مهندسی برق

پایان نامه مخابرات: شناخت معماری امنیتی در شبکه ۳٫XG و تحلیل مخاطرات و تهدیدات امنیتی آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

شناخت معماری امنیتی در شبکه xG.3 و تحلیل مخاطرات و تهدیدات امنیتی آن و ارائه مکانیزم های امنیتی جهت کاهش اثرات آسیب پذیری ها

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
معماری اینترنتی موبایل نسل سوم در چند بخش امنیت دسترسی به شبکه، امنیت در حوزه شبکه، امنیت در حوزه کاربر و قابل رویت بودن و محرمانگی امنیت تقسیم می شود. یکی از مهمترین مباحث در امنیت موبایل نسل سوم، امنیت در دسترسی به شبکه است. به منظور امنیت دسترسی به شبکه، فرایند تصدیق اصالت و توافق کلید دو طرفه بین کاربر و شبکه وجود دارد. در این پروژه به تحلیل پروتکل توافق کلید و تصدیق اصالت UMTS و ترافیک سیگنالینگی که با عمل ثبت، برقراری تماس و خاتمه تماس ایجاد می شود، پرداخته ایم و پهنای باندی که بین MS و VLR و بین پایگاه های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد، مورد بررسی قرار گرفته است.
در گام بعدی پروتکلی جهت تصدیق اصالت پیشنهاد شده است که با کاهش زمان تصدیق اصالت، زمان برقراری و اندازه اطلاعات، کارایی تصدیق اصالت را بهبود بخشیده است. مکانیزم تصدیق اصالت پیشنهادی ترافیک سیگنالینگ کمتری دارد، بنابراین از ایجاد تنگنا در مرکز تصدیق اصالت جلوگیری می کند. پروتکل پیشنهادی بسیار ایمن است زیرا هیچ اطلاعات بردار تصدیق اصالتی در VLR/MSC ذخیره نمی شود و بردارهای تصدیق اصالت برای هر درخواست تصدیق اصالت در MS ساخته می شوند. این پروتکل در حالی که سطح امنیتی بالایی دارد، پیچیدگی کمی در بردارد.
فصل اول
۱- مقدمه
تا به امروز سه نسل مختلف از ارتباطات سیار به طور گسترده ای پیاده سازی شده است. به عبارت دیگر خدمات ارتباطات موبایل دارای ۳ مرحله بوده است:
– آنالوگ
– دیجیتال
– چند رسانه ای.
هرکدام از این مراحل، به عنوان نسلی از موبایل شناخته شده است. در اینجا، به بررسی نسل های مختلف آن خواهیم پرداخت:
نسل اول، ۱G، نام شبکه سیاری است که آنالوگ یا نیمه آنالوگ (مسیر رادیو آنالوگ اما مسیر سوئیچینگ دیجیتال) است. این شبکه ها در اواسط دهه ۱۹۸۰ ایجاد شدند که نمونه هایی از آنها تلفن موبایل نوردیک (NMT) و سیستم تلفن آمریکائی (AMPS) هستند. این شبکه ها به کاربران سرویس های اولیه ای ارائه کردند که تأکیدشان بر روی صحبت و سرویس های مبتنی بر صحبت بود.
شبکه های ۱G فقط در حد و اندازه های کشوری گسترش یافتند و تجهیزات فنی و اصلی آنها بدون اینکه مشخصاتشان منتشر شود، اغلب بین اپراتورهای مخابراتی دولتی و صنایع داخلی مورد توافق قرار گرفتند. با این توصیفات شبکه های ۱G با یکدیگر سازگار نبوده و به عنوان سرویسی ارزشمند در بالای شبکه ثابت قرار گرفتند. این نسل از تلفن همراه دارای خصوصیات زیر است:
– آنالوگ
– مدارهای سوئیچی

99