پایان نامه ارشد: نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر   تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

۱-۲- بيان مساله تحقيق

  • رشد و توسعه اقتصادي كشورها در گرو اجراي پروژه هاي مختلف زيرساختي مي باشد.از آن جايي كه دولت ها به دنبال ارائه خدمات كاراتر و با كيفيت بالاتر مي باشند لذا همواره تدابير ويژه اي را در جهت تسهيل و تسريع در اجراي پروژه هاي مذكور بكار مي بندند. با در نظر داشتن ساختار بخش هاي عمومي کشور ها و معضلات و آسيب هاي موجود، شاهد طولاني شدن و اجراي ناکارآمد پروژه هاي زيرساختي در بخش هاي مختلف به دلايلي همچون رويکرد هاي بوروکراتيک و دولتي هستيم که به نوبه خود موجب کاهش کيفيت ارائه خدمات نيز مي گردد. از سوي ديگر محدوديت هاي منابع بودجه اي دولت ها براي تامين مالي پروژه هاي بزرگ و همچنين تقاضاي زياد موجود در زمينه سرمايه گذاري در اين پروژه ها، کشور هاي مختلف را بر آن داشته تا از تکنيک هاي مختلفي همچون تامين مالي پروژه محور[۱] براي تامين منابع مالي مورد نياز پروژه ها بهره گیری و موجب تسريع در روند توسعه اقتصادي کشور ها شوند. روش تامين مالي پروژه محور، يک روش تامين مالي غير ترازنامه اي[۲] متکي بر مزيت عملياتي پروژه مي باشد که در آن اعتبار دهنده به جريانات نقدي ناشي از خصوصي در کشورهايي که با بدهي هاي سنگين مواجه بوده و از تقاضا و اندازه بازار بزرگي برخوردارند بيشتر می باشد.
  • ارائه چارچوب تعادلي مشارکت عمومي خصوصي توسط گاروين[۳]، ۲۰۰۷٫
  • فقدان منابع تامين مالي و موانع پياده سازي توسط عزيز[۴]، ۲۰۰۷٫
  • شفافيت سياسي، ساختار مشارکت، حيطه پروژه، شفافيت محيطي، تخصيص ريسک ساخت، شيوه هاي تامين مالي، توجيه پذيري اقتصادي و مشارکت در تامين مالي پروژه توسط اشلي و همکاران[۵]، ۱۹۹۸٫

۱-۴- اهميت موضوع

درک مناسب از فرايند تامين مالي پروژه محور، در موفقيت مديران پروژه هاي مشارکت عمومي خصوصي از اهميت بالايي برخوردار می باشد. اگرچه مسئوليت تامين مالي پروژه محور بر عهده شرکاي بخش خصوصي می باشد، اما همه سهامداران بايد درک

[۱]Project Finance

[۲]An “Off Balance Sheet” Method

[۳] Garvin’s (2007)

[۴] Aziz (2007)

[۵]Ashley et al (1998)

تأثیر و تاثير تامين مالي پروژه محور در مشارکت عمومي خصوصي و توسعه اقتصاد کشور و بررسي عوامل موثر در مشارکت عمومي خصوصي۹۳

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk