.: H0
     عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دچار ناهنجاری نیست.: H1
آزمون فرضیه دوم:
     بین اطلاعات حسابداری و اطلاعات مربوط به ساختار مالکیت شرکت، اطلاعات مربوط به انتشار سهام و شرایط بازار با: H0
ارزش گذاری زیر قیمت ارتباط وجود ندارد.
     بین اطلاعات حسابداری و اطلاعات مربوط به ساختار مالکیت شرکت، اطلاعات مربوط به انتشار سهام و شرایط بازار با:H1
ارزش گذاری زیر قیمت ارتباط وجود دارد.
آزمون فرضیه سوم:
بین کیفیت، ریسک و شهرت شرکت، اندازه شرکت و هزینه های نمایندگی با افت عملکرد قیمت: H0
در بلند مدت ارتباط وجود ندارد.
بین کیفیت، ریسک و شهرت شرکت، اندازه شرکت و هزینه های نمایندگی با افت عملکرد قیمت: H1
در بلند مدت ارتباط وجود دارد.
در ادامه، فصل دوم به ادبیات نظری پیرامون موضوع تحقیق می پردازد، در فصل سوم روش تحقیق ارائه می گردد، فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از آن اختصاص می یابد و در فصل پنجم خلاصه ای از تحقیق و نتایج حاصل از آن آورده می شود.
فصل دوم
ی بر ادبیات نظری
۲ـ۱ـ مقدمه
در این بخش از تحقیق، تعریفی از عرضه عمومی اولیه، فرایند اجرا، انواع و علل ناهنجاری های IPO به همراه توضیحی پیرامون عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیان خواهد شد.
۲ـ۲ـ نهادهای مالی
هر روزه مردم به تعداد زیادی از وام گیرندگان مانند دولت، بنگاه های اقتصادی و افراد وام می دهند.

99