زبان و ادبیات فارسی

رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی: تصحیح انتقادی آثار داستانی آنندرام مخلص -هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق-همراه با تحقیق در احوال و …

 

پایان نامه

برای دریافت درجۀ دکتری در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

دانلود مقاله و پایان نامه

 

عنوان:

تصحیح انتقادی آثار داستانی آنندرام مخلص -هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق-همراه با تحقیق در احوال و سبک نویسنده

 

استاد راهنما:

دکتر عصمت اسماعیلی

 

استادان مشاور:

دکتر ناصر رحیمی

دکتر حسن ذوالفقاری

 

متن پایان نامه :

چکیده

آنندرام (Anand Ram)، متخلص‌ به‌ «مخلص‌«، شاعر و نویسنده پارسى­گوی‌ قرن دوازدهم هجری، در سودهره (Sodhra) در بخش سیالکوت (Sialkot) از توابع‌ لاهور(Lahore) به‌ دنیا آمد. مخلص‌ در شاعری‌ از استاد خود میرزا عبدالقادر بیدل‌ پیروی‌ مى‌کرد و از بهترین شاگردان‌ او بود، ولى‌ سخنش‌ از پیچیدگی­ها و نازک‌ خیالی­های‌ معماواری‌ که‌ در شعر بیدل‌ دیده‌ مى‌شود، خالى‌ است‌. علاوه‌ بر قریحه سرشار آنندرام‌ در شاعری‌، ذوق‌ نکته­یابى‌ و نقادی‌ وی‌ نیز شایسته توجه‌ است و سبک‌ نگارش‌ او در نثر هم به‌ متانت‌ و روانى‌ مشهور بوده‌ است‌، به گونه­ای که مخلص را یکی از بهترین نویسندگان آن روزگار خوانده­اند.

هنگامۀ عشق، داستان منثور عاشقانه­ای است که آنندرام مخلص در سال ۱۱۵۲ق. از هندی به فارسی ترجمه کرده، با نثری شاعرانه و زیبا به رشتۀ تحریر درآورده است. این کتاب تا کنون تصحیح نشده و در این پژوهش با کمک چهار نسخۀ موجود، تصحیح گردیده است.

کارنامۀ عشق، اثر داستانی دیگر آنندرام مخلص است که در سال ۱۱۴۴ق. با نثری زیبا از هندی به فارسی برگردانده شده است. این کتاب در این پژوهش با کمک سه نسخه موجود، تصحیح گردیده است.

در پژوهش حاضر، ضمن ارائۀ کلیاتی راجع به نسخ خطی و تصحیح، وضعیت زبان و ادبیات فارسی، نثر فارسی و داستان­نویسی در شبه قاره، به شرح حال و معرفی آثار مخلص به ویژه دو اثر داستانی «هنگامۀ عشق» و «کارنامۀ عشق»، بررسی وِیژگی­های سبکی این دو اثر، معرفی نسخه­ها و تصحیح انتقادی آنها، پرداخته شده است. همچنین در پایان، فرهنگ واژگان برای توضیح لغات هندی و دشوار این دو اثر تهیه شده است.

 

کلیدواژه‌ها: تصحیح انتقادی، نسخۀ خطی، آنندرام مخلص، هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق .۱
۱-۱- عنوان تحقیق۲
۱-۲- بیان مسئله و ضرورت آن۲
۱-۳- پرسش­های تحقیق .۲
۱-۴- فرضیه ­های تحقیق .۳
۱-۵- پیشینۀ تحقیق .۳
۱-۶- اهداف تحقیق .۴
۱-۷- روش تحقیق .۴
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق .۵
۲-۱- تعریف نسخۀ خطی و تصحیح متن .۶
۲-۲- اهمیت و ضرورت تصحیح متون .۷
۲-۳- روش­های تصحیح متن۸
۲-۳-۱- تصحیح انتقادی۸
۲-۳-۲- تصحیح التقاطی .۹
۲-۳-۳- تصحیح بینابین .۱۱
۲-۳-۴- تصحیح قیاسی۱۱
۲-۴- مراحل کار تصحیح۱۲
۲-۵- روش تصحیح در این پژوهش .۱۳
۲-۶- پیشینۀ زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره .۱۴
۲-۷- نثر فارسی در شبه قاره .۱۸
۲-۸- داستان­نویسی در هند .۲۱
۲-۸-۱- داستان­نویسی در هند در دورۀ سبک هندی۲۲
۲-۸-۲- داستان­های عاشقانه در هند۲۴
۲-۸-۳- بن­مایه­ها و خویشکاری­های داستان­های عاشقانۀ هندی .۲۵
فصل سوم: پژوهش در احوال و آثار و سبک آنندرام  مخلص.۲۹
۳-۱- نام، شهرت و تخلص .۳۰
۳-۲- زندگی­نامه آنندرام مخلص .۳۰
۳-۳- خانواده و نیاکان آنندرام مخلص۳۵
۳-۴- اوضاع سیاسی اجتماعی هند در زمان آنندرام مخلص۳۷
۳-۵- اوضاع ادبی هند در زمان آنندرام مخلص .۴۰
۳-۶- جایگاه ادبی آنندرام مخلص .۴۲
۳-۷- دیگر علائق مخلص۵۱
۳-۸- آثار آنندرام مخلص .۵۴
۳-۹- هنگامۀ عشق۶۰
۳-۹-۱- بررسی ارتباط هنگامۀ عشق با داستان پدماوت .۶۱
۳-۱۰- کارنامۀ عشق۷۱
۳-۱۱- ویژگی­های سبکی هنگامۀ عشق و کارنامۀ عشق۷۳
۳-۱۱-۱- ویژگی­های زبانی .۷۳
۳-۱۱-۲- ویژگی­های بلاغی۹۶
۳-۱۱-۳- بیان۱۱۳
۳-۱۱-۲- ویژگی­های فکری .۱۱۸
فصل چهارم: معرفی نسخه­ها ۱۲۱
۴-۱- نسخه­های هنگامۀ عشق .۱۲۲
۴-۲- نسخه­های کارنامۀ عشق .۱۲۵
۴-۳- رسم­الخط نسخه­ها .۱۳۲
فصل پنجم: متن نسخۀ هنگامۀ عشق .۱۳۵
فصل ششم: متن نسخۀ کارنامۀ عشق .۲۹۴
فصل هفتم: نتیجه گیری .۴۰۵
پیوست­ها ۴۰۹
– تصویر نسخه­های هنگامۀ عشق و کارنامۀ عشق .۴۱۰
فرهنگ واژگان۴۳۱
فهرست منابع .۴۵۲
چکیدۀ انگلیسی .۴۶۰

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

99