مهندسی برق

سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار کارشناسی ارشد

مهندسی برق – گرایش الکترونیک

عنوان:

بررسی روش های تشخیص هویت با بهره گرفتن از تصاویر عنبیه

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در این سمینار سعی بر آن است تا ی بر روش ها و الگوریتم هایی که تا کنون در زمینه بیومتری و تشخیص هویت با بهره گرفتن از اسکن چشم و تصاویر عنبیه صورت میگیرد، داشته باشیم. همچنین مقایس های بین الگوریتم های مختلف معرفی شده از نقطه نظرهای متفاوت داریم.
مقدمه:
امروزه با گسترش جوامع بشری، امنیت و حفاظت در همه زمینه ها بیش از پیش احساس میشود. در سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات زیادی بر روی روش های مطمئن و امن تایید هویت و تشخیص هویت صورت گرفته است که از این جمله پارامترهای حیاتی و روش های بیومتری به دلیل ماهیت یکتایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
از جمله این پارامترها میتوان به تشخیص هویت با بهره گرفتن از تصاویر صورت، شکل گوش، حرکات لب، طرز راه رفتن و حتی بوی بدن اشاره کرد که در این بین تشخیص هویت با بهره گرفتن از تصاویر عنبیه از لحاظ سرعت تشخیص و دقت اهمیت بیشتری دارد. مطالعات محققان نشان می دهد که الگوهای عنبیه هر فرد تنها مختص به آن فرد بوده و حتی الگوهای دو چشم یک فرد و دوقلوها نیز متفاوت از یکدیگر است. از این رو با توجه به موارد مطرح شده و اینکه الگوهای عنبیه یک فرد در طول عمر تغییری نخواهد کرد (البته در صورتی که چشم فرد دچار صدمات فیزیکی و بیماری آب مروارید و. نگردد) میتوان از این روش به عنوان یکی از روش های بیومتری در تشخیص هویت استفاده کرد.

فصل اول
فیزیولوژی عنبیه
۱-۱) بیومتریک چیست
واژه بیومتریک به طیف وسیعی از فناوری هایی اتلاق میشود که هویت افراد را به کمک اندازه گیری و تحلیل خصوصیات انسانی شناسایی میکنند. در یک تعریف عمومی بیومتریک را علم و فناوری اندازهگیری و تحلیل آماری داده های بیولوژیکی معرفی کرده اند. اما تعریف دقیقتر و فنی آن که امروزه رایج شده به شرح زیر است:
هر خصوصیت فیزیولوژیکی یا ویژگی رفتاری منحصربفرد و متمایز کننده، مقاوم و قابل سنجش که بتواند جهت تعیین یا تأیید خودکار هویت افراد بکار رود بیومتریک نام دارد. در این تعریف ویژگی هایی ذکر شده است که جهت شفافیت بیشتر توضیحی اجمالی ارائه میشود.
“متمایز کنندگی” قدرت تفکیک یک شخص در میان مجموع های از افراد با بهره گرفتن از یک مشخصه میباشد. هرچه درجه ی تمایز یک مشخصه بالاتر باشد، افراد بیشتری با آن مشخصه شناسایی میشوند. درجه ی تمایز کمتر به معنی تکرار آن خصیصه در تعداد بیشتری از افراد می باشد. عنبیه و شبکیه دارای درجه ی تمایز بالاتری نسبت به هندسه ی دست یا انگشت است.
“مقاوم بودن” مربوط به پایداری ویژگی یا خصوصیت مورد نظر در طول زمان می باشد. تغییر در این ویژگی میتواند به علت کهولت، جراحت، بیماری، استفادهی مداوم حین کار یا تغییرات شیمیایی باشد. مشخصات بیومتریکهای کاملاً ستبر، در گذر زمان تغییر نمیکند در حالیکه بیومتریکهای کمتر ستبر دچار تغییر میشوند. برای مثال الگوی عنبیه که در طول زندگی یک شخص به ندرت تغییر میکند ستبرتر از صدای شخص میباشد.

99