مهندسی پلیمر

سمینار کارشناسی ارشد رشته پلیمر : ساخت ترموپلاستیک الاستومر بر پایه لاستیک بازیافتی و پلی اتیلن

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

پایان نامه - مقاله

مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

عنوان :

ساخت ترموپلاستیک الاستومر بر پایه لاستیک بازیافتی و پلی اتیلن

متن پایان نامه :

 
چکیده
استفاده از مواد پلیمری به سرعت در صنایع مخت لف از جمله صنایع ساختمانی در حال
گسترش می باشد . کاربر نوین و موفق ، استفاده از این مواد در ساخت بتن های پلیمری
است . اما یکی از معایب استفاده از این توع بتن بهای تمام شده بالای آن است . در این
پروژه تلاش شده است که علاوه بر تاثیر گذاری مواد پلیمری رو ی خواص شیمیایی و
فیزیکی بتن ، بهای تمام شده آن نیز کاهش یابد .

پایان نامه

کشور پهناور ایران با داشتن انواع آب و هوا و شرایط اقلیمی مختلف ، در جهان به عنوان
منطقه ای خاص برای دوام انواع سازه های بتنی مورد نظر می باشد . عدم پایانی و آسیب
دیدگی های بتن گاه به هزینه های تعمیراتی کلاری می انجامد . که به مراتب از هزینه های
لازم برای یک طراحی خوب و قابل قبول بیشتر است . بعضا این هزینه ها به قدری زیاد است
که تخریب سازه نسبت به تعمیر آن ارجح است . آنچه مشخصی است خلیج فارس از بدترین
محیط هایی است که به سلامتی و پایانی بتن ضرر می زند . رطوبت زیاد وجود املاح و نمک
های فراوان ، محلات سولفاتی ، سایش امواج از عوامل اصلی تخریب سازه های بتنی در

99