پایان نامه ارشد رشته ادبیات واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


شعري).

ترياق اكبر؛ ترياق: ۱-پادزهر، پازهر     ۲-افيون، ترياك    ۳-معجوني مركب از داروهاي مسكن و مخدر كه به عنوان ضد دردها و سموم به كار مي رفته و در تركيباتش عصاره هاي گياهان خانواده‌ي شقايق و خشخاش به كار مي رفته می باشد؛ ترياق فاروق، ترياق كبير (معين). معجوني می باشد مركب از هفتاد ادويه و دافع جميع زهرها و مقوي دل و دماغ و شريفترين انواع ترياقهاست و آن را در تركيب قرص افعي و امثال آن به كار برند. (لغت‌نامه، به تلخيص)

بين خاك و ترياق آرايه‌ي سجع مطرف هست.

معني بيت: زیرا خاك آستانه قدس پيامبر (ص) همچون پادزهر دافع سموم روزگار پرمخاطره مانند افعي می باشد. پس با خاك آستان و مرقد مطهر او، زهر افعي روزگار را تسكين‌بخش. (با متوسل شدن به خاك تربت خاقاني گويد:

بر خوان اين جهان زده انگشت در نمك      ناخورده دست شسته ازين بي‌نمك ابا

نواله: لقمه، ۱-لقمه خوراكي براي گذاشتن در دهان    ۲-مقداري خوراك كه به كسي اختصاص دهند (معين)

برتافتن: تحمل كردن

نمك نداشتن: كنايه از بي لطف و بي‌ملاحت و ناگيرا بودن و «نمك داشتن: گزيده و جذاب و بانمك بودن» (فرهنگ كنايات، ص ۴۹۰). /ابا: آتش/ نمك نداشتن اباي خوان جهان: كنايه از بي لطف و بي خاصيت بودن نعمتهاي اين دنيا.

اين بيت حديثي از پيامبر (ص) را به ياد مي آورد: لي‌ مع‌الله وقت لايسع معي فيه ملك مقرب و لا نبي مرسل. بين نواله، معده، سير، خوان، نمك و ابا مراعات النظير هست.

معني بيت: پيامبر (ص) نسبت به نعمتها و لذايذ دنيا و آخرت، بي توجه بود و ميل و اشتهايي به خوراك دو جهان نداشت، زيرا كه چشم و دلش سير بود و نعمتهاي اين دنيا را بي لطف و خاصيت و ناگيرا يافته بود. (اشاره به آن می باشد كه حضرت رسول اكرم را ميان نعمتهاي دو دنيا و فقر مخير گردانيدند و آن حضرت فقر را برگزيد).

 

۴۷)دلي كه زلّه كش عرش اوست روح الله        قبول كي كند از دست كودكان خرما

زلّه كش: آنكه ريزه هاي طعام از خوان كسي برگيرد. (فرهنگنامه شعري)

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk