مهندسی برق

پایان‌نامه‌ مخابرات-سیستم:شبیه‌سازی و تحلیل حمله‌ها بر روی بخش خانگی شبکه‌ی BPLC و ارائه ی پیشنهاد برای پیشگیری و کاهش اثرات آن

 
استاد مشاور:
مهندس حسین دلربائی
 
 
 
زمستان ۱۳۹۳
متن پایان نامه :
فهرست عنوان‌ها
۱- پیش‌گفتار . ۱
۱-۱ پپش‌گفتار ۲
۱-۲ چشم‌انداز صد ساله‌ی دنیا در رابطه با USG . 4
۱-۳ معرفی BPLC 5
۱-۴ چالش امنیتی ۷
۱-۵ بررسی نقاط آسیب‌پذیر شبکه در بخش خانگی . ۹
۲- نیاز‌های امنیتی مقدماتی ۱۶
۲-۱ نیازمندی‌های امنیتی ۱۷
۲-۲ قسمت اول – PKI 21
۲-۲-۱ استانداردسازی PKI 25
۲-۲-۲ امنیت خودکار بر مبنای لنگر‌های اعتماد . ۲۶
۲-۲-۳ افزودن ویژگی‌های بیش‌تر به گواهی‌نامه‌ها . ۲۷
۲-۲-۴ اضافه کردن ابزارهای PKI که مختص شبکه‌ی توزیع هوشمند هستند ۲۸
۲-۳ قسمت دوم – رایانش مطمئن ۲۸
۲-۴ سایر اجزاء ساختاری ۳۳
۲-۴-۱ ساختار کلی ۳۳
۲-۴-۲ حوزه‌ی شبکه‌های بی‌سیم ۳۵
۲-۴-۳ نقشه‌ی پاسخ به رویداد ۳۶
۲-۴-۴ دامنه‌ی تاثیر‌پذیری دستگاه ۳۷
۳- بررسی نفوذ از طریق فضای تبادل اطلاعات و فرضیات مقدماتی شبیه‌سازی ۳۹
۳-۱ تشخیص نفوذ در شبکه‌ی توزیع هوشمند . ۴۰
۳-۲ طراحی سامانه . ۴۰
۳-۲-۱ ساختار شبکه ۴۰
۳-۲-۲ پیمانه‌های IDS . 43
۳-۲-۳ الگوی شبکه‌ی تورینه‌ و الگوریتم مسیریابی بهینه . ۴۵
۳-۲-۴ SVM برای دسته‌بندی نفوذ‌ها ۴۸

۳-۲-۵ الگوریتم دسته‌بندی انتخاب تولید مثلی برای تشخیص نفوذ . ۴۹
۳-۲-۶ مجموعه داده و پیش پردازش . ۵۳
۴- شبیه‌سازی و نتایج بهره‌برداری شده . ۶۲
۴-۱ توزیع حمله‌های احتمالی در لایه‌های مختلف IDS 63
۴-۲ توپولوژی شبکه و بهینه‌سازی الگوریتم مسیریابی آن . ۶۴
۴-۳ تشخیص نفوذ با بهره گرفتن از IDS . 71
۴-۴ نتایج شبیه‌سازی و بحث در مورد آن‌ها . ۷۳
۵- نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها . ۷۶
۵-۱ نتیجه‌گیری و بحث‌های پیش رو . ۷۷
فهرست مرجع‌ها . ۷۹
پیوست الف) تصاویری از شبیه‌سازی با نرم‌افزار Weka . 84
پیوست ب) کد‌های مربوط به الگوریتم‌ مسیریابی بهینه‌ی primal-dual و الگوریتم‌های دسته‌بندی کننده‌‌ی AIS . 88
پیوست ج) نمایش مجموعه داده‌ی NSLKDD در قالب ویژگی‌های آن . ۹۷
پیوست د) نمودارهای آماری از پیشرفت پروژه‌ی BPLC در کشورهای عضو OECD . 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول‌ها
جدول ۱-۱ بررسی حضور فناوری BPLC در کشور‌های پیشرفته تا سال ۲۰۰۷ میلادی .۶
جدول ۲-۱ قابلیت‌های لایه‌‌ی ۲ بی‌سیم ۲۰
جدول ۳-۱ حذف نمونه‌های اضافی در مجموعه داده‌ی آموزشی . ۵۴
جدول ۳-۲ حذف نمونه‌های اضافی در مجموعه داده‌ی آزمایشی. ۵۴
جدول ۳-۳ ویژگی‌های مجموعه داده‌ی NSL-KDD . 55
جدول ۳-۴ مفهوم ویژگی‌های مجموعه داده‌ی NSL-KDD . 55
جدول ۳-۵ حمله‌های گنجانیده شده در مجموعه داده‌ی NSL-KDD . 58
جدول ۴-۱ جدول مسیریابی ارتباطات میان گره‌ها . ۶۹
جدول ۴-۲ مسیریابی داده‌ی دسته‌بندی نشده‌ی محلی به IDSهای لایه‌ی بالاتر. ۶۹
جدول۴-۳ پارامترهای تاثیر‌گذار و مقادیر بهینه‌شده در دو الگوریتم AIS. 72
جدول ۴-۴ مقادیر FPR، FNR و DR کل برای ‌IDS‌ها . ۷۵
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل‌ها و نمودار‌ها
شکل ۱-۱ چارچوب مفهومی از شبکه‌های توزیع هوشمند ۳
شکل ۱-۲ مناطقی از ایالات متحده­ی امریکا که شبکه‌ی USG در آن‌ها پیاده­سازی شده است. ۵
شکل ۱-۳ مقایسه‌ی هزینه‌ی اجرا و پیاده‌سازی BPLC در مقابل سایر فناوری‌های ارتباطی ۷
شکل ۲-۱ فرآیند‌ پایه‌ی PKI 22
شکل ۲-۲ الگوی رایانش مطمئن ۲۹
شکل ۲-۳ الگو‌ی قراردادی منطقی شبکه‌ی هوشمند . ۳۴
شکل ۲-۴ نقشه‌ی پاسخ به رویداد . ۳۶
شکل ۳-۱ ساختار امنیتی شبکه‌ی سه لایه و نقاط تحت تاثیر حمله ۴۲
شکل۳-۲ ساختار پیمانه‌ی تحلیل‌گر برای بخش HAN. 44
شکل ۳-۳ الگوی سامانه‌ی تشخیص نفوذ برای بخش HAN 44
شکل۳-۴ الگوی سامانه‌ی تشخیص نفوذ برای بخش NAN . 45
شکل۳-۵ الگوی سامانه‌ی تشخیص نفوذ برای بخش WAN 45
شکل ۴-۱ شکل یک شبکه‌ی BPLC کوچک در محیط خانگی از دید قدرت ۶۴
شکل ۴-۲ شکل یک شبکه‌ی BPLC کوچک در محیط خانگی از دید قدرت ۶۵
شکل ۴-۳ شکل یک شبکه‌ی BPLC کوچک در محیط خانگی برای تحلیل شبکه‌ای ۶۶
شکل ۴-۴ نحوه‌ی انتخاب مسیریابی بهینه در سامانه‌ی تشخیص نفوذ .۶۸
شکل ۴-۵ شکل مسیریابی داده‌ی دسته‌بندی نشده‌ی محلی به IDSهای لایه‌ی بالاتر ۷۰
شکل ۴-۶ نتایج نهایی مقایسه‌ی IDSهای از نوع AIS و SVM در شبیه‌سازی ۷۴
در این پایان‌نامه به منظور سهولت و کوتاه­تر شدن متن، از اختصارهای زیر استفاده شده است:
استاندارد رمزنگاری سه­گانه­­ی­ داده                                 (Triple Data Encryption Standard) 3DES
احراز هویت، مُجاز شناسی، و حساب­رسیAAA (Authentication, Authorization, and Accounting)
استاندار پیشرفته‌ی رمزنگاری                                              (Advanced Encryption Standard) AES
سامانه‌ی ایمنی مصنوعی                                                                     (Artificial Immune System) AIS
زیرساختار کنتور پیشرفته                                                  (Advanced Metering Infrastructure) AMI
پیمانه‌ی تحلیل‌گر                                                                                               (Analysis Module) AM
انتقال داده‌ی پهن­باند از طریق خطوط قدرت       (Broadband Power Line Communication) BPLC
مرجع صادر کننده­ گواهی­نامه                                                                    CA (Certificate Authority)
کنترل‌کننده‌ی دسترسی مرکزی                                                       (Central Access Controller) CAC
پیمانه‌ی کنترلی                                                                                         (Controlling Module) CM
منع در خدمت                                                                                          (Denial of Service) DoS
پیمانه‌ی قطعه‌بندی داده                                                                 (Data Segmentation Module) DSM
شرکت‌های تامین خدمات و انرژی                               (Energy and Service Corporations) E&SC
سامانه‌ی توزیع انرژی                                                                   (Energy Distribution System) EDS
پردازنده‌ی سر جلویی                                                                                (Front-End Processor) FEP
سامانه­ی مکان­یابی جهانی                                                           GPS (Global Positioning System)
سامانه­ی راه­اندازی با قابلیت اطمینان بالا                                                     (High Assurance Boot) HAB

99