رشته مدیریت

پایان نامه مدیریت صنعتی: به­ کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه­ بندی پیمانکاران پروژه ­های عمرانی

عنوان:

به ­کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه ­بندی پیمانکاران پروژه­ های عمرانی (مطالعه موردی:اداره کل راه و شهرسازی استان یزد)

استاد راهنما:

دکتر علی مروتی شریف­آبادی


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل ۱: کلیات پژوهش. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- پرسش اصلی تحقیق ۴
۱-۳- اهداف علمی ۴
۱-۴- اهداف کاربردی. ۵
۱-۵- ضروریات خاص انجام تحقیق ۵
۱-۶- بهره­ وران. ۵
۱-۷- نوع روش تحقیق ۶
۱-۸- روش گرد آوری داده­ ها ۶
۱-۹- ابزارهای گردآوری داده ­ها ۶
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ۷
۱-۱۱- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش ۷
فصل ۲: بر ادبیات موضوع. ۹
۲-۱- مقدمه. ۱۰
۲-۲- مراحل اجرای پروژه ۱۱
۲-۳- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌ ۱۲
۲-۳-۱- مرحله‌ نظری ۱۲
۲-۳-۲- مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی ۱۳
۲-۳-۳- مرحله‌ اجرا ۱۴
۲-۴- مرحله‌ پایانی ۱۵
۲-۵- قراردادهای عمرانی ۱۶
۲-۵-۱- تعریف قرارداد. ۱۷
۲-۵-۲- روش­های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی) ۱۷
۲-۶- مرور مد­ل­های انتخاب پیمانکار. ۲۱
۲-۷- شاخص­های انتخاب. ۳۶
۲-۸- رویه ­های ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در کشورهای مختلف ۳۷
۲-۸-۱- ارزیابی مقدماتی پیمانکاران در هنگ کنگ. ۳۷
۲-۸-۲- تعیین صلاحیت اولیه پیمانکاران در ترکیه. ۳۸
۲-۸-۳- رویکردهای انتخاب پیمانکار در انگلیس. ۳۹
۲-۹- جمع­بندی ۴۰
فصل ۳: روش تحقیق۴۲
۳-۱- مقدمه. ۴۳
۳-۲- روش انجام تحقیق ۴۳
۳-۳- مراحل انجام پژوهش. ۴۶
۳-۴- ابزار گردآوری داده ‏ها ۴۶
۳-۵- روایی و پایایی پژوهش. ۴۶
۳-۶- جامعه آماری پژوهش. ۴۸
۳-۷- نمونه آماری ۴۸
۳-۸- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM
۳-۹- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM.
۳-۱۰- علم مدیریت فازی ۵۱
۳-۱۰-۱- اعداد فازی و عملیات جبری ۵۳
۳-۱۰-۲- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی ۵۴
۳-۱۰-۳- متغیر‌ها‌ی کلامی ۵۴
۳-۱۱- معرفی تکنیک دلفی ۵۵
۳-۱۲- مراحل اجرای روش دلفی فازی ۵۸
۳-۱۳- معرفی تکنیک AHP
۳-۱۴- معرفی تکنیک PROMETHEE
۳-۱۴-۲- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2.
۳-۱۵- قلمرو مکانی پژوهش. ۸۰
۳-۱۵-۱- پروژه­های عمرانی ۸۱
۳-۱۵-۲- چشم انداز. ۸۴
۳-۱۶- جمع‌بندی ۸۵
فصل ۴: تجزیه و تحلیل ۸۶
۴-۱- مقدمه. ۸۷
۴-۲- انتخاب خبرگان ۸۷
۴-۳- مراحل اجرا ۸۷
۴-۳-۱- نهایی ­سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه ­بندی پیمانکاران پروژه ­های عمرانی ۸۸
۴-۳-۲- وزن­دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ۱۱۹
۴-۳-۳- رتبه­بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی ۱۲۸
۴-۴- جمع بندی ۱۴۰
فصل ۵: نتیجه گیری وپیشنهادات. ۱۴۲
۵-۱- مقدمه. ۱۴۳
۵-۲- نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق ۱۴۳
۵-۲-۱- نتایج مربوط به تعیین شاخص‌ها‌ی اولویت بندی. ۱۴۳
۵-۲-۲- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی. ۱۴۴
۵-۳- مزایای الگوریتم پیشنهادی ۱۴۷
۵-۴- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه­بندی پیمانکاران ۱۴۸
۵-۵- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق ۱۴۸
۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی ۱۴۹

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

۵-۷- جمع بندی. ۱۴۹
چکیده:
شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم­چنین پیچیده­تر شدن پروژه­های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح­های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی­تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می­باشد.
در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با بهره گرفتن از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته­ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم­ترین معیارها و شاخص­های پیشنهادی شناسایی و دسته­بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص­های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با بهره گرفتن از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم ­گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی ­تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با بهره گرفتن از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط با ریسک با بهره­ گیری از روش PROMETHEE فازی، شرکت­های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه­بندی شدند و مناسب­ترین پیمانکار جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
فرایند انتخاب پیمانکاران با ریسک بالایی برای کارفرماها همراه می­باشد، از این رو کارفرما­­ها همواره تلاش می­ کنند که از میزان ریسک موجود بکاهند. در ابتدا پیمانکاران را بر مبنای کم­ترین قیمت پیشنهادی انتخاب می­کردند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در حین اجرای پروژه­ها می­شد. کار فرمایان برای رفع چنین مشکلی نیاز به یک فیلتر برای جلوگیری از ورود پیمانکاران فاقد صلاحیت به مناقصه دارند.
حجم فعالیت­های عمرانی از جمله شاخص­های اساسی رشد و توسعه محسوب می­شود. سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه­های ملی کشورمان در بخش­های دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر­مستقیم صرف عمران و ایجاد تأسیسات زیر بنایی کشور می­شود. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله­ی اجرای طرح انجام می­گیرد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴).
با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی در طول سال­های اخیر مشاهده می­شود، ۱۰ درصد مشکلات اجرایی ناشی از عدم صلاحیت پیمانکاران می باشد (رجایی و حضرتی، ۱۳۸۷).
یکی از علل اصلی از بین رفتن منابع مالی و شکست در پروژه­­های عمرانی انتخاب نادرست پیمانکاران در پروژه­ها می­باشد. در این رابطه معرفی و انتخاب صحیح پیمانکاران در پروژه­های عمرانی به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی تلقی می­شود. با انتخاب پیمانکار اصلح، ریسک اتلاف منابع از لحاظ هزینه، زمان به حداقل می­رسد هم­چنین موجب افزایش کیفیت اجرایی پروژه­ها و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا خواهد شد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴).
برای نیل به این منظور دو راهکار جدید برای حل مشکل ارائه شده است. تغییر روند برگزاری مناقصه­ها و تعیین صلاحیت پیمانکاران قبل از برگزاری مناقصه دو رویکرد مذکور می­باشد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴).
طبیعت چنین تصمیم ­گیری­هایی پیچیده می­باشد و در این رابطه عوامل کمّی و کیفی زیادی برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به مطالب مذکور و در نظر گرفتن این نکته که مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار برای واگذاری پروژه­های عمرانی، یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت و ساز است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانکار و اولویت بندی و انتخاب پیمانکار اصلح با بهره گرفتن از روش PROMETHEE در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد می ­پردازد.
۲-۱- پرسش اصلی تحقیق
سوال­های این تحقیق عبارتند از:
۱ – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟
۲ – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه است؟
۳-۱- اهداف علمی
تجربه نشان داده است قبول و انتخاب پیمانکاران با قیمت حداقل پیشنهادی در مناقصات و یا قبول پیمانکاران با تخفیف­های غیر منطقی نسبت به بر آورد های اولیه کار فرما و مشاور هم باعث تطویل بی­رویه مدت پیمان گردیده و هم در نهایت باعث بالا رفتن هزینه­ های طرح­ های عمرانی بوده است چه در این مسیر به علت عدم کار آیی و توان پیمانکاران، کار فرما یا بایستی نسبت به خلع ید پیمانکار اقدام کند که این امر بسیار زمان بر بوده، یا در مقاطع حساس اجرای پروژه تسلیم شرایط پیمانکار گردد و نسبت به ترمیم قیمت اقدام نماید که این امر نیز پی آمد تطویل مدت و مبلغ اضافی در طرح خواهد بود با توجه به موارد بالا شناسایی شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران پروژه­های عمرانی و میزان اهمیت هر یک از شاخص­ها و ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران از اهداف این پژوهش می­باشد.

۴-۱- اهداف کاربردی
به طور متوسط حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه­ها می­شود و حدود ۱۰ درصد اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه­های عمرانی است اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸). از طرف دیگر در اقتصاد توسعه از آنجا که سرمایه گذاری­های دولت، صرف گسترش ظرفیت های تولیدی، زیر بنایی و به طور کلی زیر ساخت­ها می­شود. پروژه­ها لبه برنده و کارساز هر کشور تلقی می­شود اما شرط لازم این است که هزینه­ های دولت از یک سو صرف اجرای پروژه­های مناسب و ارزیابی شده شود و از سوی دیگر این پروژه­ها برای اجرا به پیمانکار مناسب سپرده شود. پیمانکار در هر پروژه­ی عمرانی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند انتخاب پیمانکار جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم­گیرندگان به شمار می­رود. نتایج این تصمیمات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه می­گذارد (رجائی و حضرتی،۱۳۸۷). ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­­های صحیح باعث حذف پیمانکاران ناکارامد از فرآیند مناقصه خواهد شد.
۵-۱- ضروریات خاص انجام تحقیق
با توجه به مواردی که در بالا به آن اشاره شد ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­های صحیح در طرح­های عمرانی امری مهم و الزامی می­باشد در این پژوهش به دنبال آن هستیم که در ابتدای امر شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران را شناسایی کنیم سپس میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را بسنجیم و در نهایت اولویت بندی پیمانکاران و شناسایی پیمانکار اصلح را انجام دهیم.
۶-۱- بهره وران
در این پژوهش پس از شناسایی شاخص­های موثر بر انتخاب پیمانکار، میزان اهمیت شاخص­ها تعیین و اولویت­­بندی پیمانکاران با بهره گرفتن از روش تصمیم ­گیری PROMETHEE فازی (که کمتر بر روی مسأله انتخاب پیمانکار پیاده شده است) در اداره کل راه و شهر سازی استان یزد پیاده ­سازی می­گردد.
۷-۱- نوع روش تحقیق
نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می­باشد و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌ها‌ی مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی واز شاخه پیمایشی محسوب می­شود.
۸-۱- روش گردآوری داده ها
جهت گرد آوری داده های مورد نیاز برای پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و میدانی به صورت زیر انجام می­گردد.
۱ – بررسی ادبیات موضوع و استخراج شاخص­های اولیه بر اساس پیشینه تحقیق
۲ – نظر­سنجی از خبرگان

99