مهندسی برق

پایان نامه کنترل: طراحی کنترلر با ساختار LQR برای یک سیستم صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

طراحی کنترلر با ساختار LQR برای یک سیستم صنعتی با تاکید بر محاسبه ماتریس های Q و R به روش GA

متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
پروسس های صنعتی عموما سیستم های چند ورودی – چند خروجی هستند که عملکردی غیرخطی دارند. برای بیان کردن تکنیک های تنظیم کننده های مربعی خطی که مبنی بر استفاده از حالت های سیستم است نیاز به خطی سازی معادلات دینامیکی سیستم دارد. پس از این مرحله دو موضوع بهینه سازی در زمان محدود و بهینه سازی در زمان نامحدود مطرح می شود که هریک کاربردهای خاص خود را دارد.
در این پروژه فرض می شود که دینامیک سیستم خیلی کند نیست و می توان حالت زمان نامحدود را برای آن پیش برد. در این حالت ارائه ماتریس های Q و R در عملکرد سیستم نقش بسزایی دارد. هرچند روش هایی برای تخمین اولیه این ضرائب وجود دارد ولی همگی روش های تجربی هستند که ممکن است برای همه مسائل صنعتی کاربرد نداشته باشد.
در این پروژه تاکید بر تخمین مناسب Q و R با بهره گرفتن از الگوریتم های ژنتیک است.
مقدمه

99