دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

مناسبي در اين زمينه داشته باشند. همچنين درک اين فرايند کمک بسزايي به مديران اداري در مديريت مناسب امور مشاوران و مذاکره با طرفين بخش خصوصي مي نمايد. با اين حال در اقتصاد ايران در اين زمينه کار اندکي انجام شده می باشد و کار علمي قابل ملاحظه اي صورت نپذيرفته می باشد، لذا اجراي طرح هاي مطالعاتي پژوهشي در اين زمينه به مقصود ارائه خدمات كاراتر و با كيفيت بالاتر ضروري به نظر مي رسد.

همچنين ارائه خدمات مناسب در اين بخش مستلزم ايجاد زيرساخت هاي لازم در زمينه هاي مختلف قانوني، تهيه و تدوين بسترهاي حقوقي و قانوني، مديريتي و ساختاري مي باشد. با در نظر داشتن وضعيت اقتصادي در حال توسعه کشور ما و نياز به توسعه پروژه هاي بزرگ زيرساختي در کشور و همچنين محدوديت منابع بودجه اي دولتي و روش هاي تامين مالي متعارف، لزوم اجرايي شدن تکنيک هاي تامين مالي پروژه محور و مشارکت هاي عمومي خصوصي در توسعه اقتصادي کشور و واگذاري خدمات غير محوري عمومي دولت بيش از بيش نمايان مي گردد.

منابع مالي اغلب مشارکت هاي عمومي خصوصي از بودجه دولتي تامين مي گردد، اما ممکن می باشد بخشي تا کل منابع مالي مورد نياز اين پروژه ها نيز از طريق حق الزحمه هاي دريافتي از مصرف مبناي تئوريک مفهوم  مشارکت عمومي خصوصي به تئوري کارايي ايکس[۱] مربوط مي گردد. اين تئوري در سال ۱۹۶۶ توسط ليبرشتين ارائه گرديد.[۲] اين تئوري بيان مي کند که موسسات دولتي تا زمانيکه از طريق سياست هاي رسمي مالي و پولي گسترده به نحوي برخوردار باشندکه از ناکامي آنها جلوگيري و موجبات بقا آن ها را فراهم آورد، شکست نخواهند خورد. عدم کارايي هاي موجود در موسسات دولتي اغلب ناشي از دخالت هاي غير عادي و ساختار سازماني با ديوان سالاري بالاي دولتي مي باشد. از همين رو بر اساس اين تئوري، مشارکت عمومي خصوصي بايد موجب شوند تا منابع ايجاد کننده عدم کارايي را کاهش و قدرت پاسخگويي آنها را در برابر نيروهاي بازار افزايش و بر قدرت رقابت آن ها بيفزايد.

در ارتباط با تامين مالي پروژه محور نيز بايد بدانيم که از دهه ۱۹۸۰، تکنيک هاي جديد تامين مالي که آن ها را  تامين مالي پروژه محور و تجاري ساخت يافته مي ناميدند به طور

[۱]X-effeciency

[۲]Leibenstein (1966)

تأثیر و تاثير تامين مالي پروژه محور در مشارکت عمومي خصوصي و توسعه اقتصاد کشور و بررسي عوامل موثر در مشارکت عمومي خصوصي۹۳

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk