حقوق

پایان نامه : بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

واحد علوم و تحقیقات خمین

دانشکده حقوق، گروه جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

دانلود مقاله و پایان نامه

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا حکاک زاده

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم دلشاد معارف

تابستان ۱۳۹۲

 

متن پایان نامه :

فهرست مطالب

۱

۲

. ۳

. ۴

۵

ادبیات و سوابق مربوطه. ۶

۸

۸

۸

۸

۸

۹

۹

۱۱

فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری ۱۲

۱۳

۱۳

۱۵

. ۱۷

. ۱۸

۲۰

۲۰

۲۱

۲۳

۲۵

. ۲۶

۲۷

۲۸

 

فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن ۳۰

۳۱

. ۳۱

۳۳

. ۳۵

۳۶

۳۸

۳۸

. ۴۱

. ۴۲

۴۴

۴۵

. ۴۷

۴۸

فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران ۵۰

۵۱

۵۲

. ۵۳

۵۴

۵۵

    ۵۵

           ۵۵

. ۵۵

۵۶

۵۶

۵۹

۶۰

                   ۶۰

           ۶۰

  ۶۲

۶۲

۶۲

۶۴

۶۵

                   ۶۵

      ۶۵

. ۶۵

۶۶

۶۷

۶۷

۶۹

۶۹

    ۶۹

۶۹

. ۶۹

۷۰

۷۰

۷۲

۷۲

. ۷۲

۷۲

. ۷۳

۷۳

. ۷۵

۷۵

۷۶

۷۷

    ۷۷

      ۷۷

. ۷۷

۷۸

۷۸

۷۸

۷۹

    ۷۹

      ۷۹

. ۸۰

۸۰

۸۲

۸۳

۸۵

۸۵

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۳

۹۵

۹۸

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۲

۱۰۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵

۱۰۶

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۵

 

 

چکیده:

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.

 

واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۴۵ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

99