جغرافیا

پایان نامه جغرافیا : بررسی نقش آژانس‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم

گروه آموزشی جغرافیا

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته: جغرافیاو برنامه‌ریزی توریسم

عنوان:

بررسی نقش آژانس‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم شهرستان بندر انزلی

 استاد راهنما:

دکترسید علی پورفیکوئی

چکیده

صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین و پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیا است که بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توسعه توریسم در هر نقطه که باشد می‌تواند توسعه را بدنبال داشته باشد.

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی می‌باشد. اطلاعات و داده‌های مورد نیاز با بهره گرفتن از روش‌های اسنادی و مشاهدات میدانی و مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری شده است و با بهره گرفتن از روش‌های آماری و بهره‌گیری از نرم‌افزارExcel و SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف تحقیق بررسی نقش آژانس‌های مسافرتی در توسعه توریسم شهرستان انزلی است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که برخورداری از موقعیت ممتاز طبیعی(تالاب و ساحل دریا)، بهره‌مندی از تالاب با انواع پوشش گیاهی، جانوری، جزایر متعدد و امکان بهره‌برداری از طبیعت و حیات وحش آن برای اجرای تورهای علمی، گردشگری و شکار، وجود چهار منطقه ویژه به عنوان زیستگاه‌های طبیعی و حفاظت شده در شهرستان، وجود زیستگاه‌های بومی در سرتاسر تالاب انزلی، اراضی حاشیه تالاب و کرانه‌های دریای خزر و همچنین زیستگاه ویژه قرقاول(جزیره قلم‌گوده)، و همچنین وجود آداب و سنن، صنایع دستی و وجود بازارهای محلی، هفتگی و دائمی برای مبادله محصولات و فرهنگ‌ها از پتانسیل‌های گردشگری بندر انزلی به شمار می‌آیند. غنی‌کردن زیرساخت‌ها و حمایت و تقویت مراکز خدمات توریستی، همینطور آژانس‌های مسافرتی از طریق توسعه فعالیت‌های گردشگری و در نهایت، توسعه و تجهیز این منطقه به عنوان عرضه‌کننده‌ی خدمات جهانگردی نیز پیامدهای ایده‌آلی را می‌تواند به دنبال داشته باشد و می‌تواند منجر به توسعه گردشگری شود و این محدوده را به یکی از خط‌های مهم گردشگری در شمال کشور تبدیل کند. آن‌چه مهم بنظر می‌رسد این است که به همان اندازه که آژانس‌ها برای توسعه گردشگری فعالیت می‌کنند، لازم است تا زیرساخت‌های بخش گردشگری نیز بهبود یابد.

 واژگان کلیدی: توریسم،آژانس‌های خدمات مسافرتی، توسعه توریسم، شهرستان بندر انزلی

مقدمه:

گیلان سرزمینی است که در آن همه چیز نشان از حیات دارد. طبیعت همیشه زنده با جنگل‌های سوزنی‌برگ و ششماد، باران و برنج، ساحل و جلگه، کوهپایه و کوهستان که هریک به عنوان سمبلی از مظاهر طبیعت کنار یکدیگر جمع شده‌اند و مجموعه به هم‌پیوسته‌ای از آمیزه‌های طبیعی را بوجود آورده‌اند.

تنها طبیعت نیست که زیباست، بخش دیگر زیبایی‌های گیلان در نظمی است که انسان به طبیعت می‌بخشد. مرزبندی برنجزارها، ردیف‌کاری بوته‌های چای، دسته‌بندی ساقه‌های برنج، پوشش سفالین و گالی، مجموعه دیدنی‌های گیلان از همبستگی میان انسان و طبیعت است. تقریباً در گیلان جایی را نمی‌یابید که برای یک مسافر خالی از جذابیت باشد. شهرستان بندر انزلی با دارابودن اقلیم، خاک، پوشش گیاهی، کوهستان، تالاب‌ها، همیشه مقصد خوبی برای مسافرین بومی استان و غیربومی می‌باشد. در کنار جاذبه‌های یک منطقه، آژانس‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه توریسم ایفا می‌کنند این پایان‌نامه در نظر دارد تا به بررسی نقش آژانس‌ها در توسعه توریسم بپردازد. به همین جهت در پنج فصل به ترتیب زیر تقسیم شده است:

فصل اول: کلیات تحقیق که شامل بیان مسأله، اهداف تحقیق، فرضیه تحقیق، روش کار، سوابق تحقیق.

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق می‌باشد.

فصل سوم: به ویژگی‌های جغرافیایی، شهرستان پرداخته شده است.

فصل چهارم: به یافته‌های تحقیق پرداخته شده است.

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها بوده و در نهایت منابع و مآخذ و پیوست می‌باشد.

 «فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ج

مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— د

فصل اول. کلیات تحقیق—————- ۱

۱-۱- بیان مسأله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت—————- ۳

۱-۳- اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۴

۱-۴- فرضیه های تحقیق—————- ۴

۱-۵- سؤال‌های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۴

۱-۶- تعاریف واژه ها و مفاهیم———— ۴

فصل دوم. ادبیات تحقیق————— ۶

۲-۱- پیشینه تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۷

۲-۲- گردشگری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۹

۲-۲-۱- گردشگری از نظر لغوی———- ۹

۲-۲-۲- واژه توریسم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۹

۲-۳- تعریف و مفاهیم گردشگری———- ۱۰

۲-۳-۱- گردشگری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۰

۲-۳-۲- گردشگری داخلی (یا بومی)——- ۱۱

۲-۳-۳- گردشگری خارجی(یا بین‌المللی)—- ۱۱

۲-۳-۴- گردشگری از بعد جغرافیایی——- ۱۱

۲-۳-۵- گردشگری از بعد اجتماعی——– ۱۱

۲-۴- فواید گردشگری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۱

۲-۴-۱- فرهنگی و اجتماعی————- ۱۱

۲-۴-۲- اقتصادی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۱۲

۲-۵- گردشگری در جهان————— ۱۲

۲-۵-۱- آغاز جهانگردی در دوران باستان—- ۱۲

۲-۶- گردشگری در جهان————— ۱۳

۲-۶-۱- آغاز جهانگردی در دوران باستان—- ۱۳

۲-۶-۲- گردشگری در دوران قرون وسطی— ۱۴

۲-۶-۳- گردشگری در دوران رنسانس—— ۱۵

۲-۶-۴- گردشگری در دوران انقلاب صنعتی و بعد از آن——— ۱۵

۲-۶-۵- گردشگری در ایران————- ۱۶

۲-۶-۶- روند توسعه گردشگری در ایران قبل و بعد از انقلاب—— ۱۶

۲-۷- روند شکل‌گیری گردشگری در گیلان— ۱۸

۲-۸- رابطه‌ی جغرافیا و فعالیت‌های گردشگری—————- ۱۸

۲-۹- اشکال عمده توریسم————– ۱۹

۲-۱۰- انواع توریسم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۹

۲-۱۱- مفهوم توسعه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۲۰

۲-۱۲- تئوری قطب رشد—————- ۲۰

۲-۱۳- توسعه پایدار-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۲۱

۲-۱۴-تاریخچه سیستم توزیع محصولات و خدمات گردشگرى—– ۲۲

۲-۱۵- تاریخچه شرکت‌هاى خدمات مسافرتى در ایران———– ۲۳

۲-۱۶- فدارسیون بین‌المللى اتحادیه آژانس‌هاى مسافرتى(UFTAA)- 24

۲-۱۷- سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى و شوراى عالى میراث فرهنگى و گردشگرىبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۲۵

۲-۱۸- انواع فعالیت شرکت‌هاى خدمات مسافرتى————– ۲۵

۲-۱۸-۱- فعالیت شرکت‌هاى خدمات مسافرتى برحسب نوع مجوز– ۲۵

۲-۱۸-۲- فعالیت شرکت‌هاى خدمات مسافرتى بر حسب بعد سازمانىبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۲۶

۲-۱۸-۳- فعالیت شرکت‌هاى خدمات مسافرتى برحسب سطح فعالیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۲۸

۲-۱۸-۴- کارگزاران مسافرتى(آژانس‌ها یا سفرگذارى‌ها)———- ۲۹

۲-۱۹- ساختار شرکت‌هاى خدمات مسافرتى– ۲۹

۲-۱۹-۱- واحد فروش و بازاریابى——— ۲۹

۲-۱۹-۲- واحد عملیات—————- ۳۰

۲-۱۹-۳- واحد ذخیره‌ی جا————- ۳۰

۲-۱۹-۴- واحد ادارى و اجرایى———– ۳۰

۲-۱۹-۵- واحد محاسبات و امور مالى—— ۳۰

۲-۱۹- کارکنان شاغل در واحدهاى خدمات مسافرتى———— ۳۱

۲-۱۹-۱- مدیرعامل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۳۱

۲-۱۹-۲- مدیر فنى-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۳۱

۲-۱۹-۳- مدیر تور-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۳۲

۲-۲۰- تور و اجزاى آن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۳۲

۲-۲۱- راهنمای تور-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۳۴

۲-۲۲- اهمیت راهنمایان در تورهاى گردشگرى—————- ۳۴

۲-۲۳- مسئولیت‌ها و وظایف راهنما——– ۳۴

۲-۲۴- فرایند اجراى تور—————- ۳۵

۲-۲۵- انواع سفرهاى گروهى که در داخل کشور برگزار مى‌شود—– ۳۶

۲-۲۵-۱- سفرهاى طبیعت‌گرا———— ۳۶

۲-۲۵-۲- طبیعت‌گردى و راهنماى کویر—– ۳۷

۲-۲۶- دستورالعمل‌هاى ویژه برگزارکنندگان تور طبیعت———- ۳۸

فصل سوم. روش اجرای تحقیق———– ۴۰

۳-۱- روش تحقیق و مراحل آن———– ۴۱

۳-۲- مراحل تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۴۱

۳-۲-۱- مرحله جمع‌آوری تحقیق———- ۴۱

۳-۲-۲- مرحله سازماندهی و طبقه‌بندی تحقیق- ۴۱

۳-۲-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات—— ۴۱

۳-۲-۴- جامعه آماری و حجم نمونه——- ۴۱

۳-۳- مواد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۴۲

۳-۴- موقعیت جغرافیایی شهرستان بندر انزلی—————- ۴۳

۳-۵- نامواژه انزلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۴۶

۳-۶- ساختار کالبدی شهرستان بندر انزلی—- ۴۶

۳-۷- زمین‌شناسى بندر انزلى————- ۴۷

۳-۸- توپوگرافى-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۴۸

۳-۹- اقلیم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۵۰

۳-۹-۱- بررسی ایستگاه هواشناسی ناحیه مورد مطالعه———– ۵۰

۳-۱۰- منابع آب-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۵۸

۳-۱۱- پوشش گیاهى و جانورى———– ۶۰

۳-۱۲- رابطه ویژگی‌های طبیعی با قابلیت‌های گردشگری———- ۶۱

۳-۱۳- ویژگی‌های اجتماعی جمعیتی——- ۶۳

۳-۱۳-۱- ساختار جنسی و سنی جمعیت —- ۶۳

۳-۱۳-۲- تعداد، توزیع و تحولات خانوار و جمعیت————- ۶۳

۳-۱۴- ویژگی‌های اقتصادی————– ۶۴

۳-۱۴-۱- فعالیت و اشتغال————– ۶۴

۳-۱۴-۲- صنعت گردشگری————- ۶۵

۳-۱۵- جاذبه‌هاى گردشگرى شهرستان بندر انزلی————– ۶۵

۳-۱۵-۱- موزه نیروى دریایى————- ۶۵

۳-۱۵-۲- برج ساعت انزلى————– ۶۶

۳-۱۵-۳- برج موزیک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۶۶

۳-۱۵-۴- بناى شهردارى انزلى———— ۶۶

۳-۱۵-۵- عمارت معتمدى————– ۶۶

۳-۱۵-۶- کاخ سردارى-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۶۷

۳-۱۵-۷- بنای تاریخی کلیسای مریم مقدس— ۶۷

۳-۱۵-۸- خانه داوودزاده————— ۶۷

۳-۱۵-۹- ساختمان دادگستری———— ۶۷

۳-۱۵-۱۰- مناره مسجد قائمیه انزلی——– ۶۸

۳-۱۵-۱۱- تالاب انزلى-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۶۸

۳-۱۵-۱۲- جزیره قلم‌گوده————– ۶۹

۳-۱۵-۱۳- پناهگاه حیات وحش سرخانگل— ۶۹

۳-۱۵-۱۴- منطقه شکار ممنوع حسین‌بکنده — ۶۹

۳-۱۶- منابع و جاذبه‌های طبیعی———– ۷۰

۳-۱۶-۱- سواحل انزلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۷۰

۳-۱۶-۲- رودخانه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۷۲

۳-۱۶-۳- تالاب و رودگاها————– ۷۴

۳-۱۶-۴- رویش گیاهی در تالاب انزلی—— ۷۵

۳-۱۶-۵- جزایر نی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۷۵

۳-۱۶-۶- قایقرانی تفریحی————– ۷۶

۳-۱۶-۷- ماهیگیری تفریحی————- ۷۷

۳-۱۶-۸- شکار تفریحی—————- ۷۷

۳-۱۷- جاذبه‌های تاریخی شهرستان انزلی—- ۸۰

۳-۱۷-۱- مناره-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۸۰

۳-۱۷-۲- کاخ موزه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۸۰

۳-۱۷-۳- پل غازیان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۸۱

۳-۱۷-۴- پل میان‌پشته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۸۱

۳-۱۷-۵- بلوار ساحلی انزلی————- ۸۱

۳-۱۷-۶- موج شکن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۸۱

۳-۱۷-۷- حافظیه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۸۲

۳-۱۷-۸- ساختمان شهرداری———— ۸۲

۳-۱۷-۹- ساختمان چهارطبقه———— ۸۲

۳- ۱۸- جاذبه‌های فرهنگی- مذهبی——– ۸۳

۳-۱۸-۱- شنبه‌بازار-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۸۳

۳-۱۸-۲- مساجد قدیمی—————- ۸۳

۳-۱۸-۳- فرهنگسراها، سینماها و نمایشگاه‌ها– ۸۴

۳-۱۸-۴- مراکز خرید اصلی————- ۸۴

۳-۱۸-۵- هتل‌ها و مهمانپذیرها———— ۸۶

۳-۱۸-۶- پانسیون های خانگی———— ۸۷

۳-۱۸-۷- آرامگاه بی‌بی‌حوریه———— ۸۷

۳-۱۸-۸- امام‌زاده صالح—————- ۸۷

۳-۱۸-۹- آرامگاه آقاپیر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۸۷

۳-۱۸-۱۰- آرامگاه آقا سیدنجفی———- ۸۸

۳-۱۸-۱۱- بقعه آقاپیر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۸۸

فصل چهارم. یافته‌های تحقیق———— ۹۰

۴-۱- بررسی نقش آژانس‌های مسافرتی در توسعه گردشگری شهرستان بندر انزلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۹۱

۴-۱-۱- فعالیت در تورهای داخلی و خارجی آژانس‌های مسافرتی شهرستان بندر انزلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۹۵

۴-۱-۲- فعالیت‌های گسترده دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان بندر انزلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۹۵

۴-۱-۳- فعالیت‌های اکوتوریستی، آژانس‌های خدمات مسافرتی شهرستان بندر انزلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۹۵

۴-۱-۴- دلایل ضعف آژانس‌های خدمات مسافرتی شهرستان بندر انزلی در توسعه اکوتوریسم————— ۹۶

۴-۱-۵- تأثیر فصول سال در اجرای گشت‌های طبیعت‌گردی توسط آژانس‌های خدمات مسافرتی————- ۹۷

۴-۱-۶- گروه‌های سنی استقبال‌کننده از تورهای طبیعت‌گردی—— ۹۷

۴-۱-۷- خدمات ارائه شده توسط آژانس‌های خدمات مسافرتی جهت تورهای طبیعت‌گردیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۹۷

۴-۱-۸- خدماتی که در صورت عدم محدودیت‌های توسط آژانس‌های خدمات مسافرتی برای توسعه اکوتوریسم قابل

اجراست-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۹۸

۴-۱-۹- دلایل برتری یک آژانس خدمات مسافرتی نسبت به رقبا—- ۹۸

۴-۲- یافته‌های توصیفی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۹۹

۴-۲-۱- جنسیت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۹۹

۴-۲-۲- سن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۱۰۰

۴-۲-۳- سطح تحصیلات————— ۱۰۱

۴-۲-۴- شغل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۱۰۲

۴-۲-۵- مبدأ سفر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۱۰۳

۴-۲-۶- وسیله سفر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۰۴

۴-۲-۷- اهداف سفر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۰۵

۴-۲-۸- نحوه آشنایی با مکان سفر——— ۱۰۶

۴-۲-۹- مسافت محل زندگی گردشگران تا انزلی————— ۱۰۷

۴-۲-۱۰- نقش دفاتر خدماتی در علاقمندی گردشگران به بازدید مجددبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۰۸

۴-۲-۱۱- نقش دفاتر خدمات گردشگری در رضایتمندی———- ۱۰۹

۴-۲-۱۲- میزان عملکرد آژانس‌های مسافرتی نسبت به گذشته—— ۱۱۰

۴-۲-۱۳- میزان مراجعات گردشگران در طول فصول———— ۱۱۱

۴-۲-۱۴- جایگاه توریسم در شهرستان انزلی– ۱۱۲

۴-۲-۱۵- استفاده از خدمات آژانس‌های گردشگری————- ۱۱۳

۴-۲-۱۶- نقش آژانس‌های خدمات مسافرتی در خدمات‌رسانی به توریست‌هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۱۱۴

۴-۲-۱۷- نقش امکانات آژانس‌ها در توسعه توریسم————- ۱۱۵

۴-۲-۱۸- نقش آژانس‌ها در معرفی جاذبه‌های گردشگری——— ۱۱۶

۴-۲-۱۹- رابطه بین آژانس‌های مسافرتی و تورهای توریسم——– ۱۱۷

۴-۲-۲۰- آسیب رساندن تورهای طبیعت گردی بر محیط زیست—- ۱۱۸

۴-۲-۲۱- نقش تورها در ایجاد انگیزه برای سفر به انزلی———- ۱۱۹

۴-۲-۲۲- نقش آژانس‌ها در افزایش گردشگر– ۱۲۰

۴-۲-۲۳- نقش آژانس‌های گردشگری در توسعه توریسم———- ۱۲۱

فصل پنجم. نتیجه‌گیری —————- ۱۲۲

۵-۱- نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۱۲۳

۵-۲- بررسی فرضیه‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۲۵

۵-۲-۱- فرضیه اول-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۲۵

۵-۲-۲- فرضیه دوم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۲۶

۵-۳- ارائه راهکار  127

– بیان مسأله

صنعت گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنعت دنیا به شمار می‌آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان اساس درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می‌دانند. در سراسر کره زمین؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه، به توسعه صنعت گردشگری توجه فراوانی معطوف می‌شود. از طرف دیگر، این صنعت تعاملات میان فرهنگی جوامع مختلف را تسهیل نموده و شیوه‌های برقراری تعاملات رفتاری بر اساس گفتمان صلح‌آمیز را برقرار می‌کند(قرخلو، ۱۳۸۶: ۳). ا مروزه اهمیت گردشگری و جهانگردی و لزوم بررسی و تحقیق در مورد آن با توجه به نقش‌های مهم اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی‌اش بر هیچ کسی پوشیده نیست(مشبکی و ملک اخلاق، ۱۳۸۲: ۷). این فعالیت در دنیای کنونی به صورت یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ثروت، کار، ایجاد پویایی، جابجایی انسان‌ها و ثروت ملت‌ها درآمده است. انسان امروزین در راستای دسترسی به اهدافی چون آشنایی با حقایق تاریخی گذشتگان، بهره‌گیری از مواهب طبیعی، فرار از آشفتگی‌ها و روزمرگی‌های زندگی شهری و. توریسم را وسیله‌ی منفرد و مناسبی برای نیل بدآن‌ها می‌داند(آمار، ۱۳۸۲، ۵۵). امروزه گردشگری بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنعت دنیا محسوب می‌شود. بسیاری از کشورهای جهان به دنبال دستیابی به توسعه پایدار بوده و از این صنعت به عنوان یک صنعت پویا، جهت کسب درآمد و اشتغال‌زایی و تعامل فرهنگ خود استفاده می‌نمایند. در جهان امروز استفاده از منابع و جاذبه‌های گردشگری یک منطقه اعم از طبیعی یا انسان ساخت در توسعه آن اثرگذار نقش بسزایی دارد.

مطالعات نشان داده‌اند که بین رشد و توسعه صنعت گردشگری با رشد و توسعه اقتصادی کشورها رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. هزاره سوم، پیشرفت روزافزون تکنولوژی و فناوری را با خود به همراه دارد. صنعتی‌شدن زندگی در جهان امروز اوقات فراغتی را برای انسان در شهرهای مدرن فراهم ساخته که می‌تواند فرصتی مناسب برای فاصله گرفتن از محیط خشک و بی‌روح توأم با سروصدای شهرهای شلوغ، مناسب تلقی شود. امروزه آژانس‌های خدمات مسافرتی ارائه‌دهنده‌ی انواع خدمات گردشگری در زمینه‌های داخلی، خارجی و طبیعت‌گردی می‌باشند. این آژانس‌ها با توجه به فعالیتشان مورد تقسیم‌بندی قرار گرفته‌اند که تعدادی از آن‌ها مسئول فروش بلیط و تعدادی دیگر خدمات تورگردانی را بر عهده دارند و تعدادی دیگر نیز ارائه‌دهنده‌ی هر دو خدمات به طور همزمان می‌باشند. این تورها نقش بسیار مهمی در جابجایی و نقل و انتقال گردشگران دارند؛ بطوری‌ که برخی از گردشگران مشتری دائم این آژانس‌ها در تمامی سفرها می‌باشند. بنابراین می‌توان گفت آژانس‌های گردشگری رابطه مستقیمی با توسعه گردشگری دارند. بندر انزلی به عنوان یکی از شهرستان‌های مهم استان گیلان از موقعیتی مناسب برای توریسم و استراحت برخوردار است. این شهرستان به دلیل شرایط ویژه آب و هوایی و طبیعت بکر و چشم‌اندازهای زیبا مانند دریا، منطقه آزاد، بازارهای تجاری، مکان‌های زیارتی، توجه اکثر مردم چه در داخل و چه در خارج از آن را به خود معطوف نموده است . این ویژگی باعث توسعه گردشگری در طبیعت این منطقه شده است؛ بطوری که هر روزه بر تعداد گردشگران و هم بر تعداد تورهای گردشگری افزوده می‌‌شود. لذا تحقیق به دنبال بررسی و ارزیابی عملکرد آژانس‌های خدماتی و مسافرتی در توسعه توریسم شهرستان بندر انزلی می‌باشد و تحقیق بدنبال پاسخگویی به این سؤال است که آژانس‌های مسافرتی در توسعه توریسم شهرستان بندر انزلی تا چه حد نقش داشته است؟

۱-۲- اهمیت و ضرورت

امروزه توریسم در اقتصاد کشورهای جهان دارای جایگاهی بسیار مهم است و تنها در سال ۲۰۱۰ میلادی ۹۳۵ میلیون نفر در جهان با سفر به کشورهای دیگر ۱۵۵۰ میلیاردها دلار هزینه کرده‌اند(سایتwto ).

نظریه‌های جدید در زمینه گردشگری نشان می‌دهد جذابیت‌های گردشگری بر پایه ورزش در مقایسه با دیگر جذابیت‌های فرهنگی٬ مزیت‌های اقتصادی٬ اجتماعی و سیاسی بیشتر دارد. از طرفی کشور ایران با توجه به بررسی‌های صورت گرفته یکی از ده کشور اول جهان از نظر جذابیت‌های گردشگری است(هنرور و همکاران٬ ۱۳۸۶: ۳۲).

از این رو، اهمیت دارد که از قابلیت‌های خود در توسعه گردشگری از جمله گردشگری ورزشی استفاده کند. بی‌شک انتخاب مکان مناسب جهت انجام فعالیت‌های ورزشی برای ورزشکاران بسیار مهم می‌باشد. لذا در این تحقیق سعی بر این است که با مدنظر قراردان این مهم که گردشگری مناطق مختلف ساحلی٬ دریایی و تالاب از فعالیت‌های عمده تفرجی در جهان است٬ به شناخت توان‌های موجود و تعیین محدوده مکانی مناسب جهت جذب توریسم ورزشی پرداخته و با توجه به عدم داشتن منابع علمی و تخصصی لازم در کشور با بررسی عوامل مختلف در جذب توریسم و گسترش توریسم ورزشی می‌توان با اخذ نتایج به سمت آینده روشن حرکت کرد. از جمله کاربرد نتایج این تحقیق می‌توان به توسعه کمی و کیفی شهرستان٬ بالا رفتن سطح فرهنگ مردم٬ تبادل اخلاق ورزشی و فرهنگی حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه٬ رونق اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های منطقه اشاره نمود.

۱-۳- اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف این تحقیق بشرح زیر است:

  1. تعیین پتانسیل‌های توریستی و اکوتوریستی شهرستان بندر انزلی،
  2. تعیین نقش آژانس‌های مسافرتی در توسعه توریسم شهرستان بندر انزلی،
  3. تعیین راهکارهایی جهت توسعه توریسم شهرستان بندر انزلی.

۱-۴- فرضیه‌های تحقیق

  • آژانس‌های مسافرتی در توسعه توریسم شهرستان بندر انزلی نقش دارند.
  • بین افزایش آژانس‌های مسافرتی و افزایش گردشگر رابطه وجود دارد.

 1-5- سؤال‌های تحقیق

آژانس‌های خدمات مسافرتی شهرستان بندر انزلی در توسعه توریسم، تا چه اندازه نقش دارند؟

۱-۶- تعاریف واژه‌ها و مفاهیم

  • گردشگر

کسانی هستند که به منظور تفریح، گردش و گذران روزهای تعطیل و اوقات فراغت، اقدام به سفر می‌نمایند. این نوع گردشگری شامل افراد یا گروه‌هایی است که جهت استفاده از تعطیلات، تفریح، استراحت، استفاده از آب و هوای گرم‌تر یا خنک‌تر از محل اقامت خود به مسافرت می‌روند(سازمان مناطق گردشگری، ۱۳۸۱: ۶).

  • دفاتر خدمات مسافرتی:

مؤسساتی هستند که توسط افراد(بخش خصوصی) تأسیس می‌شوند و جنبه انتفاعی دارند. کار اصلی آن‌ها ارائه دادن خدمات جهانگردی است، البته به نمایندگی از سوی مؤسسات تولیدکننده خدمات جهانگردی نظیر شرکت‌های حمل و نقل، مؤسسات پذیرایی، گردانندگان گشت‌ها و سایر مؤسساتی که به گونه‌ای در مقصد جهانگردی خدماتی به جهانگرد ارائه می‌دهند(محلاتی، ۱۳۸۰: ۱۸۵).

  • توسعه:
99