عمران

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی ماشین الات جدید در روسازی

مهندسی عمران – راه و تربری

عنوان :

بررسی ماشین الات جدید در روسازی

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده
ماشین الات ساخت روسازی که در حال حاضر در کشور عزیزمان به کار می روند
از لحاظ اتوماسیون و میزان ایمنی بسیار ضعیف و ابتدایی هستند . کارایی و باز
دهی کم ساخت و ساز ها و همچنین خطرات زیاد و کفیت پایین کار و کنترل ناقص
ساخت و ساز ما برآن می دارد که به سمت پیشرفت روبات های اتوماتیک برای

کمک به بهبود این مشکلات حرکت کنیم . بررسی جامع مطالعات قبلی ما را برای
درک بهتر از استفاده روبات ها در صنعت عمران هدایت می کند و جریان کلی کار
را برای روسازی ها بهبود می دهد . در این مقاله تکنولوژی های نوینی مانند کنترل
سه بعدی ماشین الات راهسازی مدرن و سیستم هدایت بی سیم و همچنین نحوه
استفاده سیستم موقعیت یابی جهانی در کنترل و هدایت ماشین آلات بیان می شود
که از لحاظ عملی نیز به کار می روند .

در این مقاله تکنولوژی های پیشرفته روبات های سازنده بیان می شود و مشخصات و
قابلیت های تعدادی از روبات های استفاده شده در زمینه ساخت روسازی آسفالتی و

99