رشته مکانیک

پایان نامه تبدیل انرژی: بررسی انرژی و جلوگیری از اتلاف آن در کوره نفت خام پالایشگاه تبریز

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

عنوان:

بررسی انرژی و جلوگیری از اتلاف آن در کوره نفت خام پالایشگاه تبریز

متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
کوره ها نقش مهمی در صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها دارند. آنها معمولا برای گرم کردن سیال فرآیند استفاده می شوند. همچنین آنها برای کاربردهای مختلف از قبیل صنایع سیمان، شیشه، رنگ و صنایع دیگر استفاده می شوند.
ابتدا موازنه انرژی و بازیافت آن در پالایشگاه تبریز برسی گردیده است و در ادامه انواع کوره ها، ساختار و الحاقات آنها و راه های بهبود راندمان کوره مطالعه شده است.
همچنین روش طراحی کوره ارائه خواهد شد. کوره ای که مطالعه شده، کوره نفت خام پالایشگاه تبریز است. نوع کوره از نوع اتاقی با دو اتاق اشتعال، همراه با ۳۸ مشعل در کف اتاق های اشتعال، مقاطع تشعشعی و جابجایی و یک دودکش است.
به منظور شبیه سازی بهتر پالایشگاه نفت تبریز، برگ داده ها و مبانی تئوری و مدلهای تحقیق و برسی برای محاسبه قسمتهای مختلف این کوره از قبیل: مقاطع تشعشع و جابجایی، دمای دیواره، افت فشار سیال فرآیند و گازهای تولیدی در مقاطع تشعشع و جابجایی، دمای شعله آدیاباتیک، راندمان حرارتی کوره، کمیت ترکیب سوخت، طول شعله و. باید مطالعه گردد.
در مرحله بعدی، برای بهینه سازی کوره، اثرات تغییرات در پارامتر هایی از قبل: نوع سوختها و ترکیب آنها، هوا و سوخت و ترکیب آنها، پیش گرم کردن هوا و سوخت و درصد هوا بر روی راندمان و کمیت ترکیب سوخت و. بررسی شده است.
در مرحله بعد برای بهینه سازی کوره اثرات تغییرات در نوع سوختها و نرخ جریان از هوای مورد نیاز مطالعه شده است.
همچنین برای رسیدن به این هدف برنامه ای در زبان MATLAB نوشته شده است.
نتایج این مطالعه به صورت زیر است:
۱- با کاهش ترکیب سوخت (Fuel Oil)، طول شعله و نرخ جریان هوای مورد نیاز کاهش و راندمان افزایش خواهد یافت.
۲- بوسیله پیش گرمایش هوا و جریان هوا و سوخت، طول شعله و نرخ جریان هوای مورد نیاز، مصرف سوخت، کاهش و راندمان افزایش خواهد یافت.
۳- بوسیله افزایش درصد هوای اضافی، طول شعله و نرخ جریان هوای مورد نیاز افزایش و نرخ جذب حرارت در ناحیه تشعشعی، دمای شعله، دمای گازهای خروجی، حرارت جذب شده و راندمان کاهش خواهد یافت.
به منظور رسیدن به نتایج بالا، اثر این تغییرات بر روی محیط زیست باید مطرح گردد.
سر انجام ،طرحهای از نو بنا کردن کوره برای افزایش به منظور افزایش ظرفیت و بهبود راندمان مطالعه شده است. برای کوره نفت خام پالایشگاه تبریز، اثرات افزایش ظرفیت بر روی راندمان، طول شعله و دمای ورودی نفت خام و تغییرات در ساختار کوره مطالعه شده است. همچنین برای این هدف زیر برنامه ای نیز نوشته شده است و نتیجه آن به صورت زیر آمده است: با افزایش ظرفیت (۳۰ درصد) کوره نفت خام پالایشگاه تبریز، تعداد لوله ها در مقاطع تشعشعی و جابجایی می تواند افزایش یابد.

مقدمه:
پالایشگاه ها از بزرگترین منابع تولید انرژی در جهان بشمار می روند. از طرف دیگر مصرف انرژی آنها نیز مقادیر قابل توجهی می باشد. بطوریکه در اقلب موارد عدم صرفه جویی در مصرف انرژی می تواند یک پالایشگاه را به یک بنگاه اقتصادی ضرر ده تبدیل کند. مدیریت
انرژی یکی از مهمترین نیازها جهت اعمال این صرفه جویی هاست. در این راستا بررسی کامل مبادی تولید و مصرف انرژی و بهینه سازی آنها از مسائل بسیار مهم می باشد. با توجه به مصرف بالای کوره ها، مدیریت صحیح یک کوره سبب استفاده بهینه از آن شده و در نهایت مصرف سوخت کوره کاهش می یابد و به همان میزان هزینه کاهش خواهد یافت. در پالایشگاهها کوره های واحد تقطیر از جمله بزرگترین و پر مصرف ترین کوره های یک پالایشگاه است بطوریکه افزایش دمای پیش گرم کن حتی برای یک درجه سانتی گراد رقم قابل ملاحظه ای را در مصرف سوخت سبب خواهد گردید.

99