پایان نامه ارشد نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

  • ک. يانگجين و سايرين[۱] در سال ۲۰۰۸ در مقاله خود با عنوان « روش معادل سازي ارزيابي مالي براي پروژه هاي مشارکت هاي عمومي خصوصي » در مورد لزوم تهيه طرح توجيه اقتصادي (FS) با در نظر گرفتن منافع بخش عمومي تاکيد دارند. بررسي هاي ايشان نشان داده می باشد که اغلب طرح توجيه اقتصادي به بيان منافعي که بخش خصوصي از مشارکت در پروژه ها کسب مي نمايد، مي پردازد. بنابر اين به توسعه يک روش معادل سازي ارزيابي مالي با ۶ شاخص اصلي پرداخته اند.
  • روشنا تاکسيم[۲] و ديگران در مقاله خود با عنوان « پذيرش برنامه تامين مالي خصوصي پيشگام ([۳]PFI) در مالزي» بيان نموده اند که مالزي در برنامه نهم خود در ارايه زيرساخت هاي عمومي به شدت مورد انتقاد قرار گرفته می باشد و از منابع مالي صندوق ذخيره کارکنان (EPF[4]) به عنوان منبع اصلي تامين مالي پروژ ه ها بهره گیری نموده می باشد. ايشان در مقاله خود پذيرش مشارکت عمومي خصوصي در مالزي را در چارچوب عوامل موفقيت، عوامل منفي و تفاوت هاي کليدي ميان مشارکت عمومي خصوصي و تدارکات سنتي بررسي نموده اند.
  • روت آکامپوريرا[۵] و ديگران در سال ۲۰۰۸ در مقاله خود با عنوان « عوامل فشار بر اجراي مشارکت عمومي خصوصي در بخش توليد و انتقال برق در اوگاندا» به بيان عواملي که مانع از مشارکت بخش خصوصي در توسعه امکانات توليد برق در قالب مشارکت عمومي خصوصي در اوگاندا پرداخته اند.
  1. مهمترين محدوديت هاي شناسايي شده در اين تحقيق عبارتند از:
  2. عدم توانايي موسسات عمومي در تامين مالي از طريق انتشار سهام
  3. ملزومات متعدد براي تصويب پروژ ه هاي نگهداري شده
  4. فرايند طولاني درخواست و تصويب مجوز
  5. تاخير در نتيجه رويه هاي بروکراسي اداري

[۱] KE Yongjian

[۲] Roshana Takim

[۳] Project Finance Initiative

[۴] Employees Provident Fund

[۵] Root E. Akampurira

تأثیر و تاثير تامين مالي پروژه محور در مشارکت عمومي خصوصي و توسعه اقتصاد کشور و بررسي عوامل موثر در مشارکت عمومي خصوصي۹۳

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk