مهندسی برق

پایان نامه:تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به …

استاد راهنما
دکتر بابک توسلی
 
استاد مشاور
دکتر سیدعلی اکبر صفوی
 
شهریورماه ۹۳
 
 
متن پایان نامه :
چکیده
 
تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیاده‌سازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا
 
به کوشش
زینت صنیعی نیا
 
پیشرفت فن آوری‌های مرتبط با شبکه‌های ارتباطی در ده‌های اخیر و گسترش آن‌ها در لایه‌های بالایی صنعت نظیر لایه‌های مانیتورینگ و مدیریتی ایجاب نموده تا روش‌هایی برای بکارگیری این شبکه‌ها در سطوح پایین یعنی شبکه نمودن دستگاه‌ها و سنسورها ابداع و به کار گرفته شوند که هر یک نسبت به روش‌های سنتی دارای مزایا و معایبی می‌باشند.

در این پایاننامه نگاهی اجمالی به اتوماسیون صنعتی و نقش شبکه‌های ارتباطی در توسعه صنعت خواهیم داشت و با بیان تاریخچه شبکه‌های صنعتی از جمله اترنت و پروفیباس به ذکر اطلاعات پایه و سطوح سلسله مراتبی اتوماسیون صنعتی و پروتکل‌های آن میپردازیم. در ادامه ملزومات اساسی طراحی و ارتباطات قسمتهای مختلف شبکه اترنت و پروفیباس شرح داده می‌شود و با ذکر محاسن و معایب هریک نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانیم شبکه‌های با سرعت بالا ولی غیر زمان حقیقی مانند اترنت را در پروسه‌های نیازمند داده زمان حقیقی استفاده نماییم و در انتها با ترکیب شبکه‌های سطح بالا (اترنت) با شبکه‌های سطح پایین‌تر (مانند پروفیباس) به بررسی تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای می‌پردازیم.
با توجه به بکارگیری گسترده شبکه پروفیباس و شبکه اترنت صنعتی، در این رساله به طور خاص بر استفاده همزمان از این دو نوع شبکه برای تبادل سیگنال‌های کنترلی متمرکز خواهیم شد و رفتار تأخیر متغیر با زمان، خطا در ارسال و سایر موارد را در مخابره سیگنالها از طریق هر دو شبکه و تأثیری که می‍توانند بر عملکرد سیستم کنترل داشته باشند را مورد مطالعه قرار خواهیم داد با این هدف که با بهره گرفتن از نتایج تحلیل بتوان به طور مشخص برآورده شدن قیود زمان حقیقی را به ازای هر سیستم کنترل تعیین نمود. همچنین به دنبال آن خواهیم بود که راهکارهائی را برای کمک به برآورده شدن این قیود ارائه نمائیم.
 
 
 
فهرست مطالب
 

۱-۱-           کلیات. ۲
۱-۲-           جایگاه اترنت در هرم اتوماسیون. ۳
۱-۳-           جایگاه فیلدباس در هرم اتوماسیون. ۷
۲-                 معرفی شبکه‌های صنعتی. ۱۱
۲-۱-           مقدمه. ۱۱
۲-۲-           معرفی شبکه اترنت. ۱۲
۲-۲-۱-      نگاهی به تاریخچه پیدایش اترنت. ۱۳
۲-۲-۲-      نگاهی به روند تکاملی اترنت. ۱۵
۲-۲-۳-      نگاهی به روند تکاملی اترنت زمان حقیقی. ۱۷
۲-۲-۳-۱- On Top of TCP/IP. 20
۲-۲-۳-۱-۱-. Modbus/TCP. 20
۲-۲-۳-۳-۲-. Ethernet/IP. 20
۲-۲-۳-۱-۳- P-NET. 20
۲-۲-۳-۱-۴-. Vnet/IP. 20
۲-۲-۳-۲- On Top of Ethernet. 21
۲-۲-۳-۲-۱-. Ethernet Power Link (EPL) 21
۲-۲-۳-۲-۲-. Time-Critical Control Network (TCNET) 21
۲-۲-۳-۲-۳-. Ethernet for Plant Automation 21
۲-۲-۳-۲-۴- Profinet CBA 21
۲-۲-۳-۳- Modified Ethernet. 21
۲-۲-۳-۳-۱- Serial Realtime Communication System . 22
۲-۲-۳-۳-۲- Ethercat. 22
۲-۲-۳-۳-۳-. Profinet IO 22
۲-۳-           شبکه پروفیباس. ۲۲
۲-۳-۱-      نگاهی به تاریخچه پیدایش شبکه پروفیباس. ۲۳
۲-۴-           ارتباطات منطقی در شبکه‌های صنعتی (اترنت و پروفیباس)  24
۲-۵-           تکنولوژی ارتباطات در اترنت. ۲۵
۲-۵-۱-      لایه فیزیکی. ۲۶
۲-۵-۱-۱- ۱۰BASE 5. 27
۲-۵-۱-۲- ۱۰ BASE 2. 27
۲-۵-۱-۳- ۱۰ BASE-T. 28
۲-۵-۱-۴- ۱۰ BASE-FL. 29
۲-۵-۱-۵- ۱۰۰ BASE یا Fast Ethernet. 30
۲-۵-۱-۶- ۱۰۰۰ BASE یا اترنت گیگابیت. ۳۱
۲-۵-۲-      مقایسه کلی شبکه های اترنت مبتنی بر IEEE 802.3. 32
۲-۵-۳-      لایه پیوند داده ای در اترنت. ۳۲
۲-۵-۳-۱- فریم بندی داده در اترنت ۳۳
۲-۵-۳-۲- روش دسترسی به باس در اترنت. ۳۶
۲-۵-۴-      لایه شبکه در اترنت. ۳۹
۲-۵-۴-۱- IP Address در لایه Network 40
۲-۵-۴-۱-۱-       آدرس IP-v4. 40
۲-۵-۴-۱-۲-       آدرس IP-v6. 40
۲-۵-۵-      لایه انتقال در اترنت. ۴۱
۲-۶-           تکنولوژی ارتباطات در پروفیباس. ۴۳
۲-۶-۱-      لایه فیزیکی. ۴۴
۲-۶-۶-۱- انتقال با کابل مسی. ۴۴
۲-۶-۱-۲- انتقال با فیبر نوری. ۴۸
۲-۶-۲-      توپولوژی‌های شبکه پروفیباس. ۵۰
۲-۶-۲-۱- توپولوژی باس با بهره گرفتن از ریپیتر. ۵۰
۲-۶-۲-۲- توپولوژی درختی با بهره گرفتن از ریپیتر. ۵۱
۲-۶-۳-      لایه پیوند داده:. ۵۲
۲-۶-۳-۱- فرمت انتقال دیتا و امنیت آن. ۵۳
۲-۶-۳-۲- نحوه دسترسی به باس. ۵۴
۲-۶-۳-۳- فریم Token 56
۲-۶-۴-      پروفیباس FMS. 56
۲-۶-۵-      پروفیباس PA 57
۲-۷-           جمع بندی. ۶۰
۳-                 تبادل داده بین PLC‌ ها با بهره گرفتن از شبکه‌های صنعتی  62
۳-۱-           مقدمه. ۶۲
۳-۲-           طراحی شبکه. ۶۳
۳-۲-۱-      امکان سنجی. ۶۴
۳-۲-۲-      تجزیه و تحلیل. ۶۵
۳-۲-۳-      طراحی. ۶۵
۳-۲-۴-      اجرا. ۶۶
۳-۲-۵-      نگهداری و به روز رسانی. ۶۶
۳-۳-           تکنیک‌های دسترسی به شبکه. ۶۷
۳-۴-           شبکه کردن PLC‌ ها با بهره گرفتن از اترنت. ۶۷
۳-۴-۱-      ارتباطات Send / Receive   در شبکه اترنت. ۶۸
۳-۴-۲-      کارکردهای ارتباطی. ۶۹
۳-۴-۳-      پیکربندی و برنامه نویسی ارتباط S7 Connection 70
۳-۴-۳-۱- پیکر بندی سخت افزار. ۷۰
۳-۴-۳-۲- پیکربندی ارتباط در Netpro 71
۳-۴-۳-۳- برنامه نویسی تبادل دیتا در اترنت. ۷۲
۳-۵-           شبکه کردن PLC‌ها با بهره گرفتن از پروفیباس. ۷۳
۳-۵-۱-      تنظیمات شبکه پروفیباس. ۷۵
۳-۵-۱-۱- پارامتر Highest Profibus Address. 76
۳-۵-۱-۲- پارامتر Transmission 76
۳-۵-۱-۳- پروفایل‌های پروفیباس. ۷۷
۳-۵-۲-      IntelLigent Slave. 77
۳-۵-۳-      برنامه نویسی تبادل دیتا در پروفیباس. ۷۷
۳-۶-           جمع بندی. ۷۸
۴-                 تحلیل تئوری و عملی شبکه‌های صنعتی. ۸۰
۴-۱-           مقدمه. ۸۰
۴-۲-           محاسبه زمانی ارتباط پروفیباس. ۸۱
۴-۲-۱-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و یک Slave به لحاظ تئوری  82
۴-۲-۲-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و یک Slave به لحاظ عملی  85
۴-۲-۳-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و دو Slave به لحاظ تئوری  88
۴-۲-۴-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و دو Slave به لحاظ عملی  89
۴-۳-           محاسبه زمانی ارتباط اترنت. ۹۱
۴-۴-           زمان حقیقی نمودن اترنت. ۹۶
۴-۵-           سیستم‌های چند مرحله ای. ۹۸
۴-۵-۱-      حالت اول DP-LAN-DP. 99
۴-۵-۲-      حالت دوم LAN-DP-DP. 102
۴-۵-۳-      مقایسه دو سیستم. ۱۰۴
۴-۶-           جمع بندی. ۱۰۵
۵-                 تاثیر شبکه‌های صنعتی بر روی حلقه کنترلی. ۱۰۷
۵-۱-           مقدمه. ۱۰۷
۵-۲-           مدل مورد بررسی بدون تاخیر زمانی. ۱۰۸
۵-۳-           وارد نمودن تاخیر به سیستم (تاخیر ناشی از شبکه). ۱۱۰
۵-۴-           مدل سازی با شبکه ترکیبی. ۱۱۳
۵-۵-           نتیجه گیری:. ۱۱۴
۶-                 جمع بندی و پبشنهادات. ۱۱۶
۶-۱-           جمع بندی. ۱۱۶
۶-۲-           پیشنهادات. ۱۱۹
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست تصاویر
۴
۵
۶
۸
شکل ‏۱‑۵: معماری اصلی سیستم متشکل از لینک‌های اترنت و پروفیباس   9
شکل ‏۱‑۶: معماری شبیه سازی شده متشکل از لینک‌های اترنت و پروفیباس   9
شکل ‏۲‑۱: روند تحول اتوماسیون ۱۲
شکل ‏۲‑۲: برخورد در اترنت ۱۵
۱۶
۱۷
۱۹
شکل ‏۲‑۶: لایه فیزیکی ۲۶
۳۸
شکل ‏۲‑۸: لایه شبکه ۳۹
شکل ‏۲‑۹: لایه انتقال ۴۲
شکل ‏۲‑۱۰: کابل مسی شیلددار ۴۴
۴۴
شکل ‏۲‑۱۲: ساختار Star 45
شکل ‏۲‑۱۳: ساختار Tree. 46
۴۷
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۳
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۸
شکل ‏۳‑۱: چرخه زندگی یک سیستم ۶۴
شکل ‏۳‑۶: شبکه کردن دو PLC 300 توسط اترنت ۷۱
شکل ‏۳‑۷: Connection Table. 71
شکل ‏۳‑۸: مشخصات ارتباط برقرار شده ۷۲
شکل ‏۳‑۹: شبکه کردن دو PLC 300 توسط پروفیباس ۷۶
شکل ‏۳‑۱۰: SFC14 [61] 78
شکل ‏۳‑۱۱: SFC15 [62] 78
شکل ‏۴‑۱ : ساختار Bus Cycle. 82
شکل ‏۴‑۲: ساختار انتقال اطلاعات در پروفیباس ۸۳
شکل ‏۴‑۳: فریم پروفیباس ۸۴
۸۵
شکل ‏۴‑۵: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و یک Slave. 87
شکل ‏۴‑۶: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و یک Slave  87
شکل ‏۴‑۷: نمودار زمان بین دو ارسال متوالی اطلاعات یک Master و یک Slave. 88
شکل ‏۴‑۸: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و دو Slave. 90
شکل ‏۴‑۹: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و دو Slave  90
92
۹۲
شکل ‏۴‑۱۲: Network Utilization. 93
شکل ‏۴‑۱۳: Network Utilization با دو کامپیوتر ۹۳
شکل ‏۴‑۱۴: تصادم در هاب ۹۴
۹۴
شکل ‏۴‑۱۶: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت ۹۵
شکل ‏۴‑۱۷: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت   95
شکل ‏۴‑۱۸: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با یک CPU به صورت همزمان با اترنت ۹۶
شکل ‏۴‑۱۹: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین CPU1 و CPU2 با اترنت در حالت زمان حقیقی ۹۷
شکل ‏۴‑۲۰: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین CPU2 و CPU3 با اترنت در حالت زمان حقیقی ۹۷
شکل ‏۴‑۲۱: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت در حالت زمان حقیقی و با یک لینک معیوب. ۹۸
شکل ‏۴‑۲۲: شبکه ترکیبی با نقطه شروع از CPU 1. 99
شکل ‏۴‑۲۳: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP با شرایط بد ۱۰۱
شکل ‏۴‑۲۴: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP با شرایط خوب ۱۰۱
شکل ‏۴‑۲۵: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP. 101
شکل ‏۴‑۲۶: شبکه ترکیبی با نقطه شروع از CPU 2. 102
شکل ‏۴‑۲۷: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP با شرایط بد ۱۰۳
شکل ‏۴‑۲۸: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP با شرایط خوب ۱۰۳
شکل ‏۴‑۲۹: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP. 104
شکل ‏۴‑۳۰: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت همراه با دو کامپیوتر ۱۰۵
شکل ‏۵‑۱: مدل مورد بررسی ۱۰۷
شکل ‏۵‑۲: بلوک دیاگرام مدل به همراه PID 108
شکل ‏۵‑۳: سیگنال ورودی ۱۰۸
شکل ‏۵‑۴: پارامترهای PID 109
شکل ‏۵‑۵: خروجی سیستم بدون تاخیر ۱۱۰
شکل ‏۵‑۶: بلوک تاخیر ۱۱۰
شکل ‏۵‑۷: بلوک دیاگرام مدل به همراه تاخیر ۱۳ms. 111
شکل ‏۵‑۸: خروجی سیستم با تاخیر ۱۳ms. 111
شکل ‏۵‑۹: پارامترهای PID با در نطر گرفتن تاخیر ۱۳ms. 112
شکل ‏۵‑۱۰: خروجی سیستم با تاخیر ۱۳ms و پایدارسازی مجدد ۱۱۲
شکل ‏۵‑۱۱: بلوک دیاگرام مدل شامل شبکه پروفیباس و اترنت ۱۱۳
شکل ‏۵‑۱۲: خروجی سیستم با تاخیر ۲۶ms در شبکه اترنت ۱۱۴
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱: زیرکمیته ۸۰۲ و استانداردهای مربوط به آن. ۱۳
جدول ۲-۲: سیر تحول اترنت ۱۴
جدول۲-۳: مقایسه اترنت معمولی و سریع. ۲۴
جدول۲-۴: انواع اترنت گیگابیت. ۲۵
جدول۲-۵: مقایسه کلی شبکه‌های اترنت. ۲۶
جدول۲-۶: مشخصات کابل پروفیباس ۴۰
جدول۲-۷: ماکزیمم طول سگمنت پروفیباس بر اساس سرعت انتقال دیتا. ۴۱
جدول۳-۱: سرویس‌های ارتباطی زیمنس. ۶۴
جدول۳-۲: حجم دیتای قابل جابجایی مبنی بر سرویس‌های ارتباطی           65
جدول۳-۳: فانکشن‌های مورد استفاده مبنی بر سرویس‌های ارتباطی           66
جدول۳-۴: فانکشن‌های برنامه نویسی اترنت ۶۹
جدول۳-۵: Slaves 71
جدول۴-۱: معرفی هر المان و وظیفه آن در پروفیباس. ۸۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 

مقدمه

 
 
 
 
 

۱

 

 

۱-  مقدمه

 
 

  • کلیات

هنگامی که در دهه شصت تکنولوژی‌های اتوماسیون دیجیتال در دسترس قرار گرفت، از آن‌ها جهت بهبود و توسعه سیستم های اتوماسیون صنعتی استفاده شد. مفاهیمی مانند صنایع خودکار و سیستم های کنترلی خودکار توزیعی، در زمینه اتوماسیون صنعتی معرفی گردید و کاربرد شبکه‌های ارتباطی تقریبا رشد قابل توجهی نمود. با گسترش شبکه‌های ارتباطی در سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، جمع آوری اطلاعات و عملیات کنترلی در سطو ح پایین به این شبکه‌ها سپرده شد. این گسترش تا جایی پیشرفت نمود که امروزه در یک سیستم مدرن اتوماسیون، دستگاه‌های موجود در سطوح مختلف سیستم، از طریق این شبکه های ارتباطی به انتقال داده‌ می‌پردازند. از این رو کوشش‌هایی جهت استاندارد سازی بین المللی در زمینه شبکه‌ها صورت گرفت که دستاورد مهم آن پروتکل اتوماسیون صنعتی MAP در راستای سازگاری سیستم‌های ارتباطی بود. پروتکل MAP جهت غلبه بر مشکلات ارتباطی بین دستگاه های مختلف اتوماسیون گسترش پیدا کرد و به عنوان یک استاندارد صنعتی جهت ارتباطات داده ای در کارخانه‌ها پذیرفته شد. عملکرد و قابلیت اطمینان یک سیستم اتوماسیون صنعتی در حقیقت به شبکه ارتباطی آن بستگی دارد. در یک شبکه ارتباطی اتوماسیون صنعتی، بهبود عملکرد شبکه و قابلیت اطمینان آن و استاندارد بودن ارتباطات با توجه به اندازه سیستم و افزایش حجم اطلاعات تعیین میگردد [۱].
 
امروزه یک کارخانه با اتوماسیون مدرن یا نسبتا مدرن، اتاق‌های فرمان و کنترل، از محل‌هایی هستند که نسبت به گذشته پیشرفت‌های بسیار جالب توجهی داشته اند. در چنین اتاق‌هایی از پانل‌های بزرگ قدیمی[۳] که شکل فرآیند روی آنها ترسیم شده بود و به چراغهای سیگنال زیادی مجهز بودند دیگر خبری نیست. همه چیز را بایستی در صفحات کامپیوتر یا اصطلاحاً HMI جستجو کرد. اما افراد کاوشگر در پشت این صفحات به دنبال ارتباطات فیزیکی بین کامپیوتر و فرآیند هستند و با مختصر جستجو به پانل‌هایی در همان نزدیکی برخورد می‌کنند که تجهیزات ارتباطی در آن نصب گردیده اند. و با نگاهی به تجهیزات ارتباطی سخت افزاری شبکه در یک نگاه متوجه می‌شوند که شبکه مورد استفاده همان شبکه معروف اترنت صنعتی[۵] است [۲].
امروزه شبکه اترنت در کاربرد‌های اداری نیز آنقدر معروف و مرسوم شده که بسیاری از کاربران غیر متخصص نیز با تجهیزات آن مانند هاب، سوئیچ، کابل و . آشنا هستند. در هر صورت در کاربرد HMI اگر چه ممکن است در مواردی و بدلایلی ارتباط فوق را بصورت‌های دیگر و توسط شبکه‌های صنعتی دیگر نیز بتوان مشاهده کرد، ولی در سیستم‌های مدرن امروزه کمتر اتفاق می‌افتد که در سطحHMI شبکه ای به جز اترنت صنعتی بکار گرفته شود.

برای روشن شدن مبحث به جایگاه دو شبکه اترنت و پروفیباس در این هرم اتوماسیون می‌پردازیم:

  • جایگاه اترنت در هرم اتوماسیون

ساختار یک سیستم اتوماسیون جامع، که دربرگیرنده تجهیزات مختلف کنترل و مانیتورینگ است، را به ساختاری هرمی شکل تشبیه می‌کنند. در این ساختار هر دسته از تجهیزات بسته به نوع و کاربرد جایگاه خاصی دارند. بر این اساس سطوح مختلفی را برای این هرم تعریف می‌کنند و در هر سطح تجهیزات مربوطه را همراه با شبکه‌های صنعتی قابل استفاده معرفی می‌نمایند. پایین ترین سطح حسگرها و عملگرها هستند. همانطور که از نامش پیداست سطحی است که در آن سنسورها و عملگرها قرار می‌گیرند. یکی از شبکه‌های صنعتی معروف که در این سطح استفاده می‌شود ASI است. سطح بالاتر فیلد است. در این سطح تجهیزاتی مانند ورودی خروجی‌های ریموت و ثبات‌ها و دیگر وسایل فیلد قرار می‌گیرند و شبکه مورد استفاده آنها
می تواند پروفیباس باشد. از سطح فیلد که بالاتر برویم به سطح کنترل می‌رسیم. در این سطح PLC‌ها، سیستم‌های DCS و HMI‌ ها قرار می‌گیرند، در برخی تقسیم بندی‌ها سطح کنترل را به دو سطح HMI و کنترل تقسیم بندی می‌کنند؛ و بالاخره بالاترین سطح مدیریت است که در آن سیستم‌های اطلاعات مدیریت مانند سیستم‌های تولید، نگهداری، تعمیرات، فروش و خرید قرار می‌گیرد. در برخی موارد اطلاعات موجود در سطح کنترل به صورت خام قابل استفاده برای سطح مدیریت نیستند و بایستی روی آنها پردازش صورت گیرد. از این رو سطح واسطی بین ایندو با عنوانMES تعریف می‌شود. اما آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد آنست که در هرم فوق هرقدر از سطح پایین به سطح بالا نزدیک می‌شویم تمرکز اطلاعات بیشتر می‌شود. بنابراین برای جابجایی آنها، به شبکه‌هایی با سرعت بالاتر نیازمندیم [۳].
[۱] Computer Integrated Manufacturing
[۲] Distributed computer Control System
[۳] Mimic
[۴] Human Machine Interface
[۵] Industrial Ethernet
[۶] Actuator Sensor Interface
[۷] Recorder
[۸] Process Logic Controller
[۹] Distributed Control System

99