پایان نامه ارشد با موضوع واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


اشاره به طرز گرفتن فانوس در دست كه با انگشت آن را حمل مي كردند.

چو علم آموختي از حرص آنگه ترس كاندر شب                چو دزدي با چراغ آيد گزيده‌تر برد كالا

فلك (چرخ و دوران): آسمان را فلك گويند و سماوات را نيز منجمان نامند و به عقيدة ايشان تمام آسمان و افلاك در حال دوران و گردشند. لفظ فلك احتمالاً از كلمة بابلي Puluku «بلوكو» گرفته شده می باشد و مدار ستاره نيز آمده می باشد و مدارالنجوم هم گفته اند و جمع فلك، افلاك می باشد و هر سياره‌اي در فلك خود شناور می باشد. به حكم اين آيه: و كل في فلك يسبحون (سوره ۳۶ آيه ۴۰). اصطلاح فلسفي فلك، اثير می باشد. (فرهنگ اصطلاحات نجومي).

انگشت: مجاز (به علاقة جزء و كل)

گنج خانه عمر: اضافه تشبيهي

معني بيت: ‌فلك مانند دزد شب هنگام چراغ در دست گرفته (ظاهراً مقصود از چراغ فلك) و مي‌گردد و در پي آن می باشد كه چگونه (با گذشت روزها) گنج خانة عمر تو را به تاراج ببرد (با عنايت به بيت بعدي)

۱۸)بكش به آه سحرگه چراغش از پي آن      كه دزد سخت حريص می باشد و خانه پر كالا

آه سحرگه: كنايه از زاري و استغاثة سحرگاهي/ چراغ كشتن: كنايه از خاموش كردن چراغ

چراغ كيان كشته گردید، كاش من به مرگش چراغ سخن كشتمي

(خاقاني، به نقل از فرهنگ نامه شعري)

خانه پر كالا: اشاره دارد به عمر در بيت بالا، عمر به خانه‌اي تشبيه شده می باشد كه در آن انواع كالاها هست.

معني بيت (۱۷ و ۱۸): زمانه همچون دزدي می باشد كه با چراغ ستارگان به دزديدن تمام هست و نيست و دارايي‌هاي روحي و جسمي تو برآمده می باشد. تو نيز با ذكر ناله و گريه‌هاي سحرگاهان و با آهي كه از ته دل مي‌كشي، چراغ دزد زمانه را خاموش كن تا ديگر نتواند هستي و عمر را بدزد و نابود گرداند. (دعا و ذكر ورد صبحگاهي، بلاهاي طبيعي را از تو دور مي‌كند). و به عبارت ديگر:

به راز و نياز و دعا و استغاثه به درگاه خداوند بپرداز تا حادثات فلكي و نيرنگهاي آسمان در تو كارگر نشود. حافظ گويد:

سحر با باد مي‌گفتم حديث آرزومندي      خطاب آمد كه واثق شو به الطاف خداوندي

دعاي صبح و آه شب كليد گنج مقصود می باشد        بدين راه و روش مي رو كه با دلدار پيوندي(۶)

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk