شیمی

پایان نامه داروسازی: پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو …

دانشکده فناوری های نوین، گروه شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

مقاله - متن کامل - پایان نامه

گرایش: شیمی کاربردی

عنوان:

پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با بهره گرفتن از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace

استاد راهنما:

سرکارخانم دکتر مهناز قمی

اساتید مشاور:

سرکارخانم دکتر ارکیده قربان دادرس

جناب آقای دکتر اسکندر علی پور
فهرست مطالب:
خلاصه فارسی . ۱
مقدمه . ۳
فصل اول: کلیات
۱-۱٫ بیان مساله. ۶
۱-۲٫ اهداف ۶
فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه
۲-۱٫ مروری بر روش‌های استخراج مایع- مایع و میکرواستخراج مایع- مایع. ۸
۲-۱-۱٫ میکرواستخراج فاز مایع. ۹
۲-۱-۱-۱٫ میکرواستخراج فاز مایع با تک قطره ۹
۲-۱-۱-۲٫ میکرواستخراج فاز مایع با فیبر توخالی (HF-LPME)
۲-۱-۱-۲-۱٫ اصول استخراج و سیستم‌های مختلف در استفاده از HF-LPME
۲-۱-۱-۲-۲٫ جنبه‌های عملی و پیکربندی‌های مختلف HF-LPME
۲-۱-۱-۲-۳٫ میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی با فیبر توخالی. ۱۸
۲-۱-۱-۳٫ میکرواستخراج فاز مایع با بهره گرفتن از انجماد حلال استخراج کننده .۲۱
۲-۱-۱-۴٫ میکرواستخراج فاز مایع- مایع پخشی (DLPME).
۲-۱-۲٫ استخراج فاز جامد. ۲۲
۲-۲٫ کروماتوگرافی. ۲۲
۲-۲-۱٫ دسته‌بندی روش‌های کروماتوگرافی. ۲۳
۲-۲-۱-۱٫ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
۲-۲-۱-۲٫ دستگاه‌های کروماتوگرافی مایع. ۲۵
۲-۲-۱-۲-۱٫ مخزن فاز متحرک ۲۶
۲-۲-۱-۲-۲٫ سیستم‌های پمپ کننده ۲۶
۲-۲-۱-۲-۳٫ سیستم‌های تزریق نمونه. ۲۷
۲-۲-۱-۲-۴٫ ستون‌های کروماتوگرافی مایع. ۲۸
۲-۲-۱-۲-۵٫ دمای پیستون. ۲۹
۲-۲-۱-۲-۶٫ آشکارسازها ۲۹
۲-۳٫ بررسی مطالعات HF-LPME.
۲-۴٫ بررسی داروی مورد مطالعه. ۳۵
۲-۴-۱٫ فارماکوکینتیک دارو ۳۵
۲-۴-۲٫ مکانیسم اثر دارو ۳۵
۲-۴-۳٫ موارد مصرف دارو ۳۶
۲-۴-۴٫ منع مصرف و احتیاط. ۳۶
۲-۴-۵٫ عوارض جانبی. ۳۶
۲-۴-۶٫ تداخلات ۳۶
۲-۴-۷- دوز مصرفی. ۳۶
۲-۵٫ اهمیت اندازه‌گیری رالوکسیفن. ۳۷
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱٫ مواد شیمیایی و تجهیزات دستگاهی. ۳۹
۳-۱-۱٫ مواد شیمیایی، استانداردها و نمونه‌های حقیقی ۳۹
۳-۱-۲٫ تجهیزات دستگاهی. ۳۹
۳-۲٫ روش استخراج. ۴۰
۳-۲-۱٫ استخراج به اختصار طی مراحل زیر انجام گرفت۴۱
۳-۲-۲٫ مراحل بهینه‌سازی. ۴۲
۳-۲-۲-۱٫ بهینه‌سازی شرایط جداسازی. ۴۲
۳-۲-۲-۲٫ بهینه‌سازی شرایط استخراج. ۴۲
۳-۲-۲-۲-۱٫ نوع حلال آلی. ۴۳
۳-۲-۲-۲-۲٫ اثر pH فاز دهنده ۴۳
۳-۲-۲-۲-۳٫ اثر pH فاز گیرنده ۴۳
۳-۲-۲-۲-۴٫ اثر قدرت یونی فاز دهنده ۴۳
۳-۲-۲-۲-۵٫ اثر همزدن محلول آنالیت ۴۳
۳-۲-۲-۲-۶٫ اثر زمان استخراج. ۴۳
۳-۲-۲-۲-۷٫ اثر دما بر استخراج. ۴۳
۳-۲-۳٫ ارزیابی کارایی روش استخراج. ۴۴
۳-۲-۳-۱٫ منحنی درجه‌بندی.۴۴
۳-۲-۳-۲٫ تعیین فاکتور پیش تغلیظ (PF)
۳-۲-۳-۳٫ تعیین تکرارپذیری (RSD)
۳-۲-۴٫ آنالیز نمونه حقیقی. ۴۵
فصل چهارم: نتایج
۴-۱٫ میکرواستخراج سه فازی بر پایه استفاده از فیبر توخالی متخلخل. ۴۷
۴-۱-۱٫ اصول تئوری. ۴۷
۴-۲٫ مراحل بهینه‌سازی. ۵۰
۴-۲-۱٫ بهینه‌سازی شرایط جداسازی.۵۰
۴-۲-۲٫ بهینه‌سازی شرایط استخراج ۵۱
۴-۲-۲-۱٫ نوع حلال آلی. ۵۱
۴-۲-۲-۲٫ اثر pH فاز گیرنده و فاز دهنده ۵۳
۴-۲-۲-۳٫ اثر سرعت هم‌زدن محلول آنالیت ۵۵
۴-۲-۲-۴٫ اثر قدرت یونی فاز دهنده ۵۷
۴-۲-۲-۵٫ اثر زمان استخراج. ۵۸
۴-۲-۲-۶٫ اثر دمای استخراج. ۵۹
۴-۳٫ تعیین پارامترهای تجزیه‌ای روش استخراج ۶۰
۴-۳-۱٫ تهیه منحنی درجه‌بندی. ۶۱
۴-۳-۲٫ فاکتور پیش تغلیظ (PF) و درصد بازیابی (R%).
۴-۳-۳٫ تعیین حد تشخیص (LOD)
۴-۳-۴٫ تکرارپذیری روش (RSD)
۴-۴- آنالیز نمونه حقیقی. ۶۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱٫ مقایسه روش استخراجی با روش‌های گزارش شده‌ی دیگر مراجع ۶۶
۵-۲٫ نتیجه‌گیری. ۶۹
منابع ۷۰    
خلاصه انگلیسی ۸۳
ضمائم۸۴
چکیده:
رالوکسیفن برای درمان سرطان پستان و نازایی وابسته به‌اولیگومنوره یا آمنوره ثانویه مصرف‌ می‌شود. رالوکسیفن درمان جدیدی است که اخیراً برای پیشگیری از پوکی استخوان ستون فقرات در دسترس قرار گرفته است. این دارو به صورت روزی یک قرص مصرف می‌گردد. از بعضی جهات این دارو شبیه استروژن عمل می‌کند، اما برخلاف آن باعث خونریزی از مهبل یا افزایش خطر ابتلاء به سرطان پستان نمیشود.
در واقع شواهدی وجود دارد که این دارو خانمها را از ابتلاء به سرطان پستان در حداقل سه سال اول شروع درمان محافظت می‌کند. رالوکسیفن در برطرف کردن مشکلات یائسگی خانمها مثل برافروختگی، احساس داغ شدن و عرق ریزش شبانه کمکی نمی‌کند.
مکانیسم اثر: رالوکسیفن از گروه داروهای SERM(تعدیل کننده های انتخابی گیرنده استروژن) می باشد. این داروها در برخی بافت ها اثرات مشابه استروژن ( آگونیستی)، و در سایر بافت ها دارای اثرات مشابه نسبی و یا جلوگیری از اثر استروژن (آنتاگونیستی) دارند. رالوکسیفن در درمان سرطان های پاسخ دهنده به هورمون تجویز می شود و در این بافت به عنوان آنتاگونیست از فعال شدن گیرنده توسط استروژن های آندوژن جلوگیری می کند.
عوارض جانبی: گر گرفتگی، خونریزی واژن، توقف قاعدگی، خارش فرج، اختلالات گوارشی، التهاب تومور، کاهش تعداد پلاکتها، احتباس مایعات، طاسی، فیبروم رحم، اختلالات بینایی (تغییرات قرنیه، آب مروارید و رتینوپاتی‌) کاهش پلاکت‌ها یا گلبول‌های سفید خون، به‌ندرت کاهش نوتروفیل‌ها و تغییرات آنزیم‌های‌کبدی از عوارض جانبی دارو هستند.
در این مطالعه یک روش میکرواستخراج فاز مایع با بهره گرفتن از فیبر توخالی به همراه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) و دتکتور UV جهت پیش تغلیظ و شناسایی رالوکسیفن در پلاسما به کار برده شد. رالوکسیفن از ۱۵ میلی‌لیتر محلول بازی نمـونـه بـا ۱۱= pH بـه داخـل یـک حـلال آلـی( اکتانول) که در منافذ دیواره فیبر قرار داشت استخراج شد. به دنبال آن این دارو از حلال آلی به داخل فاز گیرنده آب با ماهیت اسیدی با ۵/۲pH= که در داخل فیبر قرار داشت وارد شد. در ادامه فاکتورهای موثر در میکرواستخراج که شامل pH فاز دهنده و فاز گیرنده، نوع حلال آلی، قدرت یونی فاز دهنده، زمان استخراج سرعت هم‌زدن بررسی و بهینه شد. پس از استخراج دارو با شرایط بهینه فاکتور پیش تغلیظ ۱۰۸درصد بازیابی ۸۱ درصد حد تشخیص ۳/۰ نانوگرم بر میلی لیتر، محدود خطی بودنng/ mL 100-1 با ۹۹/۰R2= و %۳۵/۳ RSD = حاصل شد.
مقدمه:
علم شیمی تجزیه روش‌های متنوعی را برای آنالیز کمی و کیفی مواد ارائه می‌دهد. امروزه روش‌های جداسازی، تفکیک گونه‌ای موجود در بافت‌های پیچیده را با حد تشخیصی در حد خیلی کم (فمتوگرم) مقدور ساخته است. علاوه بر روش‌های جداسازی، مرحله‌ی آماده‌سازی نمونه نیز یکی از مهم‌ترین مراحل در روند تجزیه می‌باشد. این مرحله شامل تبدیل بافت یک نمونه حقیقی به حالتی است که برای تجزیه با یک تکنیک جداسازی و یا روش‌های دیگر مناسب باشد. می‌توان گفت مرحله آماده‌سازی نمونه برای اهداف زیر طراحی شده است:

۱- حذف مزاحمت‌ها از نمونه به منظور افزایش گزینش‌پذیری روش.
۲- پیش تغلیظ آنالیت مورد نظر و افزایش غلظت آن به نحوی که بتوان آنرا با دستگاه‌های تجزیه‌ای اندازه‌گیری کرد.
۳- تبدیل آنالیت‌ها به فرمی که برای شناسایی با دستگاه تجزیه‌ای مناسب باشد. 
اساسی‌ترین روش آماده‌سازی نمونه، روش استخراج است. تلاش متخصصین شیمی تجزیه برای ابداع و توسعه‌ی روش‌های اندازه‌گیری با دقت و صحت بالا و نیز حذف مراحل دستی که موجب تکرارپذیری پایین در روش‌های تجزیه‌ای می‌شود، باعث شده که روش‌های استخراجی نوینی ابداع گردد. شکل (۱-۱) روش‌های مختلف استخراج و میکرواستخراج را دسته‌بندی می‌کند که راجع به آنها توضیحات مفصلی در مراجع آمده است.
در کلیات به اختصار راجع به میکرواستخراج مایع- مایع با قطره روش‌های استخراج بر پایه استفاده از فیبرهای توخالی متخلخل بحث خواهد شد.
فصل اول: کلیات
۱-۱- بیان مسأله
جهت اندازه‌گیری مقادیر Trace رالوکسیفن در مایعات بدن می‌بایست از متدی استفاده شود که به تیم پزشکی در تنظیم دوز دارو بدون نیاز به خون‌گیری و از طریق غیر تهاجمی کمک کند و قدرت شناسایی و تفکیک این دارو را داشته باشد. با بهره گرفتن از متد پیش تغلیظ دارو با میکرواستخراج فاز مایع به کمک هالوفایبر می‌توان مقادیر بسیار کم این دارو را در پلاسما تغلیظ و استخراج نمود، سپس با دستگاه HPLC اندازه‌گیری کرد. از آنجا که دفع این دارو کبدی است و فقط ۶ درصد از راه ادرار دفع میشود در افراد با نارسایی کبدی دوز دارو ۲٫۵ برابر میشود در افراد با نارسایی کلیوی کلیرانس ۱۵ درصد افزایش می یابد و با توجه به نیمه عمر آن، می‌توان از نمونه پلاسما افراد جهت آنالیز استفاده نمود. این روش بسیار جدید بوده و تا به حال جهت پیش تغلیظ و اندازه‌گیری این دارو استفاده نشده است.
۲-۱- اهداف
ابداع روش جدید و غیر تهاجمی (non invasive) جهت تعیین مقدار این دارو از طریق بهینه‌سازی پارامترهای موثر در پیش تغلیظ و اندازه‌گیری این دارو و در نهایت دستیابی به دوز تجویزی مناسب در کسانی که دارو را دریافت می‌کنند.
فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه
۱-۲- مروری بر روش‌های استخراج مایع- مایع و میکرواستخراج مایع- مایع
استخراج مایع- مایع بر مبنای توزیع گونه بین دو فاز امتزاج‌ناپذیر که معمولاً یکی از آن‌ها آب و دیگری یک حلال آلی است استوار است. در این روش اساس جداسازی توزیع است ]۱۲[.
عوامل موثر در استخراج مایع- مایع عبارتند از:
نوع حلال استخراج کننده، حجم حلال آلی برای استخراج، pH، عامل استخراج، عامل پوشاننده و قدرت یونی محیط.
استخراج مایع- مایع یکی از قدیمی‌ترین روش‌های جداسازی است، سادگی و کاربردی بودن در مقیاس تجزیه‌ای و صنعتی از عوامل بقای این روش تا امروزه بوده است. از مهم‌ترین معایب این روش مصرف زیاد حلال آلی و آلودگی محیط زیست، هزینه حلال آلی و ایجاد سمیت می‌باشد. در همین راستا با پیشرفتی که در این روش صورت گرفت و با کم کردن مقدار حلال آلی استخراجی، روش‌های میکرواستخراج با حلال روی کار آمدند که در این روش‌ها حجم حلال آلی مصرفی به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد ]۲۹[.
روش‌های میکرواستخراج با حلال شامل موارد زیر می‌باشد:
میکرواستخراج فاز مایع با تک قطره[۱] (SDME)
میکرواستخراج فاز مایع توسط غشای فیبر توخالی[۲](HF-LPME)
میکرواستخراج فاز مایع با بهره گرفتن از انجماد حلال استخراج کننده
میکرواستخراج فاز مایع- مایع پخشی[۳] (DLPME)
۲-۱-۱٫ میکرواستخراج فاز مایع
۲-۱-۱-۱٫ میکرواستخراج فاز مایع با تک قطره
Liu و Dasgupta اولین محققانی بودند که از یک قطره‌ی کوچک جهت تغلیظ و استخراج استفاده نمودند. آنها با به کار بردن یک میکرو قطره‌ی آلی از جنس کلروفرم به صورت معلق در یک قطره آبی در حال جریان (سیستم قطره در قطره) توانستند سدیم دو دسیل سولفات را به صورت زوج یون با متیلن بلو به داخل کلروفرم استخراج نماید ]۱۲[. تقریباً در همان زمان jeannot و cantwell روشی را معرفی کردند که آن میکرواستخراج با حلال نامیدند ]۳۷[. در این روش یک قطره ۸ میکرولیتری از حلال آلی n- اکتان حاوی مقدار ثابتی از استاندارد داخلی در انتهای میله‌ی تفلونی قرار می‌گرفت و میله‌ی تفلونی به محلول آبی در حال چرخش که حاوی آنالیت بود وارد می‌شد. بعد از اتمام استخراج، میله تفلونی از محلول آبی بیرون کشیده شده و ۱ از فاز آلی برای آنالیز به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق می‌گردید (شکل ۲-۱).
در سال ۱۹۹۷ به موازات تحقیقات Jeannot و Cantwell روی میکرواستخراج با قطره He ]44[ و Lee استخراج با قطره را در حالت استاتیک و دینامیک انجام دادند. در روش استاتیک، یک میکرولیتر از قطره‌ی استخراجی در نوک سوزن میکروسرنگ معلق شده، در تماس با محلول آبی قرار گرفته و استخراج گونه از فاز آبی به داخل قطره انجام می‌گیرد. در روش دینامیک، پیستون میکروسرنگ به صورت قیف جدا کننده عمل می کند. با کشیدن پیستون و ورود محلول آبی به داخل میکروسرنگ، لایه‌ی نازکی از فاز آلی در جدار داخلی سرنگ و سوزن تشکیل شده و همرفت القاء شده در اثر حرکت پیستون منجر به استخراج گونه‌ها از فاز آبی به لایه آلی می‌گردد ]۳۱[. میکرواستخراج با قطره به دو شیوه دو فازی و سه فازی قابل انجام است. در میکرواستخراج دو فازی، استخراج گونه‌ها به درون یک حلال آلی غیر قابل امتزاج با آب رخ می‌دهد. در میکرواستخراج سه فازی یا میکرواستخراج مایع- مایع- مایع[۱]، گونه‌ها از نمونه به درون حلال آلی و سپس با استخراج برگشتی به درون فاز آبی پذیرنده استخراج می‌شوند.
در میکرواستخراج با قطره (دو فازی یا سه فازی) به دلیل انتقال گونه‌ها از نمونه‌های با حجم چند میلی‌لیتر به داخل میکرو قطره‌ای با حجم میکرولیتر، فاکتور تغلیظ بالایی برای مواد مختلف به دست می‌آید. وجود یک مرحله استخراج برگشتی در سیستم سه فازی، انتخابگری سیستم را بالا می‌برد، چرا که طی آن بسیاری از مولکول‌های خنثی حذف گردیده و روش از قدرت پاکسازی[۲] بالایی برای نمونه‌های با ماتریس پیچیده برخوردار می‌گردد. با انتخاب حلال آلی مناسب، کاهش نسبت حجم میکرو قطره‌ی پذیرنده به نمونه، تنظیم شرایط و pH فازهای دهنده و گیرنده و نیز با بکارگیری واکنش‌گرهای کمکی در فاز استخراجی به منظور به دام اندازی گونه‌ها، می‌توان کارایی استخراج را افزایش داد ]۳۰[.
قرارگیری حلال استخراجی در معرض بافت پیچیده‌ی نمونه و انحلال جزیی حلال در آب، دشواری نگهداری قطره درون محلول، عدم امکان استفاده از دماهای بالا و ناپایدار شدن قطره طی هم‌زدن محلول، همچنین کشیده شدن مقداری از محلول همراه با قطره به درون میکروسرنگ در انتهای کار از جمله معایب روش SDME می‌باشد. Jeannot و همکارانش در سال ۲۰۰۱ با هدف رفع این محدودیت‌ها ایده‌ی استفاده از قطره‌ی حلال در فضای فوقانی[۳] را مطرح نمودند ]۶۶[.
در این روش که میکرواستخراج با حلال از فضای فوقانی نامیده می‌شود، قطره برای زمانی معلوم در تماس با فضای فوقانی نمونه قرار گرفته و استخراج گونه‌ها از محلول به فضای فوقانی و از آنجا به درون قطره انجام می‌پذیرد.
HS-SDME روشی ساده، حساس و ارزان است و جهت استخراج ترکیبات فرار و نیمه فرار از نمونه‌های با بافت پیچیده بسیار مناسب می‌باشد ]۷۳، ۴۶[ به منظور افزایش تکرارپذیری استخراج، این روش توسط دستگاه‌های نیمه خودکار و تمام خودکار نیز انجام پذیرفته است. در شکل (۲-۲) نمایی از سیستم میکرواستخراج با قطره به دو شیوه استخراج مستقیم و استخراج از فضای فوقانی نشان داده شده است.
[۱]. Liquid- Liquid- Liquid Microextraction (LLL.ME).
[۲]. Cleaning

99