مهندسی شیمی

سمینار ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: بررسی و مطالعه فرآیند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – طراحی فرایند

عنوان:

بررسی و مطالعه فرآیند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL

متن پایان نامه :
چکیده:
سوخت مصنوعی هرگونه فرآورده ای را گویند که از روش و منشا غیر از آنچه معمول است تولید می شود. سوخت مصنوعی به عنوان جایگزینی برای سوخت های فسیلی که از نفت خام تولید می شوند مطرح می باشد. چنین سوختی از گاز طبیعی، زغال سنگ و یا مواد با ساختار بیولوژیکی قابل به دست می آید. روش های مختلف در تولید سوخت های مصنوعی براساس ماده اولیه انجام فرآیند، روش های CTL و BTL و GTL می باشند. روش CTL روشی به نسبت قدیمی تر می باشد که طی آن سوخت مصنوعی از منشا زغال سنگ حاصل می شوند. روش BTL روشی نوپا است که به دلیل تولید سوختی پاکیزه در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل وجود ذخایر گازی بسیار در جهان روش GTL روشی است که در طی این سالیان بیشتر مورد توجه قرار داشته است. کشور ما ایران نیز به دلیل داشتن ذخایر بسیار گاز طبیعی، می تواند به چنین تکنولوژی دست یابد. از این رو در این گزارش بیشتر به بررسی روش GTL پرداخته ایم و فرآیندهای مختلف تولید چنین سوخت هایی را بررسی کرده ایم.

فصل اول
۱-۱- مقدمه
سوخت مصنوعی به هرگونه محصول سوختی مایعی اطلاق می شوند که از منشا غیر از آنچه معمول است حاصل می شوند. همانطور که می دانیم منشا تولید سوخت ها، نفت خام است اما با توجه به آنکه ذخایر نفتی روبه کاهش است و قیمت آن روندی صعودی را پیش گرفته است، بشر را به سوی منابعی غیر از نفت خام سوق داده است. منابع غیر از نفت خام شامل زغال سنگ، گاز طبیعی و یا ترکیباتی با ساختار بیولوژیکی می باشند. این سه منشأ مهمترین منابع در تولید سوخت مصنوعی به حساب می آیند. روش های کلی تولید سوخت های مصنوعی به سه دسته کلی زیر تقسیم می گردند:
– تبدیل زغال سنگ به مایعات هیدروکربنی (CTL)
– تبدیل گاز طبیعی به مایعات هیدروکربنی (GTL)

99