رشته مکانیک

پایان نامه: مدلسازی انتقال حرارت در ژنراتورهای واگن

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندس مکانیک- تبدیل انرژی
عنوان
مدلسازی انتقال حرارت درژنراتورهای واگن

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
میدانیم ماشین های الکتریکی شامل دو قسمت عمده اند استاتور که خود از قطبهای اصلی، کمکی، سیم پیچی قطب اصلی، سیم پیچی قطب کمکی و روتور که آنهم شامل سیم پیچی آرمیچر، کالکتور، جاروبکها بهمراه متعلقات، یاتاقان و. تشکیل گردیده است. یکی از مهمترین مواردی که سبب می شود دمادر برخی از نقاط ژنراتور والکتروموتور افزایش یابد وجود انتقال حرارت ، به صورتهای تشعشع، هدایت وجابجایی می باشد که براساس جنس مواد،نحوه ساخت وچیدمان المانهای مختل ف (مونتاژ )ومشخصات طراحی صورت میگیرد.
گرم شدن سیم پیچها به خاطر عبور جریان الکتریکی ، افزایش دمای قطب وافزایش سایر المانهای ماشین را به همراه دارد و به علت ایجاد اختلاف دما سبب انتقال حرارت می گردد که در نهایت سبب سوختن موتوریاژنراتور می گردد که بررسی دمایی ماشین های الکتریکی بصورت عام و ژنراتورهای واگن به صورت خاص ا ز اهداف مساله است.
مکانیزمهای مختلف انتقال حرارت در الکتروموتورها هدایت، تشعشع وجابجایی بمانندتمام ماشینهای الکتریکیAC وDC هستند. شاید بدلایل پیچیدگی، کمتربه محاسبات انها توجه شده است، دراین پایان نامه بررسیهای نوینی صورت پذیرفت و گرادیان دما براساس محاسبه های داخلی، گرادیان دما در هسته اعم از روتور و استاتور، گرادیان دما در هادیها (سیم پیچی) با بهره گرفتن از روابط انتقال حرارت، معادلاتی ساده برای ماشینهای الکتریکی ارائه گردید،شایدکاربردی ترین واصلی ترین  سمت این پژوهش بر اساس این زیر ساختهای علمی و تجربی میباشد.

درضمن بااستفاده از ترمومتر لیزری دمادرنقاط مختلف تعدادی ژنراتور واگن اندازه گیری گردیدوبا استفاده از اطلاعات تجربی بدست آمده، سعی نمودیم تا حدودی نقاط برجسته در گرم شدن و دمای آنرا مشخص نماییم تا بدین صورت علل افزایش دما را نشان دهیم و براساس آن اشاره ای به مهمترین عامل سوختن زنراتورهای واگن بنماییم که کاربردآن در صنعت می باشد.
درانتهابابررسی دمادرژنراتورهای مختلف اماازیک گروه به هدفمان که امکان پیش بینی سوختن ژنراتورهای فوق بعنوان مهمترین هدف عملی بوددست یافتیم.

99