مهندسی برق

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M-Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت
عنوان:

کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال

متن پایان نامه :

چکیده:
امروزه با ورود ابر کامپیوتر ها به سیستم های کنترلی و صنعتی، نگرانی های موجود در زمینه بهره برداری مطمئن از این سیستم ها برطرف شده است. در این میان کنترل سیستم های تولید و انتقال انرژی الکتریکی از حساسیت بالایی برخوردار بوده و در عمل از عهده محاسبات دستی خارج است. بدین منظور استفاده از اسکادا اجتناب ناپذیر است. به وسیله اسکادا قابلیت اطمینان بهره برداری از سیستم بسیار بالا می رود و به راحتی می توان از حالات های غیر عادی که ممکن است به فروپاشی سیستم شود عبور کرد. در این تحقیق گزارشات شرکت زیمنس آلمان مبنی بر چگونگی اجرای سیستم اسکادا در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.
مقدمه:
گزارشات شرکت زیمنس مبنی بر مطالعات انجام شده برای اجرای سیستم کنترلی انتقال و تولید کشور حاکی از آن است که این سیستم که از سالهای گذشته در کشور به بهره برداری رسیده و هم اکنون در حال اجرا است از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نمی باشد. بنابراین طی مکاتبات انجام شده بین این شرکت و مدیریت شبکه برق ایران،لازم شد که این شرکت مطالعاتی وسیعتر در رابطه با اجرای سیستم اسکادای جدید انجام دهد که در این سیستم جدید بهره برداری از تولید و انتقال بسیار مطمئن تر از قبل بوده و کلیات اجرای چنین سیستمی در زیر بطور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه

99